UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

 • Sign language reader

Equiparació d'oportunitats

Aquest programa es centra en l’administració i gestió dels recursos tècnics i humans necessaris per facilitar el suport a l’estudiantat amb discapacitat.

La dotació de tots aquests recursos representa una mesura per equiparar les oportunitats d’aquest col·lectiu a la universitat.

En funció del tipus de recurs que s’utilitze es facilitarà suport personal i/o tècnic.

Suport tècnic

 

Les accions ofertes dins d’aquest tipus de suport són:

 • Adaptació de material: es realitzen les adaptacions necessàries perquè l’estudiantat amb discapacitat visual i auditiva puga accedir al material d’estudi.
  • Exemples d’adaptacions són: ampliació de la mida de lletra, transcripció a Braille, relleu, àudio, text i subtitulat de vídeos.
  • El personal de “UVdiscapacidad” és qui realitza les adaptacions, comptant amb el suport i col·laboració del voluntariat del servei, a qui prèviament forma, així com de l’ONCE.
 • Suport en exàmens: es dóna suport als exàmens, prestant ordinadors portàtils i fent adaptacions d’exàmens perquè siguen accessibles (enregistradores, adaptació a Braille, a format accessible per a Jaws, Zoom-text, relleu...) També s’ofereix suport de transcripció quan l’usuari/a no puga escriure.                  
  • Els terminis de sol·licitud per als suport d’exàmens són: 
   • Primer quadrimestre: des del 30 de novembre fins la data indicada en el recordatori rebut per correu electrònic.
   • Segon quadrimestre: des del 30 d’abril fins la data indicada en el recordatori rebut per correu electrònic.
 • Préstec de productes de suport: es disposa d’una serie de recursos (enregistradores, programes de reconeixement de veu, emissores de freqüència modulada...) que poden ser usats al llarg de tot el curs acadèmic.
  • Les sol·licituds s’atendran a l’inici del curs acadèmic i s’assignaran en funció de les necessitats de qui ho sol·licite i de la disponibilitat del producte.
 • Llibretes de auto-còpia: fent servir la col·laboració del voluntariat, s’entreguen llibretes per la presa d’apunts a l’estudiantat amb dificultats a fi de disposar del material el més aviat possible.
 • Instal·lació de programari i programes d’accés: s’instal·la en aquells equips de la UV on siga necessari, sempre i quan siguen llicencies.   
 • Adaptacions d’aula: es facilita el mobiliari que necessite l’estudiantat per seguir les classes amb normalitat /taules amb l’altura adequada, cadires adaptades...)
 • Gestió per a l’accés als aparcaments de la UV: es tramiten les peticions d’accés als aparcaments de la UV dels sol·licitants que tinguen vigent el certificat de discapacitat i la targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda de l’ajuntament de residència.               

Suport personal

 

Els suports s’agrupen en dos tipus:

 • Personal de suport: es duen a terme accions que no poden ser assumides pel voluntariat de la UV perquè requereixen de formació específica professional
  • Exemples de suport personal: canvis posturals, suport al lavabo, suport per als àpats...
 • Intèrpret de Llengua de Signes: es gestiona per proporcionar el servei d’Intèrpret de Llengua de Signes per a classes, tutories i exàmens sol·licitat per persones sordes usuàries d’aquesta llengua. Els terminis de sol·licitud són:
  • Classes: abans de l’inici de cada quadrimestre. 
  • Tutories: s’han de sol·licitar amb tres dies d’antelació.
  • Exàmens: Els terminis de sol·licitud per a suport d’examen són:
   • Primer quadrimestre: des del 30 de novembre fins la data indicada en el recordatori rebut per correu electrònic.  
   • Segon quadrimestre: des del 30 d’abril fins la data indicada en el recordatori rebut per correu electrònic.  

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy