Logo de la Universitat de València Logo Institut Confuci Logo del portal

La data d'inscripció i l'examen

16/07/2022 HSKK i YCT

23/07/2022 HSK

Inscripcions fins el 13/06/2022 a les 14:00 h.

Certificat d'examen

El certificat d'examen (també dit targeta d'examen o test admission ticket) és un document que es troba disponible en el compte d'usuari de www.chinesetest.cn i que pot consultar aproximadament 15 dies abans de l'examen. Aquest certificat inclourà el nom del participant, la nacionalitat, el sexe, el tipus i número del document d'identitat, el tipus d'examen, la data de l'examen i l'horari, el centre d'examen, els reglaments de la sala d'examen, etc.

No és necessari imprimir-ho ja que ho entregarem el dia de l'examen en accedir a l'aula. Després de rebre-ho, el participant haurà de comprovar acuradament si la informació és precisa i correcta. Les dades com el nom, sexe, data de naixement i número del document d'identitat han de ser iguals als registrats en aquest document d'identitat, en cas contrari el participant no podrà realitzar l'examen.

Si la informació en el certificat d'examen és incorrecta, per favor no la modifique sense autorització. Faça-li-ho saber al personal de l'Institut Confuci a l'aula.

El certificat d'examen haurà de ser conservat després de la prova. El necessitarà per a consultar les qualificacions en www.chinesetest.cn.

 

Foto del participant

Per a qualsevol dels exàmens que exigisquen una foto del participant (HSK 4, HSK 5, HSK 6 i HSKK), la preparació i l'ús de la foto s'efectuaran d'acord amb els següents requisits:

Requisits per a la foto:

 • Foto recent tipus DNI/passaport amb el cap descobert i amb fons blanc
 • Foto en color
 • Foto de front mostrant clarament el rostre del participant
 • La foto ha de mostrar el cap i la part superior del muscle del participant
 • NO s'admetran  fotos amb fons de la vida quotidiana. Seran eliminades
 • Format: JPG / JPEG
 • Grandària de l'arxiu: menor a 100 KB

 

Documents que hauran de ser aportats el dia de l'examen 

El dia de l'examen, el participant haurà d'aportar els següents documents:

 • Certificat d'examen (li ho entregarem el dia de l'examen en accedir a l'aula)
 • Document d'identitat amb foto (DNI, passaport o NIE)
 • Llapis 2B (dos o més)
 • Goma d'esborrar

NO estan permesos els següents articles: gravadores, càmeres, diccionaris, MP3, telèfons mòbils, ordinadors portàtils, quaderns, llibres de text o altres articles que no siguen pertinents. Els objectes personals s'hauran de deixar a l'entrada de l'aula.

 

Hora i certificació

El participant haurà d'arribar al lloc d'avaluació assignat mitja hora abans que l'examen comence, amb la finalitat d'evitar els retards. 

En entrar a la sala, el participant haurà de mostrar el seu document d'identidad proporcionat durant la inscripció. El nom en el document d'identitat haurà de ser exactament igual al del certificat d'examen del participant; a la foto del document d'identitat s'haurà de reconéixer al participant.

Després d'entrar a la sala, el participant haurà de col·locar el seu certificat d'examen i el seu document d'identitat a la cantonada de la taula per a facilitar la inspecció.

Si el participant no proporciona el document d'identitat original o presenta un document fals per a accedir a l'aula, no podrà realitzar l'examen.

Si el participant té una tardança de menys de 5 minuts, podrà entrar inmediatamente a la sala per a fer l'examen (sempre que NO haja començat l'àudio). Si el participant té una tardança d'entre 5 i 35 minuts, podrà fer l'examen quan comence la següent part de l'examen, i no tindrà una pròrroga per a compensar el temps perdut. Si el participant es retarda per més de 35 minuts, el seu dret a fer l'examen quedarà cancel·lat.

 

Descans i eixida

El participant no podrà eixir de la sala d'avaluació durant l'examen. Si el participant necessita eixir de la sala per raons de força major, haurà de sol·licitar el permís pertinent al responsable de l'examen. Abans d'eixir de la sala, el participant haurà de presentar el seu document d'identitat a l'encarregat, i mostrar-lo en tornar a entrar.

 

Reglament de la sala

Cada participant haurà d'asseure's en el lloc assignat.

No està permés ingerir aliments o begudes durant l'examen.

S'haurà de respondre a les preguntes específiques en el termini estipulat, i no es podrà canviar l'ordre de les diferents seccions de l'examen. Obrir l'examen abans del senyal, canviar o copiar el contingut de l'examen, emportar-se l'examen i la fulla de respostes fora de la sala, o molestar a altres examinands serà motiu per a l'expulsió.

 

Maneig d'emergències

 1. Si el participant rep un tracte injust a causa de mala gestió, com a temps insuficient per a resoldre la prova (menys de l'estipulat oficialment), fulles d'examen danyades o instal·lacions de la sala danyades, la qual cosa provoca que no complete la prova, la institució organitzarà una nova prova gratuïta tan prompte com siga possible, però no indemnitzarà al participant per qualsevol problema que no li competisca a la institució.
 2. Si l'examen no es realitza per motius de força major com ara desastres naturals o accidents fortuïts, s'organitzarà una nova prova per als participants tan prompte com siga possible, o es reembossarà el cost de l'examen, però no s'indemnitzarà als participants per qualsevol problema que no siga de la competència de la institució.

 

Inassistència

Si el participant no es presenta a l'examen en la data de la prova per raons que no li competisquen a l'organitzador, les conseqüències hauran de ser assumides pel participant, i la institució no organitzarà una nova prova per al participant. El cost de la prova no serà reembossable. 

 

Incompliment i sanció

Durant el procés de l'examen, si qualsevol participant realitza actes indeguts com plagiar, entrar a la sala portant qualsevol tipus de notes, material electrònic, etc., el supervisor tindrà el dret a prohibir al participant que continue amb l'examen, o registrar el fet en l'informe de l'examen, i la institució té el dret d'anul·lar el resultat del participant i es reserva el dret de prohibir-li realitzar proves organitzades per la Seu Central de l'Institut Confuci.