UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

Accessibilitat universal

El programa d’Accessibilitat Universal treballa per la consecució d’una universitat més accessible, a través de l’eliminació de les barreres/obstacles existents a la UV. Es fa referència a tres àmbits: Accessibilitat Física, Accessibilitat Electrònica i Barreres de Comunicació.

Accessibilitat Física

 

Es recullen i tramiten les queixes, reclamacions i suggeriments sobre les barreres i obstacles de l’entorn físic existents a la UV tramitades pels membres de la comunitat universitària (estudiants amb discapacitat, PDI i PAS)

Després de la verificació de les barreres, s’informa sobre aquestes als serveis pertinents de la UV(Administradors/es de centre, Unitat Tècnica, Servei Tècnic i de Manteniment, etc.) En cas necessari s’elabora un informe d’accessibilitat.

Accessibilitat Electrònica

 

Degut al paper cada vegada més important de l’ús de la xarxa en l’entorn universitari, des d’UVdiscapacitat i en col·laboració amb el Vicerectorat de TIC i el Servei d’Informàtica, es duen a terme les mesures necessàries perquè el lloc web del servei siga el més accessible possible a tota la població, proporcionant orientació cap a una millora de l’accessibilitat web a aquells serveis de la UV o PDI i PAS que així ho sol·liciten.

Barreres de comunicació

 

A fi de garantir l’eliminació de les barreres de comunicació, s’ofereix el servei d’intèrprets de Llengua de Signes per a les classes universitàries, tutories, exàmens, seminaris o jornades per a l’estudiantat amb sordesa usuaris de LSE. Es fa una valoració prèvia de cada cas per part del Programa d’Assessorament Psicoeducatiu.