UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

Accessibilitat universal

El programa d’Accessibilitat Universal té entre els seus objectius donar suport en la transició cap a una universitat més accessible per a totes les persones. És per això, que es centra en l’eliminació de les barreres/obstacles existents als campus de la UV. La seua activitat es vertebra en tres dimensions: Accessibilitat Física, Accessibilitat Electrònica i Barreres de Comunicació.

Accessibilitat Física

Generalment són les barreres més visibles, i impedeixen a les persones usuàries accedir a l’espai comú de relació, que és la universitat. Per resoldre-les, s’arrepleguen i tramiten les queixes, reclamacions i suggeriments sobre les barreres i obstacles de l’entorn físic existents als campus remeses per part dels membres de la comunitat universitàries amb discapacitat.

Després de la verificació de les barreres, s’informa sobre aquestes als serveis pertinents de la UV (administradors/es de centre, Unitat Tècnica, Servei Tècnic i de Manteniment, etc.) En cas necessari s’elabora un informe d’accessibilitat.

Per fer-nos aplegar qualsevol suggeriment o reclamació sobre accessibilitat:

Enviar un correu electrònic a uvdiscapacitat@uv.es

o comunicarlo vía formulari de contacte al marge d'aquesta página.

Accessibilitat Electrònica

Degut al paper cada vegada més important de l’ús de la xarxa en l’entorn universitari, des d’UVdiscapacitat i en col·laboració amb el Vicerectorat de TIC i el Servei d’Informàtica, es duen a terme les mesures necessàries perquè el lloc web del servei siga el més accessible possible a tota la població, proporcionant orientació cap a una millora de l’accessibilitat web a aquells serveis de la UV o PDI i PAS que així ho sol·liciten.

Barreres de comunicació

A fi de garantir l’eliminació de les barreres de comunicació, s’ofereix el préstec de recursos, com ara emissores digitals, bucles de collar o servei d’intèrpret de Llengua de Signes (LS) per l’estudiantat amb sordesa usuari de LS a les classes universitàries, tutories, exàmens, seminaris o jornades.

Per la dotació d’aquestos recursos o suports, es farà una valoració prèvia de cada cas des del Programa d’Assessorament Psicoeducatiu.

Degut a l’ús obligatori de mascaretes per la Covid19, s’han proporcionat mascaretes accessibles per facilitar la docència presencial (enllaç a la infografia) i recomanacions en la docència en línia a través de vídeo-conferencies (enllaç a recomanacions docència en línia)