UVSustainability,UVSustainabilityUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Organization chart

       
       
UV Sostenibilitat      
Pilar Serra Añó 64119 vicerec.sostenibilitat@uv.es Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable
Isabel Pla Julian 24820 isabel.pla@uv.es  Cap d'iniciatives en sostenibilitat
Dolors Corella Piquer 64800 dolores.corella@uv.es Cap d'iniciatives en Campus saludable
Sergio Belda Miquel 28763 sergio.belda@uv.es Cap d'inicatives en Comerç Just i consum responsable
Emilio Barba Campos 43660 emilio.barba@uv.es Cap d'inicatives en petjada de carboni
Jose David Badía Valiente 44319 jose.badia@uv.es Cap d'inicaitives en reducció de residus
Yolanda Echegoyen Sanz 83216 yolanda.echegoyen@uv.es Cap d'inicaitives de sostenibilitat curricular
Cristina Soria   araceli.soria@uv.es Tècnica de la Càtedra EBC
David Esteban Munera (96 16) 25627 david.esteban@uv.es Tècnic Mitjà de Gestió
       
Medi Ambient      
Vicent Caballer Hernandez (9633) 95024 vicente.caballer@uv.es Tècnic Superior de Medi Ambient
Alberto de la Guardia (9633) 95010 alberto.delaguardia@uv.es  Tècnic Superior de Medi Ambient
       
Delegat de salut psicosocial      
Francisco L. Atienza Gonzalez (9638) 64398 francisco.l.atienza@uv.es