UVSustainability,UVSustainabilityUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

FORMACIÓ 2022

Reorientar la Docència per a Transversalitzar la Sostenibilitat i Els ODS 

Objectius formatius

L'ONU, en l'Agenda 2030. planteja 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que requereixen transversalitzar-se també en la docència. La crisi sistèmica que vivim a causa dels desequilibris en els ecosistemes i de les desigualtats socials entre persones, així com dels efectes derivats de la covid-19, mou a la ciutadania -i també al personal docent i investigador- a desenvolupar competències per reorientar el nostre treball i desenvolupar nous aprenentatges. Cada vegada és més evident la necessitat de canviar el model actual i de transitar cap a un altre de més sostenible per a la vida de les persones i dels territoris en què habitem.

A la Universitat -siga quina siga l'especialitat- podem activar la deliberació vinculada al propi context de l'acció, visibilitzar elements que solen quedar ocults, articular eines conceptuals plurals i no dogmàtiques, que convertisquen els espais d'ensenyament-aprenentatge en reflexió ètica i política.

Es tracta de formar-se com a docents per desenvolupar competències que permeten que el nostre estudiantat puga exercir professionalment amb un enfocament profundament ètic de transformació social. Perquè, si bé és desitjable que les persones de qualsevol condició puguen situar-se de manera efectiva en el mercat laboral, també és desitjable que ho puguen fer segons els seus desitjos, aspiracions i necessitats en espais i territoris habitables per a totes les persones. Si realment es vol anar a l'arrel de l'actual precarització de la vida, les polítiques universitàries i les pràctiques docents han d'incloure racionalitats que tradicionalment han estat invisibilitzades. Es tracta de donar resposta als desafiaments actuals a través dels nostres plantejaments epistemològics, metodologies docents i d'avaluació.

Competències que es desenvoluparan

Els objectius formatius del curs i els continguts que s'abordaran permetran el pensament sistèmic, anticipatori, ètic, estratègic, col·laboratiu, crític i responsable, així com les capacitats per a la resolució de problemes (seguint les indicacions descrites per UNESCO per a l'aprenentatge dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Criteris i procediment d'avaluació de l'activitat

Assistència, com a mínim, al 85% de les hores presencials i fer les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades per el/la tutor/a o professor/a

Inscripció

PLA DE FORMACIÓ 2020 (primer semestre)

Igualtat, diversitat i sostenibilitat en la Universitat de València a través dels ODS.  

 

 

Objectius de desenvolupament sostenible i la seua implementació  

 

 

PLA DE FORMACIÓ 2019 (segon semestre)

Igualtat, diversitat i sostenibilitat; reptes per a construir un nou model a la Universitat de València.

 

 

 

PLA DE FORMACIÓ 2019 (primer semestre)

Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad; retos para construir un modelo en la Universitat de València.