UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

Carta de serveis

La “Carta de Serveis” és un document escrit, a través del qual les organitzacions informen públicament sobre els serveis que gestionen, els compromisos de qualitat i els drets i deures dels usuaris i usuàries. La decisió de redactar una “Carta de Serveis”, deriva directament del Pla Estratègic de la Universitat de València 2008-2011, que en la seua línia estratègica 121, estableix la necessitat de generalitzar aquesta eina de gestió a les diverses unitats universitàries. Davant d’aquesta orientació institucional, i a proposta de la Direcció, al llarg de l’any 2011, una comissió de redacció de la Carta de Serveis, formada per tots els membres d’UVdiscapacitat s’encarrega d’elaborar el contingut de la Carta.

Finalitzada la Carta, aquesta s’aprova en novembre i es presenta de forma oficial el 12 de desembre de 2011. La segona edició de la Carta de Serveis d’UVdiscapacitat ha estat aprovada pel Consell de Direcció a data 18 de maig de 2015, sense cap objecció a l’informe favorable de validació presentat per la Vicerectora de Sostenibilitat i Planificació.

La tercera edició de la Carta de Serveis ha estat aprovada el 25 de juny de 2019 per la Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat. Actualment, aquesta tercera edició, està a l’abast en quatre versions (tríptic, reduïda, estesa i accessible) en valencià, castellà i anglès.

Seguiment del SAP de les Cartes de Serveis de la Universitat de València

Versions de la Carta de Serveis