Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Porta de temple

Beques Instituto Confucio 2018 (孔子学院奖学金)

A fi de promoure el desenrotllament, facilitar la difusió de la llengua xinesa i la transmissió de la cultura en el món, la Seu Central dels Instituts Confucio-Hanban, llança les "Beques Institut Confuci", per a proporcionar programes i ajudes econòmiques a estudiants, personal d'investigació i professorat d'idioma xinés de tot el món per a estudiar la llengua i cultura xineses.

 

Si desitges sol·licitar la Beca de l'Institut Confuci per a estudiar en la Northeast Normal University (东北师范大学), la nostra universitat contrapart, has de llegir atentament les bases, ja que cada any varien.

Data límit d'inscripció per a disfrutar de les "Beques Institut Confuci 2018/2019"; en l'oficina de l'Institut Confuci de la Universitat de València (Seu Blasco Ibáñez) : 13 d'abril de 2018.

 

 

 

Convocatòria Beques “Instituto Confucio 2018"

Consulta les bases generals de la convocatòria actual d'Hanban. A continuació, en l'apartat 2 (Tipus de beques) s'especifica aquelles que pots demanar a través de l'Institut Confuci de la Universitat de València, així com els terminis.

 

1.Requisits generals per a la sol·licitud

1.1. Tindre una ciutadania diferent de la de la República Popular Xina.

1.2. Trobar-se en bon estat de salut i distingir-se tant per la seua conducta com pels seus coneixements.

1.3. Tindre interés per l'ensenyança, la docència i la difusió internacional de l'idioma xinés.

1.4. Tindre de 18 a 35 anys (complits abans de l'1 de setembre de 2018) . En el cas que qui ho sol·licite siga docent de xinés, l'edat màxima pot arribar als 45 anys. Per a sol·licitar la beca del grau de l'Ensenyança Internacional de Xinés, l'edat haurà de ser inferior a 25 anys per regla general.

 

2. Tipus de beques i requisits específics

2.1 Màster en Ensenyament Internacional de Xinés

Els qui superen el procés de selecció hauran d'iniciar el curs al setembre de 2018 i la beca tindrà una durada de 2 anys acadèmics.

Els requisits per a sol·licitar-la són tenir el títol de llicenciatura i haver aconseguit una puntuació mínima de 210 punts en el nivell 5 del *HSK i una puntuació mínima de 60 punts en el nivell intermedi *HSKK. Tindran preferència els qui puguen presentar un compromís d'ocupació signada amb un centre docent o un certificat respectiu.

 

2.2 Grau en Ensenyament Internacional de Xinés

Els qui superen el procés de selecció hauran d'iniciar el curs al setembre de 2018 i la beca tindrà una durada de 4 anys acadèmics.

Els sol·licitants han de tenir el títol de Batxillerat/Preparatòria i haver aconseguit una puntuació mínima de 210 punts en el nivell 5 del HSK i una puntuació mínima de 60 punts en el nivell intermedi HSKK.

 

2.3 Beques d'un any acadèmic per a perfeccionament i recerca

Les Beques per a realitzar un curs acadèmic a Xina seran d'11 mesos de durada i començaran en el primer semestre (setembre de 2018) de l'any acadèmic 2018-2019. Els qui estiguen realitzant estudis a Xina i els finalitzen després de l'1 de gener de 2018 no podran sol·licitar aquesta modalitat de beca.

 

2.3.1 Curs d'ensenyament internacional de xinés

Els qui ho sol·liciten han d'haver aconseguit una puntuació mínima de 270 punts en el nivell 3 de HSK i tenir el certificat de HSKK.

 

2.3.2 Cursos de filologia, d'història i de filosofia xineses

Els qui ho sol·liciten han d'haver aconseguit una puntuació mínima de 180 punts en el nivell 4 de HSK i una puntuació mínima de 60 punts en el nivell intermedi HSKK.

 

2.3.3 Curs de xinés

Els qui ho sol·liciten han d'haver aconseguit una puntuació mínima de 180 punts en el nivell 3 de HSK.

 

2.4 Beques d'un semestre acadèmic per a estudiants de perfeccionament i investigadors

Els qui superen el procés de selecció hauran d'iniciar el curs al setembre de 2018 o al març de 2019 i la beca tindrà una durada de 5 mesos. No s'admetran sol·licituds d'alumnat que hagen tingut visats xinesos tipus X1 o X2.

 

2.4.1 Cursos d'ensenyament internacional de xinés, de filologia xinesa, d'història xinesa i de filosofia xinesa

Els qui ho sol·liciten han d'haver aconseguit una puntuació mínima de 210 punts en el nivell 3 de HSK i tenir el certificat de HSKK.

 

3. Procediment de sol·licitud

Des de l'1 de març de 2018 els qui ho sol·liciten hauran de registrar-se en la pàgina web oficial de les Beques de l'Institut Confuci en l'adreça web: http://cis.chinese.cn/ per a presentar la sol·licitud.

El termini de lliurament per a l'Institut Confuci de la Universitat de València finalitza el 13 d'abril de 2018 i, després d'aquesta data, no seran admeses més sol·licituds.

Hauran de registrar-se en la pàgina web oficial de les Beques de l'Institut Confuci on podran recaptar informació sobre les institucions proposades/recomanades i universitat d'acolliment (en el cas de l'Institut Confuci de la Universitat de València serà la Universitat Normal del Nord-est de Xina- NENU), emplenar i enviar en línia els documents per a la sol·licitud, seguir l'avanç de la seua sol·licitud, estar pendent dels suggeriments i del resultat final de l'avaluació. Els qui obtinguen alguna de les beques hauran de confirmar la seua admissió amb la universitat d'acolliment, fer la tramitació del visat a Xina amb motiu de realitzar els estudis, descarregar i imprimir en línia el certificat d'obtenció de la beca, i matricular-se en la universitat d'acolliment en el període de temps especificat en la carta d'admissió que haurà sigut emesa per la universitat d'acolliment.

  • Enviar a l'Institut Confuci de la Universitat de València (instituto.confucio@uv.es) una còpia de l'arxiu digital de la sol·licitud i el passaport escanejat. També hauran de lliurar una còpia en paper abans del 13 d'abril de 2018.

Hanban avaluarà les sol·licituds i decidirà quins són mereixedores d'aquest suport financer. Aproximadament dos mesos abans de l'inici del curs el procés de l'avaluació serà completat i els seus resultats publicats.

 

4. Informació per als guanyadors del concurs Pont Xinés

Els qui hagen obtingut el “Certificat de Beca de l'Institut Confuci” atorgat per Hanban per a l'any 2018 per la seua participació en diversos nivells de la final mundial del concurs Pont Xinés hauran de registrar-se en la pàgina web oficial de les Beques de l'Institut Confuci i enviar en línia els documents de sol·licitud a la institució d'acolliment de la seua elecció segons el certificat.

Per a qualsevol dubte sobre aquest tema, consulte a chinesebridge@hanban.org.

 

5. Institucions proposades/recomanades i universitats d'acolliment

Las instituciones propuestas/recomendadas y universidades de acogida, de acuerdo a las normas indicadas en el presente texto, cumplirán con sus respectivas responsabilidades, ofrecerán servicios tales como asesoría, recomendación y admisión de nuevo alumnado.

 

6. Altres dades importants

Per a més detalls sobre el programa formatiu i les assignatures, s'haurà de consultar amb les respectives institucions d'acolliment.

Els qui ho sol·liciten hauran de conèixer els requisits i la data límit d'inscripció de les institucions d'acolliment del seu interès i presentar els documents de sol·licitud conforme a les estipulacions corresponents.

Els estudiants amb titulació acadèmica seran avaluats anualment. Per a més detalls, vegeu l'apartat “Normes d'avaluació anual de les Beques de l'Institut Confuci.”

Es retirarà la beca de l'Institut Confuci als estudiants en un dels següents casos:

1) No complir a temps els tràmits de matrícula.

2) No passar l'examen físic en ingressar en la institució d'acolliment.

3) Abandonar o cessar els estudis.

 

 

7. Contacte

Per a qualsevol dubte, per favor, posen-se en contacte primer amb l'Institut Confuci de la Universitat de València.

Av. Blasco Ibáñez, 32. Valencia, 46010 (1ª Planta)

C/ de Serpis, 29. Valencia, 46022 (1ª Planta)

            Telef. 963983592

            Correu: instituto.confucio@uv.es

 

División de Pruebas Académicas y Becas de Hanban

Email: scholarships@hanban.org

Fax: +86-10-58595727

 

 

Annex I. Normativa i cobertura de les beques de l'Institut Confuci

Les beques cobrixen els gastos de matrícula, allotjament, manutenció (excepte els que tinguen beca de perfeccionament i investigació de quatre setmanes) i assegurança mèdica integral.

1. Les taxes de la matrícula estan incloses en la planificació general de les institucions d'acollida destinades a impartir i gestionar els cursos, així com desenrotllar activitats culturals i cobrir els gastos de l'examen de xinés. Els gastos relatius als materials docents i a les entrades als llocs turístics no estan inclosos en les taxes en qüestió.

2. La quota d'allotjament està inclosa en la planificació general de les institucions d'acollida, destinada a proporcionar als que tinguen beca allotjament gratuït en dormitoris dins del campus (normalment en habitació doble) . L'allotjament pot ser fora del campus, sempre que els que tinguen beca ho sol·liciten amb antelació i obtinguen el permís de les institucions d'acollida. La quota relativa a l'allotjament fora del campus s'assigna per mes o per trimestre, amb un import de 700 yuanes per persona al mes.

3. Els gastos de manutenció es paguen als que tinguen beca de categoria completa de forma mensual per les institucions d'acollida. L'import és de 2.500 yuanes al mes per als que tinguen beca de llicenciatura i de perfeccionament i investigació d'un any acadèmic i un semestre, i de 3.000 yuanes al mes per als que tinguen beca de Màster en Ensenyança Internacional de Xinés.

En el cas que els que tinguen beca no es matriculen, dins de les dates estipulades per la universitat d'acollida, se'ls cancel·laran les seues beques. Si la matrícula es realitza abans del dia 15 del mes (el dia 15 inclòs) de l'inici de semestre, es concedirà l'import complet assignat a la manutenció del mes; si es realitza després del dia 15, es concedirà la mitat de l'import mensual indicat.

Si qui tinga beca es troba fora de Xina més de 15 dies consecutius per motius personals, excepte durant les vacacions d'estiu o d'hivern, se li suspendrà la concessió dels gastos de manutenció durant el període de la seua absència. Si els que tinguen beca, per motius personals, cessen, abandonen els estudis o reben alguna penalització, la universitat d'acollida deixarà de concedir els gastos de manutenció a partir de la data de notificació d'aquesris fets.

Els gastos de manutenció es concedixen fins a 15 dies després de la data de la graduació (finalització de l'estudi) assenyalada per la universitat.

4. L'assegurança mèdica integral ho adquirixen les universitats d'acollida d'acord amb les regulacions relatives a estudiants internacionals, estipulades pel Ministeri d'Educació de Xina. L'import és de 160 yuanes per persona per als que tinguen beca de perfeccionament i investigació de quatre setmanes, 400 yuanes per persona per als que tinguen beca d'un semestre, i 800 yuanes per persona per als que tinguen beca d'un any o més.

 

Annex II. Llista de documents per a sol·licitar Beques de l'Institut Confuci

I. Documents per als que les sol·liciten:

1. Còpia escanejada de la pàgina d'informació personal del passaport.

2. Còpia escanejada dels informes de notes, amb una validesa de dos anys, dels exàmens HSK i HSKK.

3. Carta de recomanació firmada per qui siga responsable de la institució propuesta/recomendada.

II. Documents per als que sol·liciten beca de la titulació acadèmica

4. Certificat del títol més elevat i dels informes de notes durant els estudis.

5. Els que sol·liciten beca per al Màster en Ensenyança Internacional de Xinés han de proporcionar dos cartes de recomanació dels que ostenten les tutories de categoria de professorat associat o més elevada. Es donarà preferència als que puguen presentar un compromís d'ocupació firmat amb un centre docent o el respectiu certificat.

III. El professorat de xinés haurà de presentar un certificat de la seua situació laboral i una carta de recomanació expedits per la seua entitat de treball.

IV. Els que sol·liciten estes ajudes hauran de presentar altres documents obligatoris que estipulen les institucions d'acollida.

 

 

 

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies