UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

Carta de serveis

La Carta de Serveis és un document escrit, a través del qual les organitzacions informen públicament sobre els serveis que gestionen els compromisos de qualitat i els drets i deures dels usuaris i usuàries. La decisió de redactar una Carta de Serveis, derivà directament del Pla Estratègic de la Universitat de València 2008-2011, que en la seua línia estratègica 121, establí la necessitat de generalitzar aquesta eina de gestió a les diverses unitats universitàries. Davant d’aquesta orientació institucional, i a proposta de la Direcció, a l’any 2011 una comissió de redacció de la Carta de Serveis, formada per tots els membres d’UVdiscapacitat s’encarregà d’elaborar el contingut de la Carta. Finalitzada la Carta, fou aprovada en novembre i presentada de forma oficial el 12 de desembre de 2011.

La segona edició de la Carta de Serveis d’UVdiscapacitat fou aprovada pel Consell de Direcció a data 18 de maig de 2015, sense cap objecció a l’informe favorable de validació presentat per la Vicerectora de Sostenibilitat i Planificació.

La tercera edició de la Carta de Serveis fou aprovada el 25 de juny de 2019 per la Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat. Actualment, aquesta edició, està a l’abast en quatre versions (tríptic, reduïda, estesa i accessible) en valencià, castellà i anglès.

Versions de la Carta de Serveis

Catàleg de Cartes de Serveis de la Universitat de València.