Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

El Servei de Transferència i Innovació de la Universitat de València​ (UV) és un Servei Central que actua com a estructura de suport tècnic i administratiu del Vicerectorat d'Innovació i Transferència, i de la Comissió d’Investigació, i que realitza les funcions de  la transferència dels coneixements i els resultats generats a la societat.

El Servei de Transferència i Innovació assumeix les competències relacionades amb a la implementació de la política la transferència de coneixement universitària, com el suport i l’assessorament a la definició de normativa interna de la UV en el seu àmbit de competència, la gestió dels sistemes d'informació, l’avaluació i el seguiment de les polítiques de transferència de coneixement, o la gestió del programa propi d'ajudes, entre altres.

En l'apartat “Gestió, tràmits i normativa” està disponible la documentació i els procediments del Servei d'interès per al personal de la UV. Així mateix, en l'apartat “Organigrama i directori” hi trobarà la informació de contacte.

El Servei de Transferència i Innovació s'organitza internament en tres seccions i en la unitat de càtedres universitàries:

R+D+I Contractada, dedicada, principalment, a la gestió de l’R+D+I i activitats connexes realitzades en el marc de l'art. 83 de la LOU. Inclou la negociació, redacció, revisió, facturació i seguiment jurídic-administratiu d'activitats d’R+D+I contractada i negocis jurídics relacionats.

R+D+I Internacional, dedicada a promoure i gestionar la participació dels investigadors de la UV en les diferents iniciatives d’R+D+I europees (Horitzó Europa, COST, LIFE, etc.) i, en general, de caràcter internacional, a través de les diferents fonts de finançament disponibles. També duu a terme accions de promoció i de dinamització  per a la participació en programes internacionals de recerca considerats estratègics per a la UV.

Innovació i Valorització, es dedica, principalment, a la valorització de les capacitats i resultats de la recerca per a la seua efectiva transferència al teixit productiu, bé a través de la seua llicència a empreses i altres entitats, o mitjançant la creació d'empreses de Base Tecnològica (EBTs). Així mateix, aquesta secció s'ocupa de la gestió dels drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de l'activitat investigadora, la gestió del programa propi d'ajudes de la UV en la part dedicada a la valorització i transferència de tecnologia.

Unitat de càtedres universitàries, dedicada a la gestió, tant de les càtedres institucionals com d’empresa. Assessora i acompanya als directors i directores de càtedres en la gestió integral de la càtedra. Habilita les eines bàsiques de treball de la càtedra (correu corporatiu, disc virtual, microsite, web pròpia, etc.). Difon e impulsa les activitats organitzades: ajudes, premis, esdeveniments... És la unitat de referència per a tot allò que tinga relació amb els càtedres de la UV.