UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

AVAFI

Conveni de col·laboració entre la Fundació General de la Universitat de València i l’Associació Valenciana d’Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica.

Les parts manifesten la seua voluntat de col·laborar conjuntament en els següents àmbits d'actuació:

  • Afavorir la col·laboració per a l’elaboració i l’execució conjunta de projectes i activitats en matèries que siguen d’interès comú.
  • Impulsar l’assistència i l’assessorament mutu en qüestions relacionades amb l’activitat de totes dues entitats.
  • Col·laborar per a posar els mitjans necessaris per a facilitar a les persones amb discapacitat l'accés als estudis universitaris, sempre que s'ajusten a la normativa vigent.
  • Intercanviar-se quanta informació, documentació i bibliografia es considere d’interès per a l’assoliment dels objectius que en aquest conveni es fixen, així com per al disseny, l’execució i l’avaluació de les activitats conjuntes que es duguen a terme.
  • Subscriure, si escau, acords de col·laboració amb organitzacions de voluntariat social a fi de donar suport a l’estudiant universitari amb discapacitat i /o necessitats específiques de suport educatiu.
  • Dur a terme altres accions que siguen considerades d’interès comú, dins de les disponibilitats de les parts i de les activitats que constitueixen l’objecte del present conveni.