UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

Sobre l’accessibilitat a aquesta web

L´objectiu de UVdiscapacitat és fer plenament accessibles els seus continguts a les persones amb discapacitat o a les persones d´edat avançada, de conformitat amb les disposicions sobre les webs de les administracions públiques que es contenen en la Llei de 3 de desembre del 2003, sobre igualtat d´oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal (LIONDAU) i la Llei de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSICE) de 2002.

La LSSICE estableix que: “Les Administracions públiques adoptaran les mesures necessàries perquè la informació disponible en les seues pàgines d’internet puga ser accessible per a les persones amb discapacitat i d´edat avançada, d´acord amb els criteris d´accessibilitat als continguts, que estan reconeguts abans del 31 de desembre del 2005."

El portal https://www.uv.es/uvdiscapacitat s´ha creat amb XHTML i fulls d´estil CSS2 del W3C. S´hi han tingut en compte les recomanacions WCAG 2.0 de la WAI en la prioritat AA, i en algunes seccions s’hi ha aconseguit complir la prioritat AAA.

Tot i que la nostra web és administrada amb un gestor de contingut curós de l’accessibilitat, és possible que, a causa de les modificacions o afegiments de nova informació, es reduïsca l’accessibilitat d’alguns continguts. Si hi trobeu algun error, us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres per comunicar-nos-el. Amb els vostres comentaris o suggeriments millorarem la web.