UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Fundación Universia

Fundació Universia

Conveni entre la Fundació UNIVERSIA i la Universitat de València

El Conveni té per objecte l´establiment de l´entorn de referència per a l´acció coordinada entre les parts en la divulgació i prestació del servei de préstec dels productes oferts a través del Banc de Productes de Suport, de la Fundació.

A través del mateix, la Universitat es compromet, a través de la UVdiscapacitat a:

  •  Proporcionar la màxima difusió i promoció entre els membres amb discapacitat de la seua comunitat universitària, presents i futurs, del Banc de Productes de Suport.
  •  Assessorar a les persones amb discapacitat, de la seua comunitat universitària, sobre els productes que millor s´adaptarien a les seues necessitats.
  •  Gestionar les peticions realitzades pels interessats. A tal fi, la Universitat queda obligada a realitzar un protocol intern de tramitació i gestió del préstec dels productes de suport, a l´empara d´aquest conveni, que es donarà a conèixer als sol·licitants dels mateixos.
  •  Rebre el recurs a la finalització del termini de préstec, recordant al prestatari la data establida per al lliurament del mateix amb una setmana d´antelació.