UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

  • Enllaç a la web Fundació Mira´m

Fundació Mira´m

Conveni de col·laboració entre la Fundació General de la Universitat de València i la Fundació Mira’m de la Comunitat Valenciana.

Els objectius generals d’aquest conveni són:

  • Afavorir la col·laboració per a l’elaboració i l’execució conjunta de projectes i activitats en matèries que siguen d’interès comú.
  • Impulsar l’assistència i l’assessorament mutu en qüestions relacionades amb l’activitat de totes dues entitats.
  • Col·laborar per a posar els mitjans necessaris amb la finalitat de facilitar a les persones amb discapacitat l’accés als estudis universitaris, sempre ajustant-se a la normativa vigent.
  • Intercanviar-se quanta informació, documentació i bibliografia es considere d’interès per a l’assoliment dels objectius que en aquest conveni es fixen, així com per al disseny, l’execució i l’avaluació de les activitats conjuntes que es duguen a terme.
  • Subscriure, si escau, acords de col·laboració amb organitzacions de voluntariat social, a fi de donar suport a l’estudiantat universitari amb discapacitat i/o necessitats específiques de suport educatiu.
  • Dur a terme unes altres accions que siguen considerades d’interès comú, dins de les disponibilitats de les parts i de les activitats que constitueixen l’objecte del present conveni.