UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

  • Enllaç a la web del Comité Español de Representante de Personas con Discapacidad

CERMI - València

Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la Federació Valenciana d'Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la província de València (CERMl-València)

L’objecte del conveni de col·laboració és la cooperació conjunta entre la UV i el CERMI CV en els àmbits i vessants que es revelen d’interès per a l’èxit de la millora de les condicions de vida i socials de les persones amb discapacitat  i el reconeixement dels seus drets, posant tots els mitjans al seu abast per a aconseguir la normalització d’aquest grup social.

Per a això es comprometen a:

  • Dur a terme programes i activitats de formació.
  • Emprendre i promoure, i participar, en campanyes d’informació i sensibilització tendents a donar a conèixer la realitat, peculiaritats, possibilitats i característiques essencials de la integració educativa de les persones universitàries amb discapacitat física i orgànica.
  • Informar a l’estudiantat amb discapacitat física i orgànica, sobre la legislació vigent en matèria d’ajudes per a taxes i matrícules.
  • Facilitar els mitjans necessaris i articular els mecanismes d’adaptació que faciliten, a les persones amb discapacitat, l’accés als estudis universitaris, ajustant-se a la normativa vigent.
  • Col·laborar en matèria d’activitats físiques i esportives adaptades per a l’estudiantat universitari amb discapacitat.
  • Intercanviar informació, documentació i bibliografia per a l’èxit dels objectius que en este Conveni es fixen, així com per al disseny, execució i avaluació de les activitats conjuntes que es duguen a terme.
  • Subscriure acords de col·laboració amb organitzacions de voluntariat social a fi de prestar suport a les persones universitàries amb discapacitat física i orgànica, intel·lectual o mental.
  • Participar en els diversos actes institucionals i acadèmics, relacionats amb l’objecte d’aquest conveni.