Logo de la Universitat de València Logo Institut Confuci Logo del portal

Beques Instituto Confucio 2019    (孔子学院奖学金)

A fi de promoure el desevolupament, facilitar la difusió de la llengua xinesa i la transmissió de la cultura en el món, la Seu Central dels Instituts Confuci-Hanban, llança les "Beques Institut Confuci", per a proporcionar programes i ajudes econòmiques a estudiants, personal d'investigació i professorat d'idioma xinés de tot el món per a estudiar la llengua i cultura xineses.

 

Si desitges sol·licitar la Beca de l'Institut Confuci per a estudiar en la Northeast Normal University (东北师范大学), la nostra universitat contrapart, has de llegir atentament les bases, ja que cada any varien.

Data límit d'inscripció per a disfrutar de les "Beques Institut Confuci 2019/2020"; en l'oficina de l'Institut Confuci de la Universitat de València (Seu Blasco Ibáñez): 30 d'abril de 2019.

 

 

 

Convocatòria Beques “Instituto Confucio 2019-2020"

Consulta les bases generals de la convocatòria actual d'Hanban. A continuació, en l'apartat 2 (Tipus de beques) s'especifica aquelles que pots demanar a través de l'Institut Confuci de la Universitat de València, així com els terminis.

 

1.Requisits generals per a la sol·licitud

1.1. Tindre una ciutadania diferent de la de la República Popular Xina.

1.2. Trobar-se en bon estat de salut i distingir-se tant per la seua conducta com pels seus coneixements.

1.3. Tindre interés per l'ensenyament, la docència i la difusió internacional de l'idioma xinés.

1.4. Tindre de 18 a 35 anys (complits abans de l'1 de setembre de 2019) . En el cas que qui ho sol·licite siga docent de xinés, l'edat màxima pot arribar als 45 anys. Per a sol·licitar la beca del grau de l'Ensenyament Internacional de Xinés, l'edat haurà de ser inferior a 25 anys per regla general.

 

2. Tipus de beques i requisits específics

2.1 Màster en Ensenyament Internacional de Xinés

Els estudiants que superen el procés de selecció hauran d'iniciar el curs al setembre de 2019 i la beca tindrà una durada de 2 anys acadèmics.

Els requisits per a sol·licitar-la són tindre el títol de llicenciatura i haver aconseguit una puntuació mínima de 210 punts en el HSK 5 i una puntuació mínima de 60 punts en el nivell intermedi HSKK. Tindran preferència els estudiants que puguen presentar un compromís d'ocupació signat amb un centre docent o un certificat.

 

2.2 Grau en Ensenyament Internacional de Xinés

Els estudiants que superen el procés de selecció hauran d'iniciar el curs en setembre de 2019 i la beca tindrà una durada de 4 anys acadèmics.

Els sol·licitants han de tindre el títol de Batxillerat/Preparatòria i haver aconseguit una puntuació mínima de 210 punts en el nivell 5 del HSK i una puntuació mínima de 60 punts en el nivell intermedi HSKK.

 

2.3 Beques d'un any acadèmic per a perfeccionament i recerca

Les Beques per a realitzar un curs acadèmic a Xina seran d'11 mesos de durada i començaran en setembre de 2019. No s'admetran sol·licituds d'alumnes que es troben estudiant a Xina.

 

2.3.1 Curs d'ensenyament internacional de xinés

Els sol·licitants han d'haver aconseguit una puntuació mínima de 270 punts en el nivell 3 de HSK i tindre el certificat de HSKK.

 

2.3.2 Cursos de filologia, història i filosofia xineses

Els sol·licitants han d'haver aconseguit una puntuació mínima de 180 punts en el nivell 4 de HSK i una puntuació mínima de 60 punts en el nivell intermedi HSKK.

 

2.3.3 Curs de xinés

Els sol·licitants han d'haver aconseguit una puntuació mínima de 210 punts en el nivell 3 de HSK.

 

2.4 Beques d'un semestre acadèmic per a estudiants de perfeccionament i investigadors

Els estudiants que superen el procés de selecció hauran d'iniciar el curs al setembre de 2019 o al març de 2020 i la beca tindrà una durada de 5 mesos. No s'admetran sol·licituds d'alumnat que hagen tingut visats xinesos del tipus X1 o X2.

 

2.4.1 Cursos d'ensenyament internacional de xinés, de filologia xinesa, d'història xinesa i de filosofia xinesa

Els sol·licitants han d'haver aconseguit una puntuació mínima de 180 punts en el nivell 3 de HSK i tindre el certificat de HSKK.

 

3. Procediment de sol·licitud

Des de l'1 de març de 2019 els sol·licitants hauran de registrar-se en la pàgina web oficial de les Beques de l'Institut Confuci en l'adreça web: http://cis.chinese.cn/ per a presentar la sol·licitud.

El termini de lliurament a l'Institut Confuci de la Universitat de València finalitza el 30 d'abril de 2019 i, després d'aquesta data, no seran admeses més sol·licituds.

Hauran de registrar-se en la pàgina web oficial de les Beques de l'Institut Confuci on podran consultar informació sobre les institucions proposades/recomanades i la universitat d'acolliment (en el cas de l'Institut Confuci de la Universitat de València serà la Universitat Normal del Nord-est de Xina- NENU), emplenar i enviar en línia els documents per a la sol·licitud, seguir l'estat de la seua sol·licitud, estar pendent dels suggeriments i del resultat final de l'avaluació. Els estudiants que obtinguen les beques hauran de confirmar la seua admissió amb la universitat d'acolliment, fer la tramitació del visat a Xina amb motiu de realitzar els estudis, descarregar i imprimir el certificat d'obtenció de la beca, i matricular-se en la universitat d'acolliment en el període de temps especificat en la carta d'admissió que haurà sigut emesa per la universitat d'acolliment.

  • Enviar a l'Institut Confuci de la Universitat de València (instituto.confucio@uv.es) una còpia de l'arxiu digital de la sol·licitud i el passaport escanejat. També hauran de lliurar una còpia en paper abans del 30 d'abril de 2019.

Hanban avaluarà les sol·licituds i decidirà quins són mereixedores d'aquest suport financer. Aproximadament dos mesos abans de l'inici del curs el procés de l'avaluació serà completat i els seus resultats publicats.

 

4. Informació per als guanyadors del concurs Pont Xinés

Els estudiants que hagen obtingut el “Certificat de Beca de l'Institut Confuci” atorgat per Hanban per a l'any 2019 per la seua participació en diversos nivells de la final mundial del concurs Pont Xinés hauran de registrar-se en la pàgina web oficial de les Beques de l'Institut Confuci i enviar en línia els documents de sol·licitud a la institució d'acolliment de la seua elecció segons el certificat.

Per a qualsevol dubte sobre aquest tema, consulte a chinesebridge@hanban.org.

 

5. Institucions proposades/recomanades i universitats d'acolliment

Les institucions propostes/recomanades i universitats d’acollida oferiran serveis d’assessorament, recomanació i admissió dels nous estudiants.

 

6. Altres dades importants

Per a més detalls sobre el programa formatiu i les assignatures, s'haurà de consultar amb les respectives institucions d'acolliment.

Els sol·licitants hauran de conèixer els requisits i la data límit d'inscripció de les institucions d'acolliment del seu interés i presentar els documents de sol·licitud conforme a les estipulacions corresponents.

Els sol·licitants amb titulació acadèmica seran avaluats anualment. Per a més detalls, vegeu l'apartat “Normes d'avaluació anual de les Beques de l'Institut Confuci.”

Es retirarà la beca de l'Institut Confuci als estudiants si complixen alguna de les següents condicions:

1) No complir a temps els tràmits de matrícula.

2) No passar l'examen físic en ingressar en la institució d'acolliment.

3) Abandonar o cessar els estudis.

 

 

7. Contacte

Per a qualsevol dubte, per favor, poseu-se en contacte amb l'Institut Confuci de la Universitat de València.

Av. Blasco Ibáñez, 32. Valencia, 46010 (1ª planta)

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts de 16 a 19 hores.

            Telef. 963983592

            Correu: instituto.confucio@uv.es

 

División de Pruebas Académicas y Becas de Hanban

Email: scholarships@hanban.org

Fax: +86-10-58595727

 

 

Annex I. Normativa i cobertura de les beques de l'Institut Confuci

Les beques cobrixen les despeses de matrícula, allotjament, manutenció i assegurança mèdica integral.

1. Les taxes de la matrícula estan incloses en la planificació general de les institucions d'acollida destinades a impartir i gestionar els cursos, així com desenvolupar activitats culturals i cobrir les despeses de l'examen de xinés. Les despeses relatives als materials docents i a les entrades als llocs turístics no estan incloses en les taxes.

2. La quota d'allotjament està inclosa en la planificació general de les institucions d'acollida, destinada a proporcionar als estudiants que tinguen beca allotjament gratuït en dormitoris dins del campus (normalment en habitació doble) . L'allotjament pot ser fora del campus, sempre ho sol·liciten amb antelació i obtinguen el permís de les institucions d'acollida. La quota relativa a l'allotjament fora del campus s'assigna per mes o per trimestre, amb un import de 700 yuanes per persona al mes.

3. Els gastos de manutenció es paguen als que tinguen beca de categoria completa de forma mensual per les institucions d'acollida. L'import és de 2.500 yuans al mes per als que tinguen beca de llicenciatura i de perfeccionament i investigació d'un any acadèmic i d’un semestre, i de 3.000 yuans al mes per als que tinguen beca de Màster en Ensenyament Internacional de Xinés.

En el cas que els estudiants no es matriculen dins de les dates estipulades per la universitat d'acollida, les beques serán cancel·lades. Si la matrícula es realitza abans del dia 15 del mes (el dia 15 inclòs) de l'inici de semestre, es concedirà l'import complet assignat a la manutenció del mes; si es realitza després del dia 15, es concedirà la meitat de l'import mensual indicat.

Si els estudiants es troben fora de Xina més de 15 dies consecutius per motius personals, excepte durant les vacacions d'estiu o d'hivern, se suspendrà la concessió de les despeses de manutenció durant el període de la seua absència. Si per motius personals, cessen, abandonen els estudis o reben alguna penalització, la universitat d'acollida deixarà de concedir les despeses de manutenció a partir de la data de notificació d'aquests fets.

Les despeses de manutenció es concedixen fins a 15 dies després de la data de la graduació (finalització de l'estudi) assenyalada per la universitat.

4. L'assegurança mèdica integral l’adquirixen les universitats d'acollida d'acord amb les regulacions relatives a estudiants internacionals, estipulades pel Ministeri d'Educació de Xina. L'import és de 400 yuans per persona per als que tinguen beca d'un semestre, i 800 yuans per persona per als que tinguen beca d'un any o més.

 

Annex II. Llistat de documents per a sol·licitar Beques de l'Institut Confuci

I. Documents:

1. Còpia escanejada de la pàgina d'informació personal del passaport.

2. Còpia escanejada dels informes de notes, amb una validesa de dos anys, dels exàmens HSK i HSKK.

3. Carta de recomanació firmada pel responsable de la institució (Instituto Confucio de la Unviersitat de València).

II. Documents per als alumnes que sol·liciten la beca de titulació acadèmica

4. Certificat del títol més elevat i dels informes de notes durant els estudis.

5. Els que sol·liciten beca per al Màster en Ensenyança Internacional de Xinés han de proporcionar dos cartes de recomanació dels que ostenten les tutories de categoria de professorat associat o més elevada. Es donarà preferència als que puguen presentar un compromís d'ocupació firmat amb un centre docent o el respectiu certificat.

III. El professorat de xinés haurà de presentar un certificat de la seua situació laboral i una carta de recomanació expedits per la seua entitat de treball.

IV. Altres documents obligatoris que estipulen les institucions d'acollida.