Logo de la Universitat de València Logo Institut Confuci Logo del portal

Examen de l'idioma xinés per a joves (YCT, sigles en anglès)

I. Introducció

El nou examen YCT va ser engegat per Hanban, en un esforç per encoratjar els joves estudiants estrangers a aprendre xinés i millorar la seua suficiència en aquest idioma. Com a part d'aquest esforç, des de l'any 2004, Hanban ha convocat a experts de diferents disciplines com l'ensenyament de l'idioma xinés, la lingüística, la psicologia i el mesurament educatiu, per a treballar en el programa, realitzant estudis per a conèixer les últimes tendències en l'ensenyament i l'aprenentatge de l'idioma xinés a l'estranger.

II. Estructura de l'examen

El nou YCT és un examen internacional estandarditzat de suficiència en l'idioma xinés. En ell s'avaluen les habilitats dels joves estudiants estrangers per a utilitzar el xinés en la seua vida quotidiana i acadèmica. El nou YCT consisteix en un examen escrit i un d'oral, que són independents entre ells. La prova escrita està dividida en quatre nivells, concretament, el YCT (Nivell I), YCT (Nivell II), YCT (Nivell III) i YCT (Nivell IV). La prova oral està dividida en YCT (Nivell elemental) i YCT (Nivell intermedi). 

 

Examen escrit Examen oral
YCT (Nivell IV) YCT (Nivell intermedi)
YCT (Nivell III) YCT (Nivell elemental)
YCT (Nivell II)
YCT (Nivell I) 

III. Nivells de l'examen

Els diferents nivells del YCT són similars a alguns dels nivells de les escales de suficiència de l'idioma xinés per a parlants d'altres llengües (CLPS, sigles en anglès) i del Marc de Referència de la Unió Europea (CEF, sigles en anglès); els detalls són els següents: 

Nou HSK Nou YCT Vocabulari CLPS CEF
HSK (Nivell VI)   De 5.000 a més Nivell VI C2
HSK (Nivell V)   2.500 Nivell V C1
HSK (Nivell IV)   1.200 Nivell IV B2
HSK (Nivell III) YCT (Nivell IV) 600 Nivell III B1
HSK (Nivell II) YCT (Nivell III) 300 Nivell II A2
HSK (Nivell I) YCT (Nivell II) 150 Nivell I A1
  YCT (Nivell I) 80    

 

YCT Nivell 1

Els participants que siguen capaços d'aprovar el YCT (Nivell I), podran entendre i utilitzar algunes de les frases i oracions més comunes en xinés i tindran la capacitat de continuar els seus estudis d'idioma xinés.                                                       

Exercicis Temps aprox. Punts
Comprensió auditiva -20 preguntes 10 minuts 100
Comprensió de lectura -15 preguntes 17 minuts 100
Temps total (incloent temps per a emplenar les dades en la fulla d'examen 35 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

YCT Nivell 2

Els participants que siguen capaços d'aprovar el YCT (Nivell II) podran entendre i utilitzar algunes frases i oracions simples en xinés i manejar comunicacions de nivell bàsic. 

Exercicis Temps aprox. Punts
Comprensió auditiva -20 preguntes  15 minuts 100
Comprensió de lectura -20 preguntes  27 minuts 100
Temps total (incloent temps per a emplenar les dades en la fulla d'examen) 50 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

YCT Nivell 3

Els participants que siguen capaços d'aprovar el YCT (Nivell III) hauran aconseguit un excel.lent nivell de xinés bàsic, i podran comunicar-se en temes quotidians coneguts d'una manera senzilla.

Exercicis Temps aprox.  Punts
Comprensió auditiva -35 preguntes 20 minuts 100
Comprensió de lectura -25 preguntes 30 minuts 100
Temps total (incloent temps per a emplenar les dades en la fulla d'examen) 60 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

YCT Nivell 4

Els participants que siguen capaços d'aprovar el YCT (Nivell IV) podran comunicar-se en xinés a un nivell bàsic en la seua vida quotidiana, acadèmica i professional. Quan viatgen a la Xina, podran manejar la majoria de les formes de comunicació en xinés.

Exercicis Temps aprox. Punts
Comprensió auditiva -40 preguntes 30 minuts 100
Comprensió de lectura -30 preguntes 30 minuts 100
Expressió escrita -10 preguntes 15 minuts 100
Temps total (incloent temps per a emplenar les dades en la fulla d'examen) 85 minuts Total 300 punts (aprovat a partir de 180 punts)

IV. Principis de l'examen

El nou YCT té com a objectiu enfortir la confiança dels estudiants d'idioma xinés i segueix el principi de "correlació examen-ensenyament". Està basat en el nivell de l'examen d'acord amb les tendències actuals en la formació internacional de l'idioma xinés, i està estretament relacionat amb els procediments d'aprenentatge dels llibres de text. El propòsit d'aquest examen és "promoure la formació a través d'exàmens" i "promoure l'aprenentatge a través d'exàmens".

V. Propòsits de l'examen

L'YCT està dirigit a estudiants de primària i secundària la llengua materna dels quals no siga l'idioma xinés. L'examen pot tenir diversos propòsits:

  1. Arribar a ser un mètode perquè els estudiants de l'idioma xinés avaluen i milloren la seua suficiència en l'idioma.
  2. Ser una referència per a l'ensenyament de l'idioma xinés en les escoles.
  3. Convertir-se en un mètode perquè les institucions que imparteixen l'idioma xinés avaluen els resultats de l'ensenyament.
  4. Ser un punt de referència per als estudiants que vulguen participar en l'examen HSK.

VI. Certificació dels resultats

Els participants rebran els resultats del nou YCT, expedit per Hanban, dins de les tres setmanes posteriors a la data de l'examen.