Logo de la Universitat de València Logo Institut Confuci Logo del portal

Fa 40.000 anys, els xinesos van combinar textura, color i escultura per a produir la primera forma de porcellana. Els artesans asiàtics ràpidament van començar a experimentar amb argila blanca i temperatures extremes per a crear materials bells i decoratius. Estos dissenys adornaven plats, bols, teteres, estàtues i pitxers. Dissenys que compten històries igual que la pintura xinesa que es compon d’un o més poemes, cal·ligrafia, una imatge pintada i el segell de l’artista.

Al llarg de l’any oferim cursos per a tots els interessats en la tècnica tradicional.