UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

Conselleria d'Educació

Conveni entre la Conselleria d´Educació i la Universitat de València

El Conveni té per objecte establir el marc de col·laboració mixt entre la Universitat de València i la Conselleria d’Educació, amb la finalitat d´atendre a l´alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, de forma especial en referència a la dotació d´ajudes individuals, estudiant la millor adaptació possible i l´optimització de la inversió pública que es realitza durant tota l´etapa educativa no universitària de l´estudiant.

Les obligacions de la Universitat de València seran:

  •  Sol·licitar el trasllat temporal de determinades ajudes tècniques (material no modulat d´ús individual) per a aquells alumnes que vagen a cursar estudis en aquesta Universitat i hagen gaudit de les ajudes referides en l´escolarització prèvia.
  •  Ser a càrrec amb les despeses derivades del trasllat d´aquests materials, vetlar per la seua integritat i garantir i assegurar la seua devolució a la Conselleria d´Educació en el moment se li facilite a l´alumne altre material per a la mateixa fi.
  •  Estudiar i assessorar, en col·laboració amb els equips multidisciplinaris i a demanda de la Conselleria d´Educació, els productes de suport existents en el mercat perquè s’adeqüen a les característiques concretes de l´usuari amb necessitats educatives especials en l´àmbit no universitari.

Per la seua banda, la Conselleria d´Educació assumeix l´obligació de:

  •  Autoritzar el trasllat temporal d´aquelles ajudes tècniques individuals que hagen sigut assignades en l´etapa d´escolarització obligatòria, batxillerat o cicles formatius de formació professional, als alumnes amb discapacitat i que vagen a continuar la seua formació acadèmica en la Universitat de València, sempre que l´alt grau d´adaptació d´aquestes ajudes dificulte la seua reutilització per a altres alumnes que cursen estudis no universitaris.
  •  Sol·licitar la col·laboració de la Universitat de València per a l´assessorament referent a l´adequació dels productes de suport existents per a casos específics d´alumnes que demanden un alt grau d´adaptació en els materials d´accés al currículum.