UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

UVdiscapacitat

UVdiscapacitat és un servei de la Universitat de València (UV) que naix amb la finalitat de vetlar pel principi d´igualtat d´oportunitats i la no discriminació.

D’aquest servei en pot fer ús el col·lectiu d´estudiants amb necessitats educatives especials que es deriven de la condició de discapacitat i que disposen del certificat de discapacitat, així com el personal docent i investigador (PDI) i el personal d´administració i serveis (PAS) que estiga en contacte amb el col·lectiu esmentat.

UVdiscapacitat, amb el programa Atenció al PDI i PAS, ofereix serveis específics al PDI i PAS amb necessitats especials que es deriven de la condició de discapacitat.

Els serveis que ofereix s´agrupen en programes:

 

Imatge de UVdiscapacitat