Els dos principis bàsics del disseny accessible de llocs web són crear pàgines que es presenten correctament i oferir el contingut de manera comprensible per a facilitar la navegació pel lloc web.

Un lloc web accessible és aquell el contingut del qual pot ser correctament usat per tots els usuaris i per totes les usuàries. El més important per a fer un lloc web accessible és comprendre que la gent accedeix a la web de maneres molt diferents.

Per tant, un lloc web accessible ha de presentar la informació de manera que els usuaris puguen accedir a ella independentment del dispositiu empleat, independentment de les capacitats pròpies de cada usuari/a o del seu nivell d'alfabetització digital.

A més de facilitar una bona comunicació amb l'usuari, la web de la Universitat de València vetla perquè, al seu torn, cada usuari i cada usuària puga comunicar-se de la manera més òptima amb el web o les aplicacions mòbils per a proporcionar així un accés equitatiu a la informació amb igualtat d'oportunitats.

L'àmbit normatiu de l'accesibilitat del web i aplicacions mòbils de la Universitat de València, ve reglat, fonamentalment pel Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic; així com per altres normatives.

Algunes de les funcionalitats que s'han implementat en el portal web de la Universitat de València per a permetre l'accés a tots els continguts de la web amb major facilitat són:

  • Les característiques visuals del portal (tipus de lletra, color de font i fons, etc.) s'han definit mitjançant la fulla d'estils perquè l'usuari puga ajustar els estils del text a les seues preferències.
  • Les grandàries de les fonts s'han definit amb unitats relatives perquè l'usuari/a puga ampliar o disminuir la grandària de la font des del menú-opcions del navegador.
  • Si un usuari accedeix a www.uv.es amb un navegador que no suporta fulla d'estils o scripts, no suposarà una dificultat, ja que podrà accedir igualment a tots els continguts del portal UV.
  • L'arquitectura d'informació dels portals procura una estructura clara i intuïtiva tant per als usuaris que poden veure tot el contingut com per als que lligen la informació amb un lector de pantalla, i també per a aquells que desactiven la fulla d'estils, etc. Sota aquest objectiu, s'han definit els encapçalats de secció, les llistes i la resta d'elements que ajuden a la comprensió general del lloc web.

El codi HTML i CSS de les pàgines s'ajusta a les gramàtiques formals per a garantir la correcta visualització dels continguts en diferents navegadors.

En tot cas, és possible que trobe alguna pàgina que no s'adapte completament a aquests estàndards, ja que algunes de les seccions contingudes en el portal estan en procés d'adaptació i millora. En aquest sentit, la Universitat de València posibilita que qualsevol persona física o jurídica informe sobre qualsevol possible incompliment d'una pàgina web UV o aplicació per a dispositius mòbils, segons els requisits d'accessibilitat establerts. També permet transmitre altres dificultats d'accés al contingut o formular qualsevol consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web o de l'aplicació:

El nostre objectiu és seguir treballant cada dia en la millora de l'accessibilitat i la usabilitat dels portals corporatius web i de les aplicacions mòbils de la Universitat de València.