UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana (FESORD C.V.)

FESORD

Conveni entre FESORD-CV i la Universitat de València

El Conveni té caràcter d´acord marc de col·laboració per a la integració i la supressió de les barreres de comunicació.

L´objecte del mateix és regular les relacions entre la Universitat i la Fundació Fesord CV per al desenvolupament d´un pla d´actuació conjunta en l´àmbit educatiu, sent les finalitats generals del present conveni marque els següents:

  • La formació recíproca: tant de la Fundació Fesord CV a professionals i alumnat de la Universitat com d´aquesta a professionals de l´educació de la Fundació Fesord CV.
  • La plena integració i normalització soci-educatives dels alumnes amb discapacitat auditiva en la Universitat, en els seus diferents àmbits i vessants.
  • La implementació d´accions relatives a la llengua de signes, quant a la seua formació, difusió i ús en la Universitat a través de la Fundació Fesord CV.

A més, 

  • S´estableix que la Universitat i la Fundació Fesord CV podran subscriure convenis de col·laboració amb organitzacions de voluntariat social a fi de donar suport a universitaris sords, havent d´informar-se mútuament de les gestions que realitzen en aquest sentit.
  • La Universitat es compromet a informar als/les estudiants sords sobre la legislació vigent en matèria d´ajudes per a taxes i matrícules.
  • Es col·laborarà activament en la fi d´aconseguir la capacitació i incorporació al món laboral dels/as estudiants sords.
  • La Fundació Fesord CV participarà en els diversos actes institucionals i acadèmics que organitze la Universitat, prèvia invitació per part d´aquesta.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy