UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

Pla director 2004

PLA DIRECTOR PER A LA INTEGRACIÓ D'ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS 2004

A l'any 2003 després de l'aprovació de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU 6/2001 de 21 de desembre), el Rector de la Universitat de València crea la figura de “Delegat del Rector per a la Integració de Persones amb Discapacitat”. El nomenament d'aquesta figura, té dues conseqüències immediates, en primer lloc es crea una línia pressupostària per cobrir les despeses de funcionament d'aquest servei, per primera vegada, dins del pressupost de la pròpia universitat. Per altra banda, es plantegen uns objectius estratègics en el marc del Pla General d’Actuació de la Universitat. Un d'ells consisteix a fer una anàlisi de les necessitats materials i organitzatives del servei, deu anys després del primer estudi de qualitat de vida. Com a conseqüència d'aquesta anàlisi, es redacta el present ‘Pla Director per a la Integració de Persones amb Discapacitat a la Universitat de València”.

Enllaç al "PLA DIRECTOR PER A LA INTEGRACIÓ D'ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS 2004".