UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Valencia (ASPAS)

ASPAS

Conveni entre ASPAS-València i la Universitat de València

El Conveni té caràcter d´acord marc de col·laboració cultural, educativa i científica entre la Universitat de València i ASPAS-València. 

La cooperació entre les parts es concretarà a partir d´annexos específics o convenis que se subscriguen a l´empara d´aquest conveni marc, especificant-se els detalls per ser duts a terme.

Les activitats estaran organitzades amb la col·laboració del servei, centre, departament o institut de la UV que corresponga en funció del contingut a desenvolupar, que supervisaran la qualitat acadèmica de les activitats previstes per ASPAS-València.