Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Presentació

El finançament necessari per a dur a terme les activitats d’R+D+I pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació i Innovació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció d’ R+D+I Subvencionada, en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de la secció d’R+D+I Internacional, en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • imatge de la noticia

  14/04/21

  Estades d'investigadors/res convidats/dades - Convocatòria 2021. Relació provisional de sol·licituds admeses i pendents d’esmena.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València, dins el Programa Propi d'Ajudes a la Investigació i les accions de millora científica contemplades en el marc del subprograma «Atracció de Talent», fa públiques les normes de la convocatòria per a 2021 de concessió d'ajudes per a estades d’investigadors/res convidats/dades.

 • imatge de la noticia

  31/03/21

  Programa VLC-BIOMED 2020 - Subprograma per al foment d'Accions preparatòries coordinades entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe. Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades.

  Amb aquest subprograma es vol generar sinergies i fer aflorar aliances entre el personal investigador i els/les professionals de totes dues entitats, que donen lloc a línies d'investigació amb gran potencial cientificotècnic, i orientar la seua activitat cap a temes innovadors amb atractiu, per a obtenir inversió pública i/o privada en l'execució dels projectes plantejats amb el fi d’aconseguir que les innovacions resultants de la investigació traslacional redunden en benefici dels i les pacients.

 • imatge de la noticia

  31/03/21

  Programa VLC-BIOMED 2020 - Subprograma per a Projectes d'innovació conjunts entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe. Relació definitva de sol·licituds concedides i denegades.

  Aquestes ajudes seran destinades a finançar projectes col·laboratius innovadors de desenvolupament tecnològic en salut basats en resultats previs ja comprovats, amb una clara orientació innovadora i de transferència de coneixement, codirigits pel personal investigador i els i les professionals de l'HUP/IIS La Fe i de la UV.

 • imatge de la noticia

  24/03/21

  Contractes de personal investigador postdoctoral - Convocatòria 2019. Segona relació d’ajudes concedides amb ocasió de les renúncies produïdes.

  esolució de 24 de març de 2021 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la segona relació d’ajudes concedides amb ocasió de les renúncies produïdes dins de la convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral, en el marc del subprograma «Atracció de Talent».

 • imatge de la noticia

  09/03/21

  Programa VLC-BIOMED 2020 - Subprograma per al foment d'Accions preparatòries coordinades entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe. Relació provisional de sol·licituds concedides i denegades.

  Amb aquest subprograma es vol generar sinergies i fer aflorar aliances entre el personal investigador i els/les professionals de totes dues entitats, que donen lloc a línies d'investigació amb gran potencial cientificotècnic, i orientar la seua activitat cap a temes innovadors amb atractiu, per a obtenir inversió pública i/o privada en l'execució dels projectes plantejats amb el fi d’aconseguir que les innovacions resultants de la investigació traslacional redunden en benefici dels i les pacients.

 • imatge de la noticia

  09/03/21

  Programa VLC-BIOMED 2020 - Subprograma per a Projectes d'innovació conjunts entre la Universitat de València i l'HUP/IIS La Fe. Relació provisional de sol·licituds concedides i denegades.

  Aquestes ajudes seran destinades a finançar projectes col·laboratius innovadors de desenvolupament tecnològic en salut basats en resultats previs ja comprovats, amb una clara orientació innovadora i de transferència de coneixement, codirigits pel personal investigador i els i les professionals de l'HUP/IIS La Fe i de la UV.

 • Convocatòria 2021 Starting Grants de l'ERC

  05/03/21

  Convocatòria 2021 Starting Grants de l'ERC

  Publicada la Convocatòria 2021 de Starting Grants de l’ERC. El termini acaba el 8 d’abril de 2021.

  [Llegir més]

 • Jornada informativa sobre el programa europeu COST

  04/03/21

  Jornada informativa sobre el programa europeu COST

  Lloc: Internet. Data: 20 d'abril de 2021.

  [Llegir més]

 • Webinari europeu sobre la convocatòria de projectes d’humanitats i ciències socials de l’ERA-NET Cofund CHANSE

  04/03/21

  Webinari europeu sobre la convocatòria de projectes d’humanitats i ciències socials de l’ERA-NET Cofund CHANSE

  Lloc: Internet. Data: 15 de març de 2021 a les 10 h.

  [Llegir més]

 • imatge de la noticia

  01/03/21

  Elaboració de projectes d’investigació de caràcter internacional - Convocatòria 2021.

  Amb la finalitat d’afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l’activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València, dins el Programa Propi d’Ajudes a la Investigació, fa públiques les normes de la convocatòria per a 2021 de concessió d’ajudes per a l’elaboració de projectes d’investigació de caràcter internacional.