UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU)

SAPDU-Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad

La Xarxa SAPDU està constituïda per tots els serveis d’atenció a persones amb discapacitat de les distintes universitats espanyoles, que siguen membres de la CRUE. En l’actualitat la Xarxa SAPDU està constituïda per 57 universitats. L’objectiu és crear una xarxa de serveis de suport a la discapacitat a nivell nacional, amb l’ànim d’unir esforços i tendir a l’establiment de criteris comuns.