UVSustainability,UVSustainabilityUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

GRUPS DE TREBALL

GRUPS DE TREBALL DE SOSTENIBILITAT
Són grups de treball per a, proposar, debatre i recomanar a la Delegada de Sostenibilitat propostes sobre temes de sostenibilitat per al seu estudi i possible implantació a través de la Comissió de Sostenibilitat
Es van formar cinc grups de voluntaris entre el PDI i PAS de la Universitat de València. La forma de convocatòria va ser mitjançant correu institucional a aquests dos col·lectius, indicant que es podien incloure en un o diversos d'aquests Grups.

La primera reunió de cada grup va tindre lloc la setmana del 16 al  20 de desembre.

GT1 SALUT. Abordaria l'elaboració de propostes per a la millora dels serveis de màquines de vending i cafeteries, dirigides a uns productes més saludables. 
GT1 Salut

GT2 REDUCCIÓ DE PLÀSTICS. Establir les estratègies per a aconseguir la reducció de l'ús i generació de residus plàstics. 
GT2 Reducció de plàstics

GT3 PETJADA DE CARBONI Realitzar el registre de la petjada de carboni de la Universitat de València, és a dir, el càlcul, reducció i compensació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que genera la Universitat de València amb la seua activitat.
 GT3 Petjada de Carboni

GT4 SOSTENIBILITAT CURRICULAR Anàlisi de la incidència de la sostenibilitat en els plans d'estudi i guies acadèmiques. Proposar estratègies de per a incorporar la perspectiva de sostenibilitat en els estudis universitaris.
GT4 Sostenibilitat Curricular

GT5 COMERÇ JUST I DE PROXIMITAT. Col·laboració en temes de comerç just i entorn social.
GT5 Comerç just i de proximitat

 

Tots els grups segueixen en actiu de manera independent, han presentat ja les seues primeres proposades a la comissió i segueixen el seu treball per a millorar i ampliar les propostes i fer un seguiment de la seua aplicació.