UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

ONCE

Conveni entre l´Organització Nacional de Cecs Espanyols (O.N.C.E.) i la Universitat de València

El Conveni té per objecte la col·laboració educativa entre ambdues institucions, col·laboració que es durà a terme entre la Delegació Territorial de l´O.N.C.E. a València i la Universitat de València.

Les finalitats generals que s´estableixen en aquest conveni són:

  •  La formació recíproca: tant de l´O.N.C.E a professionals i estudiants/es de la UV com d´aquesta a professionals de l´educació de l´O.N.C.E.
  •  La recerca conjunta en projectes i programes d´interès comú.
  •  La plena integració i normalització soci-educatives de l’estudiantat amb discapacitat visual en la UV., en els seus diferents àmbits i vessants.

Per a açò, s´estipulen diferents clàusules en matèria de:

  • Formació, que inclou la col·laboració directa o concreta dels tècnics de l´O.N.C.E en les aules de les facultats o centres que ho requerisquen; o en cursos, jornades, seminaris, grups de treball, etc., organitzats per la UV; l´organització conjunta de cursos, jornades, seminaris, cicles de conferències,… relatius a la formació de persones amb discapacitat visual; i aquells programes i activitats que es consideren d´interès per la Comissió Tècnica de Seguiment. També s´inclou la formació que es puga concretar per part de la UV per a professionals de l’educació de l´ONCE, sobre matèries com: tècniques de recerca, reforma educativa, avaluació i diagnòstic, etc.
  • Recerca, en la qual es treballarà conjuntament en el disseny, execució i avaluació d´aquells projectes de recerca relacionats amb l´educació i formació de les persones amb discapacitat visual, que en cada cas es considere d´interès.
  • Integració, que inclou aspectes molt diversos que reflecteixen el compromís de la U.V. i l´ O.N.C.E per a afavorir la normalització educativa de les persones amb discapacitat visual a través de procediments i mecanismes encaminats a aquesta tasca.