Matrícula

Si realitzes la matrícula per a les proves d'accés a la universitat per primera vegada:

 • La matrícula ha de realitzar-se al centre on s'ha estudiat el batxillerat.

Normes de Matrícula per als Centres

Informació

Dates 2023 de cumpliment dels centres a la Universitat de València:

Els terminis de matrícula en la aplicació GVA són:
 • Convocatòria ordinària: del 22 al 29 de maig (fins a les 14 hores)
 • Convocatòria extraordinària: del 19 al 26 de juny (fins a les 14 hores)
Els terminis per a mandar la documentació a la universitat són:
 • Convocatòria ordinària: del 22 al 31 de maig
 • Convocatòria extraordinària: del 19 al 28 de junio

Per a millora de nota:

 • La matrícula per a la millora de nota de les PAU de convocatòries anteriors ha de realitzar-se al centre on es va estudiar el batxillerat.

En el cas de ser alumne d'altres comunitats autònomes:

 • El termini de matrícula és del 2 al 12 de maig (per a la convocatòria ordinària de juny) i del 12 al 16 de juny (per a la convocatòria extraordinària de juliol). Per entregar la documentació al Servei d'Estudiants no cal demanar cita prèvia.

Documentació necessària:

 1. Instància 
 2. Notes PAU o títol de CFGS
 3. Justificant del motiu pel qual vols matricular-te en la Universitat de València.

Només podran matricular-se en la Universitat per algun desl següents motius:

 • Estar treballant a la província de València
 • Estar cursant estudis en la UV
 • Aportant certificat d'empadronament (Des del dia 1 de gener del any en curs com a mínim)

 

Taxes de matrícula

Consultar Normes de matrícula, punt 2 Informació

Centres per Tribunal

Distribució de Centres per Tribunal (juny)
Distribució de Centres per Tribunal (juliol)