UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

  • Enllaç a la web Plena Inclusión

FEAPS-CV

Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i Plena Inclusió Comunitat Valenciana, moviment d’associacions de persones amb discapacitat intel·lectual i el desenvolupament i les seues famílies, a la Comunitat Valenciana.

 

Ambdues parts subscriuen el present conveni de col·laboració d’acord a les següents clàusules:

  • Es comprometen a dur a terme programes i activitats de formació.
  • La UV assumeix el compromís d’emprendre i promoure en els diferents àmbits i estaments universitaris campanyes d’informació i sensibilització tendents a donar a conèixer la realitat, peculiaritats, possibilitats i característiques essencials de l’educació inclusiva.
  • Plena Inclusión CV participarà i col·laborarà de forma activa, a través de recursos tècnics i humans en les esmentades campanyes.
  • Pel que fa a aquesta col·laboració, la UV es compromet a posar els mitjans necessaris i articular els mecanismes d’adaptació que faciliten a les persones amb discapacitat intel·lectual, l’accés als estudis universitaris i/o altres estudis específics/complementaris per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, sempre que s’ajusten a la normativa vigent.
  • La UV i Plena Inclusión CV podran subscriure acords de col·laboració amb organitzacions de voluntariat social a fi de prestar suport a l’estudiantat universitari amb discapacitat física i orgànica, intel·lectual o menta.
  • Ambdues parts es comprometen a intercanviar-se aquella informació, documentació i bibliografia que considere d’interés per l’assoliment dels objectius que aquest conveni fixa, així com per al disseny, execució i avaluació de les activitats conjuntes que es duguen a terme.
  • Plena Inclusión CV col·laborarà amb la UV en la sensibilització, en el coneixement de la discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament mitjançant les xerrades acordades entre ambdues entitats.