Matrícula

Si realitzes la matrícula per a les proves d'accés a la universitat per primera vegada:

 • La matrícula ha de realitzar-se al centre on s'ha estudiant el batxillerat.

Per a millora de nota:

 • La matrícula per a la millora de nota de les PAU de convocatòries anteriors ha de realitzar-se al centre on es va estudiar el batxillerat.

En el cas de ser alumne d'altres comunitats autònomes:

 • El termini de matrícula és del 2 al 13 de maig (per a la convocatòria ordinària de juny) i del 13 al 17 de juny (per a la convocatòria extraordinària de juliol). Per entregar la documentació al Servei d'Estudiants no cal demanar cita prèvia.

Documentació necessària:

 1. Instància 
 2. Notes PAU o títol de CFGS
 3. Justificant del motiu pel qual vols matricular-te en la Universitat de València.

Només podran matricular-se en la Universitat per algun desl següents motius:

 • Estar treballant a la província de València
 • Estar cursant estudis en la UV
 • Aportant certificat d'empadronament (Des del dia 1 de gener de 2022 com a mínim)

Dates d'entrega de matrícula dels centres a la Universitat

El terminis d'entrega de la matrícula són:
 • Convocatòria ordinària de 2022: del 23 al 31 de maig
 • Convocatòria extraordinària de 2022: del 20 al 28 de junio

Taxes de matrícula

 • Ordinària: 78,20.- euros
 • Família Nombrosa General: 39,10.- euros
 • Família Nombrosa Especial: Exempts
 • Víctimes de violència de gènera: Exempts
 • Familia monoparental categoria general: 39,10.- euros
 • Familia monoparental categoria especial: Exempts
 • Alumnes amb discapacitat igual o superior al 33%: Exempts
 • Alumnes amb matrícula d'honor o premi extraordinari en 2n de batxillerat: Exempts

Centres per Tribunal

Distribució de Centres per Tribunal (juny)
Distribució de Centres per Tribunal (juliol)

Normes de Matrícula per als Centres

Informació