Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

El Claustre aprova l’informe de gestió presentat per la rectora, que constata el lideratge de la institució en el sistema universitari valencià

  • Gabinet de Premsa
  • 13 de juliol de 2018
Imatge d'arxiu d'una sessió del Claustre.
Imatge d'arxiu d'una sessió del Claustre.

El Claustre de la Universitat de València ha aprovat aquest dijous (12 de juliol) l’informe de gestió presentat per la rectora, Mavi Mestre, referit a l’any 2017. El document constata el lideratge de la institució en el sistema universitari valencià, malgrat les circumstàncies externes que han condicionat l’activitat, en especial la restricció pressupostària i la imposició d’una taxa de reposició d’efectius per al PAS i per al PDI.

El màxim òrgan de representació de la Universitat ha aprovat també el Pla Operatiu 2019, que és el document orientador de la política general universitària i del pressupost. També s’ha debatut, entre altres, una proposta del Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) sobre el recent nomenament de la delegada de la rectora per a Estudiants.

En el seu informe, Mavi Mestre ha reiterat la seua voluntat d’arribar als màxims consensos per a desenvolupar els objectius de la Universitat, i ha detallat mesures per a incrementar la participació de l’estudiantat en les diferents comissions i òrgans institucionals. Respecte al PDI ha recordat l’amplíssima oferta pública per a la promoció i l’estabilització que està ara en marxa, i ha assenyalat l’envelliment i la desfuncionarització com dues de les amenaces que combatrà intensament.

Els reptes de les universitats, ha manifestat, són la desaparició de la taxa de reposició, una millora en l’àmbit de taxes i beques, la internacionalització i polítiques d’inserció laboral dels titulats.

L’Informe de Gestió al Claustre recull, d’una manera sintètica, l’activitat desenvolupada pel conjunt de la comunitat universitària al llarg d’un any natural. El document esdevé també el document orientador de la política general universitària així com del seu pressupost anual, i és un mecanisme de rendició de comptes de l’activitat global de la Universitat de València davant el seu màxim òrgan de representació.

L’informe presentat correspon a l’activitat de l’any 2017, que va estar dirigida per un Consell de Direcció diferent de l’actual. L’actual va prendre possessió l’11 del passat mes d’abril, després de les eleccions celebrades al primer trimestre de 2018. 

Segons es llegeix en el document, 2017 s’ha caracteritzat per “un conjunt de circumstàncies de l’entorn i de polítiques públiques que han condicionat fortament els resultats que ací es presenten: la restricció pressupostària a què la institució ha de fer front i la imposició d’una taxa de reposició d’efectius per al PAS i per al PDI”. Tot això “ha condicionat fortament no sols les polítiques relacionades amb els treballadors i treballadores, sinó el mateix desenvolupament de noves línies d’actuació que es veuen condicionades per aquestes fortes restriccions financeres i de contractació de persones”.

La rectora, Mavi Mestre, ha assenyalat  que, malgrat tot, “i gràcies a l’esforç i dedicació de la comunitat universitària, continuem sent una universitat de referència, líder del Sistema Universitari Públic Valencià, destacada en captació d’estudiants internacionals i en solidaritat i cooperació, en integració de persones amb diversitat funcional i també una universitat impulsora de la transferència de coneixement dels diferents àmbits del saber als sectors productius valencians. Juntament amb aquestes dimensions rellevants, la Universitat de València contribueix a la vertebració del nostre territori, la promoció de la seua llengua i cultura, la reflexió i el pensament crític i la preservació i difusió del nostre patrimoni històric i artístic”.

D’acord amb les dades, en 2017 hi hagué 57.191 estudiants i estudiantes (37.607 de títols oficials de grau), 4.235 membres del PDI, i 1.935 del PAS.

L’informe complet es pot consultar clicant ací.

El Claustre també ha aprovat per una àmplia majoria el Pla Operatiu 2019, que ha estat presentat pel vicerector Juan Luis Gandía. Segons les seues previsions, el pressupost per a 2019 podria incrementar-se entre un 3,2% i un 3,5%. Gandía ha expressat el seu temor a una reprogramació del conveni amb la Generalitat, que causaria problemes a les universitats. També ha reclamat un nou sistema de finançament universitari.

El Pla Operatiu es pot consultar clicant ací.

Debat de propostes de l’estudiantat
D’altra banda, el màxim òrgan de representació universitària ha debatut quatre propostes presentades per estudiants i estudiantes claustrals. El punt que ha suscitat més debat ha estat la proposta del Bloc d’Estudiants Agermanats per tal que el Claustre incitara la rectora a “la destitució de la nova Delegada d’Estudiants, Mercedes Elizalde Monteagudo, i a iniciar una negociació multilateral per a definir l’organigrama funcional de les competències de la Delegació”.

El punt ha estat presentat per l’estudiant Sergi Vidal, qui ha acusat la rectora d’incompliment d’una promesa electoral. Segons la proposta, la rectora “es va comprometre a respectar el posicionament que emetria l’Assemblea General d’Estudiants (AGE) al voltant de la definició que hauria de tindre en el futur tot el que es refereix a les competències estudiantils”. I afegeix: “L’AGE va formalitzar un posicionament incitant al traspàs de totes les competències de la Delegació d’Estudiants a l’Assemblea General d’Estudiants”.

Mavi Mestre ha respost que el nomenament d’una Delegada d’Estudiants és competència de la rectora, i la persona escollida es converteix en membre de ple dret del Consell de Govern. “No es pot imposar una persona al Consell de Direcció, i tots/es integrants han de compartir la política” de l’equip de direcció. Tanmateix, Mavi Mestre s’ha mostrat oberta a incrementar la participació dels representants dels estudiants en tots els àmbits de la institució. Com a exemple, s'ha incorporat a la coordinadora de l'AGE amb veu i vot al Consell de Govern; la presidenta de l'AGE i la delegada d'Estudiants seran, totes dues, vicepresidentes de la Comissió Assesora Estudiantil; i s'ha incrementat l'estructura de suport a l'AGE a través del SEDI.

El Claustre ha escoltat diferents intervencions en favor i en contra de la proposta presentada sobre el nomenament de la Delegada d’Estudiants, i la votació final ha rebutjat la petició de destitució per 101 vots en contra del punt presentat, 25 a favor i 24 abstencions.

Sí que s’ha aprovat per unanimitat la proposta d’acord sobre “el proveïment d’energia renovable a la Universitat”. El vicerector Juan Luis Gandia s’ha compromés a treballar per a augmentar el subministrament d’energies netes en els propers contractes, a partir de l’extinció dels ara vigents.

Un altre dels punts presentats per claustrals demanava un acord sobre la remuneració de les pràctiques externes que realitzen els estudiants, en concepte de transport i dietes. La qüestió ha estat exposada per Sergi Rodríguez, qui ha lamentat que en ocasions aquestes pràctiques, que són obligatòries, provoquen costos de desplaçaments i altres, que conculquen el principi d’igualtat d’accés als estudis superiors.

La rectora s’ha mostrat d’acord amb la filosofia del punt, i ha recordat que la Universitat de València destaca en la gestió de les pràctiques formatives en el sector públic o privat. També ha explicat que la funció fonamental de les pràctiques és la formativa, i mai poden ser concebudes com un “treball substitutiu”. La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez, ha informat que el darrer curs més de 15.000 estudiants/des de la Universitat realitzen pràctiques en més de 3.000 empreses i administracions. D’elles només han estat remunerades un 22%. La vicerectora ha proposat la creació d’un grup de treball per a analitzar les pràctiques, tant per a garantir la qualitat de les mateixes, com per a estudiar compensacions econòmiques per a transports, dietes i altres despeses”.

Finalmente el Claustro ha decidido crear un grupo de trabajo sobre las prácticas externas, donde se evaluará, entre otras cuestiones, aumentar el número de empresas e instituciones que remuneran las prácticas.

L’últim dels punts debatuts ha sigut la situació del professorat associat. Tant la rectora com el vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica, Ernest Cano, han detallat tot el procés de negociació amb sindicats, administració autonòmica i assemblea de professorat associat en els últims mesos. Un diàleg per a millorar les condicions d’aquest col·lectiu, una part del qual va realitzar una vaga en el primer trimestre d’enguany. La vaga va concloure al maig. Totes les parts varen arribar a un acord en el si de la Mesa Negociadora.

El punt ha estat explicat per l’estudiant Julio Sáiz, qui ha mostrat la seua preocupació perquè el problema no està tancat, i una possible reedició de la vaga perjudicaria especialment l’estudiantat. També la professora associada Regina Laguna ha expressat la seua tristesa per la pèrdua que la vaga ha provocat: als estudiants per la docència no rebuda, als associats per les remuneracions i a la institució pel seu prestigi.

La rectora ha tancat el debat, i ha recordat que hi ha una negociació en marxa d’un conveni col·lectiu autonòmic i que cal crear una nova figura contractual, però que aquesta competència excedeix l’àmbit d’una universitat concreta.