Logo de la Universitat de València Logo Institut Confuci Logo del portal

Amb la finalitat de que l’Examen de Nivell de Llengua Xinesa (HSK) puga servir millor als estudiants de llengua xinesa, Hanban va reunir a un grup d’experts nacionals i estrangers en l’ensenyament de la llengua xinesa, filòlegs, psicòlegs, supervisors pedagògics i experts en àrees afins per a elaborar un nou examen. Basat en una completa recerca i coneixement de la situació real de l’ensenyament de la llengua xinesa a l’estranger, aquest nou examen de Nivell de Llengua Xinesa (HSK) absorbeix els aspectes positius de l’antic HSK i posa en consideració els assoliments més recents en la recerca de control i exàmens de llengües estrangeres dels últims anys.

I. Estructura de l’examen

El nou HSK és un examen internacional estandarditzat de competència de la llengua xinesa, l’èmfasi del qual es troba en l’avaluació de la capacitat comunicativa en llengua xinesa dels candidats la primera llengua dels quals no és el xinés, en els àmbits  laborals, educatius o socials. L’ HSK inclou un total de sis nivells, concretament, HSK (nivell 1), HSK (nivell 2), HSK (nivell 3), HSK (nivell 4), HSK (nivell 5) i HSK (nivell 6).

II. Nivells de l’examen

Els nivells del nou HSK i la seua correspondència amb l’Escala de Suficiència de la Llengua Xinesa per a Parlants d’Altres Llengües (CLPS per les seues sigles en anglès) i amb el Marc Comú Europeu de Referència per a Llengües (CEFR per les seues sigles en anglès) es mostra a continuació:

A continuació tenim el nombre de paraules del vocabulari CLPS CEFR al costat de la descripció de les parts dels exàmens.

HSK (nivell 1)
100 Nivell 1

A1

El candidat que aprove l’HSK (nivell 1) pot comprendre i emprar algunes frases i paraules xineses molt elementals i pot satisfer necessitats concretes de comunicació; a més, posseeix la capacitat per a prosseguir l’estudi de la llengua xinesa.

Exercicis Temps Aprox. Punts
Comprensió auditiva - 20 preguntes 15 minuts 100
Comprensió de lectura - 20 preguntes 17 minuts 100
Temps total (incloent temps per a emplenar les dades en la fulla d’examen) 40 minuts Total 200 punts
(Aprovat a partir de 120 punts)

HSK (nivell 2)
300 Nivell 2

A2

El candidat que aprove l’HSK (nivell 2) pot utilitzar la llengua xinesa únicament en assumptes quotidians que li són familiars i tenir intercanvis simples i directes: el candidat ha aconseguit la seua primera nota de nivell bàsic de la llengua xinesa.

Exercicis Temps Aprox. Punts
Comprensió auditiva - 35 preguntes 25 minuts 100
Comprensió de lectura - 25 preguntes 22 minuts 100
Temps total (incloent temps per a emplenar les dades en la fulla d’examen) 55 minuts Total 200 punts
(Aprovat a partir de 120 punts)

HSK (nivell 3)
600 Nivell 3

B1

El candidat que aprove l’HSK (nivell 3) pot utilitzar la llengua xinesa en tasques comunicatives bàsiques en l’àmbit laboral, acadèmic i social; així mateix, al moment de viatjar per la Xina podria afrontar tasques comunicatives en la majoria de situacions que se li pogueren presentar.

Exercicis Temps Aprox. Punts
Comprensió auditiva - 40 preguntes 35 minuts 100
Comprensió de lectura - 30 preguntes 30 minuts 100
Expressió escrita - 10 preguntes 15 minuts 100
Temps total (incloent temps per a emplenar les dades en la fulla d’examen) 90 minuts Total 300 punts
(Aprovat a partir de 180 punts)

HSK (nivell 4)
1200 Nivell 4

B2

El candidat que aprove l’HSK (nivell 4) pot emprar la llengua xinesa en una comparativament àmplia gamma de temes i dur a terme converses; així mateix, pot entaular comunicació amb relativa fluïdesa amb parlants natius de xinés.

Exercicis Temps Aprox. Punts
Comprensió auditiva - 45 preguntes 30 minuts 100
Comprensió de lectura - 40 preguntes 40 minuts 100
Expressió escrita - 15 preguntes 25 minuts 100
Temps total (incloent temps per a emplenar les dades en la fulla d’examen) 105 minuts Total 300 punts
(Aprovat a partir de 180 punts)

HSK (nivell 5)
2500

C1

El candidat que aprove l’HSK (nivell 5) pot llegir diaris i revistes xineses, gaudir de programes de radi i televisió en llengua xinesa i realitzar a més discursos relativament complets en llengua xinesa.

Exercicis Temps Aprox. Punts
Comprensió auditiva - 45 preguntes 30 minuts 100
Comprensió de lectura - 45 preguntes 45 minuts 100
Expressió escrita - 10 preguntes 40 minuts 100
Temps total (incloent temps per a emplenar les dades en la fulla d’examen) 125 minuts Total 300 punts
(Aprovat a partir de 180 punts)

HSK (nivell 6)
Per damunt de 5000 

C2

El candidat que aprove l’HSK (nivell 6) pot comprendre fàcilment en escoltar o llegir notícies en llengua xinesa, i pot també expressar amb fluïdesa en xinés les seues opinions en forma oral o escrita.

Exercicis Temps Aprox. Punts
Comprensió auditiva - 50 preguntes 35 minuts 100
Comprensió de lectura - 50 preguntes 50 minuts 100
Expressió escrita - 10 preguntes 45 minuts 100
Temps total (incloent temps per a emplenar les dades en la fulla d’examen) 140 minuts Total 300 punts
(Aprovat a partir de 180 punts)

III. Principis de l’examen

El nou HSK segueix el principi de "adjuntar l’ensenyament amb l’examen", és així que el disseny de l’examen està íntimament lligat als materials d’ensenyament en ús i a l’actual situació internacional de l’ensenyament del xinés, doncs té el doble objectiu de fer que l’examen promoga tant l’ensenyament com l’estudi.

El nou HSK presta gran atenció a una objectiva i verídica valoració i atorga especial importància al desenvolupament de les capacitats necessàries en l’ocupació de la llengua xinesa dels candidats.

El Nou HSK estableix objectius explícits en l’examen que permeten als candidats millorar la seua capacitat d’ocupació de la llengua xinesa d’una forma planificada i eficaç.

IV. Propòsits de l’examen

El nou HSK conserva com l’antic HSK una ben establida posició com a examen general de nivell de llengua xinesa que atén les necessitats d’una comunitat d’estudiants adults de la llengua. Els resultats de l’examen poden satisfer múltiples propòsits:

  1. Per a les institucions educatives, ofereix una base de referència per a l’acceptació d’estudiants, l’ensenyament en classes separades, l’exoneració de cursos i l’atorgament de crèdits d’estudi.
  2. Per als ocupadors, ofereix una base de referència com a mecanisme d’ocupació, d’entrenament i de promoció.
  3. Per als estudiants de xinés, ofereix una base de referència per a conèixer i millorar les seues capacitats d’ocupació de la llengua xinesa.
  4. Per a les institucions educatives o organismes de formació de la llengua xinesa, ofereix una base de referència per a la valoració del seu ensenyament i l’efectivitat del seu entrenament.
  5. Informe de resultats.

Un mes després d’acabat l’examen, els candidats rebran l’informe dels resultats del nou HSK expedit per Hanban.

Models d’examen

Més informació