BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

El Servei de Biblioteques i Documentació prepara el seu nou Pla Director 2024-2027

  • 29 d’abril de 2024
Pla Director
Pla Director

El Servei de Biblioteques i Documentació està redactant un nou Pla Director per al període 2024-2027, amb l'objectiu de traçar un full de ruta clara que guiarà les accions de la institució en els pròxims quatre anys i complir amb la LAEV05 “Elaboració del Pla director del Servei de Biblioteques i Documentació, i desenvolupament de la normativa d’autoria de treballs científics” del Pla Estratègic de la UV 2023-2026.

L'equip directiu de la institució està treballant en l'elaboració d'aquesta nova estratègia, comptant amb el suport i la col·laboració de l’empresa consultora "Juntos Generamos Valor". Aquest procés de planificació ha involucrat una anàlisi exhaustiva de les necessitats presents i futures del servei, així com una avaluació detallada dels reptes i oportunitats que s’apareixen en l'horitzó.

El nou Pla Director se centra en la identificació de línies estratègiques clau que permetran reforçar la missió i visió del Servei de Biblioteques i Documentació, així com en el disseny d'iniciatives concretes destinades a assolir els objectius establerts.

Amb una vigència de quatre anys, des del 2024 fins al 2027, aquest Pla Director representa un compromís renovat amb l'excel·lència i la innovació en l'àmbit de les biblioteques i arxius de la Universitat de València. S’espera que la seua implementació contribuïsca de manera significativa al desenvolupament i la millora contínua del servei, beneficiant a tota la comunitat universitària.