Logo de la Universitat de València Logo Institut Confuci Logo del portal

En general les classes tenen una durada d'una hora i mitja, dues vegades per setmana, en horari de vesprada o demà, o de tres hores una vegada a la setmana encara que s'aconsella consultar la pàgina web a l'hora de matricular-se ja que tot açò depèn també de l'oferta formativa disponible a cada moment. Amb l'objectiu d'obtenir el màxim rendiment i que els alumnes puguen anar superant nivells sense dificultat, es posa l'accent en l'assistència i participació en classe.

Per tant, perquè puguen matricular-se en el següent nivell hauran de complir amb els següents requisits:

  •   Assistir almenys al 80% de les classes.
  •  Participar en les classes i realitzar deures i eventuals treballs sol·licitats pel docent.
  •   Realitzar una prova final perquè puguen comprovar per si mateixos els coneixements assimilats.


Després de la finalització del curs, s'expedirà el corresponent Certificat d'Assistència que es reconeixeran, prèvia tramitació de l'alumne a la seua facultat, com 4 crèdits de lliure elecció en el cas de Llicenciatura i 3 en el cas de Grau.