Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

La Universitat de València aprova la proposta de Pla Estratègic per al període 2023-2026

  • 15 de juliol de 2023
Pla Estratègic 2023-2026

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat la proposta de Pla Estratègic de la institució per al període 2023-2026. El document, que es concreta en 34 objectius i 78 línies d’actuació estratègica, forja una visió que busca integrar-se amb els canvis socials, econòmics i normatius que caracteritzen aquests temps.

La UV es planteja per al periode 2023-2026 una sèrie de desafiaments que guiaran la seua evolució en aquests anys. Entre aquests reptes, es destaca la prioritat d'oferir una formació universitària d'excel·lència, complint amb els estàndards de qualitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior. A més, es buscarà mantindre i enfortir la posició de lideratge de la UV en la investigació científica, la transferència de coneixement i la qualitat docent.

La transformació digital, sense perdre la importància de la presencialitat, serà un pilar fonamental en les activitats universitàries. La capacitació permanent del personal docent i investigador es combinarà amb la renovació planificada de les plantilles per a assegurar un ambient de treball eficient i de qualitat. La gestió responsable i eficaç dels recursos públics, el compromís amb la sostenibilitat, la igualtat i la diversitat, així com el paper crucial de la UV com a agent cultural i difusor del coneixement, seran els pilars que marcaran l'estratègia de la institució.

Aquest Pla Estratègic es fonamenta en una sèrie de valors clau, incloent la defensa de l'autonomia universitària, la governança participativa, la transparència, la responsabilitat, la rendició de comptes, l'apoderament de les persones, la transformació digital i el multilingüisme com a eina d'internacionalització. 

Amb aquest nou document la UV es compromet a preservar la seua identitat cultural valenciana i a donar suport al diàleg social. I assumeix la responsabilitat de conservar i compartir el seu valuós patrimoni històric i artístic. També la sostenibilitat i el compromís amb els valors mediambientals, així com la promoció de la igualtat i la inclusió, són essencials en la visió de la UV.

En resum, la Universitat de València es presenta com una institució moderna i líder en el Sistema Públic Universitari Valencià, disposada a afrontar els desafiaments actuals i futurs per a elevar els seus estàndards d'excel·lència i servei a la societat. Aquest Pla Estratègic, basat en sòlids principis i valors, marca el camí per a aconseguir una visió ambiciosa i necessària en els pròxims anys.

Per a difondre i donar a conéixer aquest nou Pla Estratègic, la Universitat de València desenvoluparà una nova web. Visitant-la coneixerem detalladament el Pla Estratègic 2023-2026; així com la missió, la visió i els valors en els quals es fonamenta el seu contingut i les línies d'actuació en les quals es treballarà per a aconseguir els objectius estratègics establits en el document.