Logo de la Universitat de València Logo del portal

 • Porta de temple

Beques Instituto Confucio 2017(孔子学院奖学金)

Amb la finalitat de promoure el desenvolupament, facilitar el creixement de la llengua xinesa i la transmissió de la cultura en el món, l'Oficina Central de l'Institut Confuci, Hanban, llança les "Beques Instituto Confucio 2017" per a proporcionar programes i ajudes econòmiques a estudiants, investigadors i professors de llengua xinesa de tot el món per a estudiar la llengua i cultura xineses.

 

Els estudiants poden presentar i tramitar la Beques de l'Institut Confucio per a estudiar a Xina. 


Si desitges sol·licitar les "Beques Instituto Confucio 2017/18" per a estudiar en la Northeast Normal University (东北师范大学), has de llegir atentament les bases, ja que cada any varien. 

Data límit d'inscripció per a gaudir de la "Beca Instituto Confucio 2017/2018" en l'oficina de l'Institut Confucio de la Universitat de València: 10 d'abril

 

 

 

Convocatòria Beques “Instituto Confucio 2017"

 1. Requisits per a la sol·licitud

Només s'acceptaran les sol·licituds d'aquells ciutadans que no tinguen nacionalitat xinesa, amb edats compreses entre els 16 i 35 anys (Menors de 45 anys si són professors de xinès i estudiants no graduats menors de 20 anys).

 

 1. Tipus de beques


1. Beca de dos anys de Master de l'Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera (MTCSOL)

La beca per a realitzar el MTCSOL, la durada del qual és de 2 anys, començarà en el primer semestre (setembre de 2017) de l'Any Acadèmic 2017-2018. Per a optar a aquesta beca, els sol·licitants hauran de tenir una qualificació mínima de 210 punts en l'examen oficial de nivell HSK5 i de 60 en l'examen oficial de nivell HSKK Intermedi.
Aquells interessats a sol·licitar beques parcials, hauran de tenir una qualificació mínima de 180 punts en l'examen oficial de nivell HSK5 i de 60 punts en l'examen oficial de nivell HSKK Intermedi. Tindran prioritat els sol·licitants que ja tinguen una plaça confirmada (sent necessari document justificatiu signat per la institució d'acolliment).

2. Beca d'Estudi de 4 anys per a cursar un Grau en Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera
 

Les beques de Grau en Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera, la durada de la qual és de 4 anys, començaran en el primer semestre (setembre de 2017) del curs acadèmic 2017-2018. Els sol·licitants hauran de tenir una qualificació mínima de 210 punts en l'examen oficial de nivell HSK4 i de 60 punts en l'examen oficial de nivell HSKK Intermedi.
Aquells interessats a sol·licitar beques parcials, hauran de tenir una qualificació mínima de 180 punts en l'examen oficial de nivell HSK4 i de 60 punts en l'examen oficial de nivell HSKK Intermedi. Tindran prioritat alumnes dels Instituts i Aules Confucio.

3. Beca d'Estudi per a realitzar un Curs Acadèmic
Les Beques per a realitzar un Curs Acadèmic a Xina, seran d'11 mesos de durada i començaran en el primer semestre (setembre de 2017) de l'Any Acadèmic 2017-2018. Els que estan realitzant estudis a Xina i els conclouran després de l'1 de gener de 2017 no podran sol·licitar aquesta modalitat de beca.

 • 3.1 Hanban recolzarà tant als professors locals de xinès, com als alumnes que estiguen estudiant una carrera d'Ensenyament de xinès o altres estudis similars i que vulguen realitzar el Màster d'Ensenyament de xinès com a Llengua Estrangera (MTCSOL). A aquests se'ls proporcionarà un curs d'Ensenyament de xinès com a Llengua Estrangera i una beca completa.Per a optar a aquesta beca, els aspirants hauran de tenir una qualificació mínima de 270 punts en l'examen oficial de nivell HSK3 (amb l'esperança que els becaris aconseguisquen una qualificació mínima de 180 punts en l'examen oficial de nivell HSK5 en finalitzar el curs), i disposar del certificat acreditatiu de nivell d'HSKK. 
 • 3.2 Hanban recolzarà als alumnes que estudien una carrera de Traducció de Xinès, o Estudis de Xina o sinólogía, es proporcionaran cursos avançats de Literatura, Història i Filosofia xineses. Els sol·licitants hauran d'haver aconseguit una qualificació mínima de 180 punts en l'examen oficial de nivell HSK4 i de 60 punts en l'examen oficial de nivell HSKK Intermedi. Tenint en compte el país de procedència, la data de presentació de la sol·licitud i el nivell de xinès dels sol·licitants, es concediran beques completes o parcials.


4. Beca d'Estudi per a 1 Semestre
Les Beques d'1 Semestre, la durada del qual seran de 5 mesos, donaran inici en el primer semestre (setembre de 2017) o el segon (març de 2018) de l'Any Acadèmic 2017-2018 Estan destinades als alumnes que NO hagen gaudit d'estades per estudis a Xina anteriorment.

 • 4.1 Hanban recolzarà tant als professors locals de xinès, com als millors alumnes de l'Institut Confucio que vulguen realitzar el Grau de l'Ensenyament de xinès com a Llengua Estrangera, així com als alumnes de la carrera de Lingüística xinesa. Se'ls proporcionarà un curs d'Ensenyament de xinès com a Llengua Estrangera i una beca completa. Els sol·licitants hauran de tenir una qualificació mínima de 210 punts en l'examen oficial de nivell HSK3 i disposar del certificat acreditatiu de nivell d'HSKK.
 • 4.2 Hanban recolzarà a les persones interessades en la difusió de la cultura xinesa que estiguen en possessió d'un títol universitari, o estiguen en procés d'obtenir-ho, que els avale. Se'ls proporcionaran cursos de Medicina Xinesa i Taiji i una beca completa. Els sol·licitants hauran d'aportar obligatòriament el Certificat Acreditatiu de Nivell d'HSK que posseïsquen.
 • Hanban recolzarà als alumnes que estudien una carrera relativa a l'Ensenyament de xinès, i als sinólogos, proporcionant-los cursos de Literatura, Història i Filosofia xineses. Els sol·licitants hauran d'haver aconseguit una qualificació mínima de 210 punts en l'examen oficial de nivell HSK3 i disposar del certificat acreditatiu de nivell d'HSKK. Tenint en compte el país de procedència, la data de presentació de la sol·licitud i el nivell de xinès dels sol·licitants, es concediran beques completes o parcials.


5. Beca d'estudi per a 4 setmanes
Les Beques d'Estudi per a 4 setmanes, donaran inici al juliol o desembre de 2017. Els sol·licitants estaran obligats a presentar el Certificat Acreditatiu de Nivell d'HSK, i NO deuran haver gaudit d'estades per estudis a Xina anteriorment. 

 • Es proporcionarà un curs d'Ensenyament de xinès com a Llengua Estrangera als sol·licitants que siguen professors locals de xinès.
 • Se'ls proporcionaran cursos de Medicina Xinesa i de Taiji.
 • Se'ls proporcionarà un curs de Lingüística xinesa Tallers interactius amb famílies xineses en grups (entre 10 a 15 alumnes de l'Institut/Aula Confuci).

 

 1. Descripció de les beques

​​Hi ha dos tipus de beca: beca completa i beca parcial. La beca completa (a excepció de la beca de 4 setmanes) inclou la matrícula, l'allotjament, la mensualitat, i el segur metge. La beca parcial inclou la matrícula, l'allotjament i el segur metge.

 1. La matrícula inclou la inscripció gratuïta a un examen d'HSK i un d'HSKK. No s'inclouen els materials didàctics dels cursos. La beca no inclou l'entrada a llocs turístics.Allotjament en habitació doble en el campus universitari. Una altra opció és sol·licitar el permís a la Institució d'acolliment per a allotjar-se fóra del Campus, rebent per a açò 700 RMB mensuals en concepte de lloguer.
 2. La mensualitat per als becaris del Grau d'Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera, per a un curs acadèmic i per a un semestre serà de 2.500 RMB/MES.
 3. La mensualitat per als becaris del màster d'Ensenyament de xinès com a Llengua Estrangera serà de 3.000 RMB/MES.S'anul·larà la beca als quals no es matriculen dins del termini establit:
  1. Si el becari s'absenta de Xina més de 15 dies per assumptes privats (excepte durant les vacances d'hivern i d'estiu), es descomptarà de la mensualitat la suma que corresponga als dies que estiguera fora de Xina.
  2. En cas que el becari interrompa els seus estudis per assumptes privats o per haver comès una falta greu, la Universitat deixarà d'ingressar-li la mensualitat  relativa a la beca a partir de la data d'interrupció dels seus estudis o de la notificació de la falta greu.
  3. La Universitat es farà càrrec del segur metge, que equival a 100 RMB per als Becaris l'estada dels quals siga de 4 setmanes, 400 RMB per als de 5 mesos i 800 RMB per als altres.

 

 1. Procés de sol·licitud

Procediment d'inscripció:

 1. Anar a la pàgina web: http://cis.chinese.cn
 2. Registrar-se per a tenir un compte personal

Nota: La plataforma cis d'inscripció de la beca ja està oberta tot l'any de manera experimental. Tant els procediments finals com els resultats de les beques es troben en aquesta mateixa pàgina. Així que les següents dates són previstes i seran modificades segons els documents que es publiquen d'ara endavant.

 1. Presentar ONLINE tota la documentació escanejada que se sol·licita, així com l'acreditació pertinent.

Nota: Quant a "Notarized highest education diplomes attained or proof of study" pot ser el Certificat d'Estudis o Diploma amb segell de la Institució acadèmica traduït al xinès o a l'anglès per un traductor jurat.
Enviar a l'Institut Confucio de la Universitat de València (instituto.confucio@uv.es) una còpia de l'arxiu digial de la sol·licitud i del passaport escanejat. També hauran de lliurar una còpia en paper abans del 10 d'abril 2017.
Hanban publicarà la resolució final 2 mesos abans que s'inicie el curs.
 

 1. Documentació requerida:

Els sol·licitants han de subscriure's en la plataforma de la beca http://cis.chinese.cn i pujar fitxers dels següents documents :

 1. Formulari de Sol·licitud de la Beca de l'Institut Confucio.
 2. Passaport en vigor (amb almenys sis mesos de vigor després de la data d'eixida de Xina) (pàgina principal amb la foto)
 3. Certificat Acreditatiu de Nivell d'HSK, HSKK o BCT, BCT (oral) (Els certificat tenen una validesa màxima de dos anys a partir de la seua expedició).
 4. Carta de recomanació. Els que sol·liciten la beca de màster han d'aportar dues cartes de recomanació de dos tutors docents que tinguen el títol de professor titular (escrites en xinès o en anglès). Es donarà prioritat a loscandidatos que disposen d'un  precontrato notarial amb algun institut educatiu local.
 5. Fotocòpia de la titulació acadèmica més alta que es posseïsca (o certificat de la data prevista de graduació, o certificat de matrícula del present curs). Els sol·licitants han de lliurar una fotocòpia compulsada (per la Facultat) i traduïda per un traductor jurat bé siga en anglès o en xinès del certificat de la titulació acadèmica més alta que es posseïsca.
 6. Els pares dels sol·licitants menors de 18 anys hauran de nomenar un tutor legal  amb residència permanent a Xina i acreditar aquest extrem mitjançant acta notarial en la qual constarà la cessió de responsabilitats paternes pel temps de l'estada en la R. P. Xina i l'acceptació del tutor de la condició que se li atorga.
 7. Els guanyadors de la final mundial del Concurs Puente a Xina han de lliurar la fotocòpia del certificat acreditatiu. Els guanyadors de la final nacional han de lliurar el diploma d'acreditatiu i una carta de recomanació de la institució organitzadora del concurs.
 8. En el cas que el sol·licitant siga professor de xinès, ha de lliurar un certificat que acredite la seua experiència docent (en el qual es valorarà sobretot quants anys porta treballant com a professor de xinès i la càrrega lectiva setmanal total) expedit per la/s institució/és on ha treballat.
 9. Qualsevol altra documentació que requerisquen els centres que acullen als becaris.

 

 1. Obligacions dels becaris
 • Els becaris perdran el dret a la beca si no es matriculen en el centre docent en la data que s'estipule.
 • Els que no superen l'examen mèdic perdran el dret a la beca.
 • Durant el període d'estudi a Xina, els que aconseguisquen la beca de màster han de rebre la valoració anual d'Hanban, que es realitzarà en el segon semestre del primer any, només els que aconseguisquen bones qualificacions acadèmiques poden seguir amb la beca.

 

 1. Contacte

Per a qualsevol dubte, per favor, poseu-vos en contacte primer amb l'Institut Confuci de la Universitat de València.

 • Avd. Blasco Ibáñez, 32. València, 46010 (1ª Planta)
 • C/ de Serpis, 29. València, 46022 (1ª Planta)

 

孔子学院总部/国家汉办奖学金处
Division of Testing and Scholarship,Confucius Institute Headquarters / Hanban
地址:北京西城区德胜门外大街129号 邮编:100088
Address: 129, Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, 100088
传真(Fax):+86-10-58595937
电邮(Email):scholarships@hanban.org
 

 

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies