Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Presentació

El finançament necessari per a dur a terme les activitats d’R+D+I pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació i Innovació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció d’ R+D+I Subvencionada, en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de la secció d’R+D+I Internacional, en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • imatge de la noticia

  14/10/20

  Convocatòria 2020 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+I PO FEDER, a executar durant el període 2021-2022.

  RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen de manera anticipada, en l'exercici 2020, subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+I susceptibles de ser finançats pel Programa operatiu FEDER, a executar durant el període 2021-2022. (DOGV núm. 8922 de 08.10.2020).

 • imatge de la noticia

  07/10/20

  Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació - Programa d'R+D+I.

  S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

 • imatge de la noticia

  14/09/20

  El Consell de Ministres aprova l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027.

  El Consell de Ministres ha aprovat l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027, que es concep com el marc de referència pluriennal, els objectius de la qual, són compartits per la totalitat de les Administracions Públiques amb competències en matèria de foment de la investigació científica, tècnica i d'innovació.

 • European Research and Innovation Days 2020

  10/09/20

  European Research and Innovation Days 2020

  Lloc: En línia. Data: 22, 23 i 24 de setembre de 2020

  [Llegir més]

 • imatge de la noticia

  31/07/20

  Estades d'investigadors/res convidats/dades - Convocatòria 2020. Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades, i la relació de sol·licituds desistides.

  Resolució de 31 de juliol de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades, i la relació de sol·licituds desistides en el procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades d’investigadors/res convidats/dades, dins del marc del subprograma «Atracció de Talent».

 • imatge de la noticia

  31/07/20

  Contractes de personal investigador postdoctoral - Convocatòria 2019. Relació de sol·licituds admeses amb la baremació provisional.

  Resolució de 31 de juliol de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la baremació provisional de les sol·licituds admeses de la convocatòria d’ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral, dins del marc del subprograma «Atracció de Talent».

 • imatge de la noticia

  31/07/20

  Estades de personal docent i investigador - Convocatòria 2020. Relació definitiva de sol·licituds concedides, denegades, revocades i desistides.

  Resolució de 31 de juliol de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publiquen les relacions definitives de sol·licituds concedides, denegades, revocades i desistides del procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades de personal docent i investigador.

 • imatge de la noticia

  27/07/20

  Estades d'investigadors/res convidats/dades - Convocatòria 2020. Relació provisional de sol·licituds concedides i denegades, i la relació de sol·licituds desistides.

  Resolució de 27 de juliol de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació provisional de sol·licituds concedides i denegades, i la relació de sol·licituds desistides en el procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades d’investigadors/res convidats/dades, dins del marc del subprograma «Atracció de Talent».

 • imatge de la noticia

  24/07/20

  Estades de personal docent i investigador - Convocatòria 2020. Relació provisional de sol·licituds concedides, denegades, revocades i desistides.

  Resolució de 24 de juliol de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació provisional de sol·licituds concedides, denegades, revocades i desistides del procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades de personal docent i investigador.

 • imatge de la noticia

  14/07/20

  Ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte del programa «Valoritza i Transfereix» - Convocatòria 2019. Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades.

  Resolució de 14 de juliol de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades de la convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte, en el marc del Programa «Valoritza i Transfereix».