UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

Equiparació d'oportunitats

Aquest programa es centra en l’administració i gestió dels recursos tècnics i humans necessaris per facilitar el suport a l’estudiantat amb discapacitat.

La dotació de tots aquests recursos representa una mesura per equiparar les oportunitats d’aquest col·lectiu a la universitat.

En funció del tipus de recurs que s’utilitze es facilitarà suport personal i/o tècnic.

Suport tècnic

 

Les accions ofertes dins d’aquest tipus de suport són:

 • Adaptació de material: es realitzen les adaptacions necessàries perquè l’estudiantat amb discapacitat visual i auditiva puga accedir al material d’estudi.
  • Exemples d’adaptacions són: ampliació de la mida de lletra, transcripció a Braille, relleu, àudio, text i subtitulat de vídeos.
  • El personal de “UVdiscapacidad” és qui realitza les adaptacions, comptant amb el suport i col·laboració del voluntariat del servei, a qui prèviament forma, així com de l’ONCE.
 • Suport en exàmens: es dóna suport als exàmens, prestant ordinadors portàtils i fent adaptacions d’exàmens perquè siguen accessibles (enregistradores, adaptació a Braille, a format accessible per a Jaws, Zoom-text, relleu...) També s’ofereix suport de transcripció quan l’usuari/a no puga escriure.                  
  • Els terminis de sol·licitud per als suport d’exàmens són: 
   • Primer quadrimestre: fins el 30 de novembre.
   • Segon quadrimestre: fins el 30 d’abril.
 • Préstec de productes de suport: es disposa d’una serie de recursos (enregistradores, programes de reconeixement de veu, emissores de freqüència modulada...) que poden ser usats al llarg de tot el curs acadèmic.
  • Les sol·licituds s’atendran a l’inici del curs acadèmic i s’assignaran en funció de les necessitats de qui ho sol·licite i de la disponibilitat del producte.
 • Llibretes de auto-còpia: fent servir la col·laboració del voluntariat, s’entreguen llibretes per la presa d’apunts a l’estudiantat amb dificultats a fi de disposar del material el més aviat possible.
 • Instal·lació de programari i programes d’accés: s’instal·la en aquells equips de la UV on siga necessari, sempre i quan siguen llicencies.   
 • Adaptacions d’aula: es facilita el mobiliari que necessite l’estudiantat per seguir les classes amb normalitat /taules amb l’altura adequada, cadires adaptades...)
 • Gestió per a l’accés als aparcaments de la UV: es tramiten les peticions d’accés als aparcaments de la UV dels sol·licitants que tinguen vigent el certificat de discapacitat i la targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda de l’ajuntament de residència.               

Suport personal

 

Els suports s’agrupen en dos tipus:

 • Personal de suport: es duen a terme accions que no poden ser assumides pel voluntariat de la UV perquè requereixen de formació específica professional.
 • Intèrpret de Llengua de Signes: es gestiona per proporcionar el servei d’Intèrpret de Llengua de Signes per a classes, tutories i exàmens sol·licitat per persones sordes usuàries d’aquesta llengua. Els terminis de sol·licitud són:
  • Classes: abans de l’inici de cada quadrimestre. 
  • Tutories: s’han de sol·licitar amb tres dies d’antelació.
  • Exàmens: Els terminis de sol·licitud per a suport d’examen són:
   • Primer quadrimestre: fins el 30 de novembre.
   • Segon quadrimestre: fins el 30 d’abril.