Logo de la Universitat de València Logo Institut Confuci Logo del portal

El Ministeri d'Educació de la República Popular Xina ha publicat la seua convocatòria anual de beques per al curs acadèmic 2017-2018. Es concediran 15 places de la Beca del Govern xinés de les quals onze són noves i quatre renovacions. Es requereix que el sol·licitant siga universitari o posseïsca el títol de grau o superior.

 

 1. Presentació de sol·licitud

 

Els sol·licitants han de presentar la sol·licitud i la documentació per missatgeria a l'Ambaixada de la República Popular Xina a Madrid. El termini de presentació de sol·licituds de beca comença a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el 23 de març de 2017. Per a més informació (requisits dels sol·licitants, documentació exigida, dotació de la beca, comunicació de resolució, així com universitats xineses amfitriones), consulte la pàgina web del Consell de Beques del Ministeri d'Educació de Xina o el tauló d'Assumptes Educatius de la pàgina web de l'Ambaixada de Xina a Espanya, on es poden descarregar el Formulari de Sol·licitud, Formulari d'Examen Físic i el Formulari de Sol·licitud de Professors de xinés.

Els requisits que els sol·licitants han de complir són:

 • Ser ciutadà d'un país diferent a la República Popular Xina i estar en bon estat de salut.
 • Per a sol·licitants d'estudis de Grau disposar del títol de Batxillerat i ser menor de 25 anys.
 • Per a sol·licitants d'estudis de Màster disposar d'un títol de Grau i ser menor de 35 anys.
 • Per a sol·licitants d'estudis de Doctorat disposar d'un títol de Màster i ser menor de 40 anys.
 • Per a sol·licitants de Beques Generals se sol·licita ser menor de 45 anys i disposar d'almenys 2 anys d'estudis de Grau.
 • Per a sol·licitants de Beques Generals Sènior disposar d'un títol de Màster o com mínim ser professor associat i menor de 50 anys.

 

 1. Documentació

 

Enguany els sol·licitants hauran d'emplenar la seua sol·licitud de beca online emplenant degudament el formulari disponible en la pàgina web del Consell de Beques. Es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer. El codi d'AGENCY NO per als sol·licitants d'Espanya és 7241. Després d'imprimir el formulari online, s'ha d'enviar a l'Oficina d'Assumptes Educatius de l'Ambaixada Xinesa juntament amb els altres documents requerits (un original i dues còpies més):

 • Formulari de sol·licitud de beca, original i fotocòpies (dues), degudament emplenats en anglès o en xinés. (Application Form for Chinese Government Scholarship).
 • Títol acadèmic notariado o compulsat. En cas d'estar cursant estudis universitaris, ha de presentar el certificat expedit pel centre on realitza aquests estudis. També es requereix el certificat expedit per l'entitat on el sol·licitant exerceix labors professionals si açò procedeix.
 • Qualificacions de revàlida degudament notariada o compulsada (per a sol·licitants de grau) o altres expedients acadèmics en els quals consten les qualificacions d'assignatures cursades (per a la resta de sol·licitants).
 • Pla d'investigació: redactat en anglès o en xinés (es demana un mínim de 200 paraules per a sol·licitants del curs de xinés i curs de llicenciatura, 500 per als del curs de recerca i 800 per als del curs de mestratge).
 • Els sol·licitants de títols de mestratge, doctorat o recerca superior han d'aportar cartes de recomanació de dos professors titulars o catedràtics, escrites en anglès o xinés; així com la resolució de concessió expedida per la universitat (o centre de recerca) en la qual pretén realitzar estudis.
 • Els sol·licitants de l'especialitat de música han de presentar un CD que continga l'enregistrament de la seua obra; els sol·licitants de belles arts han de presentar un CD de fotos de sis obres seues (dues de llapis, dos a oli o aquarel·la i dues d'altres tipus).
 • Els sol·licitants menors d'edat han de presentar documentació de sucustodia a Xina.
 • Fotocòpia del Formulari d'Examen Físic estipulat i imprès pel Ministeri de Sanitat de la República Popular Xina. Les anàlisis requerides en el Formulari han de ser degudament emplenats i signats pels metges i segellats pels centres sanitaris on hagen realitzat l'examen físic. La fotografia del sol·licitant, pegada en aquest Formulari, ha de ser estampada amb el segell del mateix centre mèdic. El Formulari té una vigència de sis mesos per als tràmits posteriors a Xina.
 • En cas que tinguen carta d'admissió d'alguna universitat determinada haurien d'adjuntar aquesta carta en la sol·licitud (no obligatori).
 • En cas que tinguen certificats de nivell de xinés, haurien d'aportar els certificats de les qualificacions de l'examen HSK (no obligatori).

 

 1. Universitats de destinació

 

Els sol·licitants poden trobar més informació sobre les universitats i centres docents xinesos que accepten becaris estrangers en la següent pàgina de web de beques del Govern xinés.

 

 1. Contacte i més informació

 

Oficina d'Assumptes Educatius
Ambaixada de la República Popular Xina a Espanya
Adreça: Calle Arturo Soria 108 D, 28027, Madrid
Tel: (0034)91388 3988 Fax: (0034)91759 9292
E-Mail: embajadachinaeducacion1@hotmail.com

 

Ambaixada de la R.P. Xina a Espanya