UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

Sobre l’accessibilitat a aquesta web

L’objectiu d´UVdiscapacitat és fer plenament accessibles els seus continguts a les persones amb discapacitat o a les persones d’edat avançada, de conformitat amb les disposicions sobre les webs de les administracions públiques que es contenen en la Llei de 3 de desembre del 2003, sobre igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal (LIONDAU) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE) de 2002.

La LSSICE estableix que: “Les Administracions públiques adoptaran les mesures necessàries perquè la informació disponible en les seues pàgines d’internet puga ser accessible per a les persones amb discapacitat i d’edat avançada, d’acord amb els criteris d’accessibilitat als continguts, que estan reconeguts abans del 31 de desembre de 2005."

El portal https://www.uv.es/uvdiscapacitat s’ha creat amb XHTML i fulls d´estil CSS2 del W3C. S’ha tingut en compte les recomanacions WCAG 2.0 de la WAI en la prioritat AA, i en algunes seccions s’ha aconseguit complir la prioritat AAA.

Tot i que la nostra web és administrada amb un gestor de contingut curós de l’accessibilitat, és possible que, a causa de les modificacions o afegiments de nova informació, es reduïsca l’accessibilitat d’alguns continguts. Si hi trobeu algun error, us preguem de contactar amb nosaltres. Amb els vostres comentaris o suggeriments millorarem la pàgina web.