UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

Equiparació d'oportunitats

Aquest programa es centra en l’administració i gestió dels recursos tècnics i humans necessaris per facilitar el suport a l’estudiantat amb discapacitat en funció de la disponibilitat dels mateixos. La dotació de tots aquests recursos representa una mesura d’equiparació d’oportunitats a la universitat.

Suport tècnic

 1. Les accions ofertes dins d’aquest tipus de suport són:

 2. Adaptació de material: es realitzen les adaptacions necessàries perquè l’estudiantat amb discapacitat visual i auditiva puga accedir al material d’estudi. Exemples d’adaptació són: ampliació de la mida de lletra, relleu, àudio, text i subtitulat de vídeos.
 3. El personal d’UVdiscapacidad és qui realitza les adaptacions, comptant amb el suport i col·laboració del voluntariat del servei, a qui prèviament forma, així com de l’ONCE.
 1. Suport en exàmens: es dóna suport als exàmens, prestant ordinadors portàtils i fent adaptacions d’exàmens perquè siguen accessibles (enregistradores, adaptació a Braille, a format accessible per a Jaws, Zoom-text, relleu...) També s’ofereix suport de transcripció quan l’usuari/a no puga escriure.                  
 2. Préstec de productes de suport: es disposa d’una serie de recursos (enregistradores, programes de reconeixement de veu, emissores digitals) que poden ser emprats al llarg de tot el curs acadèmic.

Les sol·licituds s’atendran a l’inici del curs acadèmic i els productes s’assignaran en funció de les necessitats de qui els sol·licite i de la disponibilitat del producte.

 1. Llibretes de auto-còpia: fent servir la col·laboració del voluntariat, s’entreguen llibretes per la presa d’apunts a l’estudiantat amb dificultats a fi de disposar del material el més aviat possible.
 2. Instal·lació de programari i programes d’accés: s’instal·len en aquells equips de la UV on siga necessari, sempre i quan siguen llicencies autoritzades.   
 3. Adaptacions a l’aula: es facilita el mobiliari que necessite l’estudiantat per seguir les classes amb normalitat (taules amb l’altura adequada, cadires adaptades...).
 4. Gestió per a l’accés als aparcaments de la UV: es tramiten les peticions d’accés als aparcaments de la UV dels i les sol·licitants que tinguen vigent el certificat de discapacitat i la targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda de l’ajuntament de residència, o en última instància, aquells casos on la discapacitat justifique la necessitat de fer ús de l’aparcament.

Suport personal

Els suports s’agrupen en dos tipus:

 1. Personal de suport: es duen a terme accions que no poden ser assumides pel voluntariat de la UV perquè requereixen de formació específica professional.
 2. Intèrpret de Llengua de Signes: es gestiona per proporcionar el servei d’Intèrpret de Llengua de Signes per a classes, tutories i exàmens a les persones sordes usuàries d’aquesta llengua. 
 • Els terminis de sol·licitud són:
  • Classes: abans de l’inici de cada quadrimestre. 
  • Tutories: sol·licitar-les amb tres dies d’antelació.
  • Exàmens: Els terminis de sol·licitud per a suport d’examen són:
  • Primer quadrimestre: fins el 31 de octubre.
  • Segon quadrimestre: fins el 31 de març.