Logo de la Universitat de València Logo Institut Confuci Logo del portal

En l'Institut Confuci també ensenyem les regles i història dels principals jocs xinesos. El Majiang i el XiangQi.


Majiang

 

El Majiang o maque és el mandarí per al popular joc xinés de Mahjong ( ). És un joc de taula per a quatre jugadors que es va originar a Xina i s'ha exportat a la resta del món, i particularment a Occident, a partir de 1920. Majiang requereix habilitat, intel·ligència, càlcul i, igual que altres jocs d'atzar, una mica de sort.

El joc guarda certa similitud amb el Rummy, ja que el seu objectiu és formar grups de fitxes, com a escales de nombres consecutius d'un mateix pal o bé tres o quatre fitxes iguals. Encara que les regles per a jugar són quasi sempre les mateixes, existeixen diferents variacions regionals. La principal diferència entre elles radica en quines jugades puntuen i quin el seu valor.  L'objectiu general del joc és acumular una puntuació superior als altres jugadors.

Cada jugador participa de manera individual: no hi ha cap sistema que permeta establir equips. El joc es desenvolupa en partides successives, cadascuna de les quals solament pot ser guanyada per un dels quatre jugadors; sempre que finalitza una partida el guanyador rep punts dels tres perdedors. Al final es fa un recompte de punts, i es determina la situació de cadascun. Encara que açò pot fer-se apuntant en un paper els punts de cada jugador, el millor és proveir-se de fitxes que simbolitzen els punts, a manera de moneda.

 

 

En cantonés (). El joc es diu màhjeung o màhjeuk. La paraula xinesa  significa literalment "el cànem en general". Mentre que l'escriptura alternativa cantonés, , significa literalment “teuladí”. En japonès,  , significa “teuladí de cànem”.

 

XiangQi

 

Els escacs xinesos  o joc de l'elefant és un joc de taula d'estratègia sobre un tauler, de la mateixa família que els escacs i el shōgi (escacs japonesos). Es creu que tots ells provenen del joc anomenat chaturanga, que es practicava en l'Índia en el segle VI. Les fitxes i el funcionament és semblat al dels Escacs occidentals. La partida acaba quan un jugador d'escac i mat al seu oponent.

 

   Elefant (Tchong): mou dues interseccions en diagonal, sempre que el punt intermedi estiga buit. No pot travessar el riu.

 

   General o Rei (Chong): mou una intersecció en adreça horitzontal o vertical, moviment semblat al rei dels escacs occidentals, però no pot eixir de les caselles marcades com a palau.

 

   Oficial o Conseller (Soo): mou una intersecció en adreça diagonal, semblat al rei dels escacs occidentals, però no pot eixir de les caselles marcades com a palau.

 

   Cavall (Mai): mou una intersecció en adreça horitzontal o vertical, seguida d'una altra en diagonal. El punt de pivot ha d'estar buit.

 

   Carro de guerra (Tche): mou com la torre dels escacs comuns.

 

   Canó (Paov): mou igual que el carro, però només pot capturar si salta sobre una altra peça que es trobe en la línia d'atac. La peça que s'interposa, coneguda com a plataforma del canó, pot pertànyer a qualsevol bàndol. El canó només pot saltar si realitza una captura, i no pot saltar sobre dues o més peces.

   Soldat (Ping): mou una intersecció cap a avant si es troba en el seu propi camp; en camp enemic poden també moure una intersecció en forma horitzontal. No pot retrocedir, i en arribar a l'última línia enemiga només mouen en forma lateral. No hi ha promoció.