Logo de la Universitat de València Logo Institut Confuci Logo del portal

L'Institut Confuci de la Universitat de València organitza un campament d'estiu a Xina este pròxim estiu 2019 (15 dies aprox. entre finals de juny i mitjans de juliol) que comptarà amb 20 places per als estudiants seleccionats.

Per a sol·licitar les beques és necessari aportar la documentació que es detalla a l’apartat Quins documents cal presentar? .

Termini per a presentar les sol·licituds fins al 30 d'abril de 2019.

 

Quins requisits cal complir per a aquesta beca?

Què cobreix la beca?

Període d'inscripció

Resultats dels pre-seleccionats

Quins documents cal presentar?

Documents annexos

Calendari de la sol·licitud

Contacte

 

Quins requisits cal complir per a aquesta beca?

 • Només podran assistir al campament estudiants majors d'edat. En cap cas podrà assistir un menor acompanyat d'un tutor.
 • No posseir la nacionalitat xinesa.
 • No haver residit a Xina més d'un any.
 • No haver disfrutat d'una altra beca Summer Camp en l'Institut Confuci (en els últims 3 anys).
 • Per a accedir a la beca és obligatori ser o haver sigut alumne de l'Institut Confuci, o haver-se presentat als exàmens HSK (mínim HSK 2) a l’Institut Confuci de la Universitat de València. Tindran preferència els i les alumnes que estiguen estudiant a l’Institut Confuci el curs 2018-2019 (mínim 80 hores).
 •  Mostrar interés per la cultura xinesa. Integració i col·laboració en les activitats proposades per l'Institut Confuci:
  • Any nou xinés
  • Pont Xinés
  • Dia de l'Institut Confuci
  • Aniversari de l'Institut Confuci
  • Conferències
  • Altres activitats
 • Tots els aspirants hauran de tindre almenys un títol de HSK, YCT, HSKK o BCT. Si no en tenen, hauran d’haver abonat les taxes per a la pròxima convocatòria en l'Institut Confuci de la Universitat de València, que tindrà lloc el 25 de maig de 2019 (inscripcions del 1 de març a l’11 d'abril a les 14:00).
 • Comprometre’s a redactar dos articles sobre cultura xinesa en castellà i entregar-los abans de l’inici del campament. Extensió aprox. 1200 paraules.
 • Comprometre’s a redactar un article sobre la experiencia personal i les impressions del viatge després del Summer Camps amb una extensió aprox. De 1200 paraules.
 • Els beneficiaris de la beca hauran de respetar al resta de membres del campament, facilitar la convivència, escoltar les indicacions i seguir l’itinerari marcat pels organitzadors.

 

 

Què cobreix la beca?

 

 

 • La beca cobrirà els costos d'allotjament, despeses de menjar, un curs de xinés en la Universitat Normal del Nord-est de Xina (NENU), en la ciutat de Changchun, activitats col·lectives, transport dins de Xina, així com una visita a una important ciutat xinesa.

 

 • NO INCLOU: vols internacionals, sol·licitud del visat i assegurança de viatge. Per motius d’organització, tots els vols, visats i assegurances de viatge es tramitaran de forma conjunta a través d’una agència de viatges. No hi ha possibilitat de començar/finalitzar el viatge en dates diferents ni d’adquirir els vols per altres mitjans.

 

Període d'inscripció

La data límit per a la inscripció serà el 30 de abril 2019.

 

Resultats dels pre-seleccionats

El barem de les sol·licituds i la publicació dels resultats s’anunciarà en aquesta web una vegada finalitzat el termini d’inscripció.

En cas de superar les inscripcions el nombre de places, es tindran en compte diversos factors:

 • Ser estudiant de l’Institut Confuci de la Universitat de València en el curs 2018-2019. (15 punts)
 • Nº de cursos realitzats en l'Institut Confuci de la Universitat de València (5 punts per cada 40 hores, màx. 30 punts)
 • Col·laborar en les activitats culturals de l'Institut Confuci. (2 punts per activitat, màx.10)
 • Haver participat en el concurs "Pont Xinés" (o participar en la convocatòria de maig 2019). (10 punts)
 • Expedient acadèmic. (fins a 5 punts)
 • Tindre un HSK, YCT o HSKK (2 punts per nivell, màx. 10 punts)
 • Carta de motivació (fins a 5 punts)
 • En cas d'empat tècnic entre diversos candidats es realitzarà una entrevista en espanyol i xinés.

 

Quins documents cal presentar?

Tots els estudiants hauran d'aportar en un sobre en el moment de la sol·licitud de la beca la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia del passaport.
 • Currículum vitae.
 • Certificat de l'examen YCT, HSK, HSKK o BCT més recent (o justificant de pagament per a la pròxima convocatòria)
 • Carta de recomanació d'un profesor/a de l’Institut Confuci.
 • Carta de motivació de l'alumne/a interessat.
 • Expedient acadèmic.
 • El formulari de sol·licitud emplenat en majúscules (Veure en Documents annexos).

 

Documents annexos

Formulari de sol·licitud

 

Calendari de la sol·licitud

 

7 de març de 2019. Reunió informativa a les 18:00 h. Sala de Juntes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

 

30 d'abril 2019. Data límit per a la presentación de sol·licituds

 

Principis de maig. Resolució de les beques. En cas d'excedir les 20 sol·licituds es publicarà el resultat del barem, així com el llistat de candidats que queden en llista d'espera.

 

Per determinar. Reunió OBLIGATÒRIA amb els alumnes seleccionats.

 

Data provisional del campament: del 29 de juny al 14 de juliol de 2019 (per confirmar) .

 

Contacte

Institut Confuci en la Universitat de València

 • Avd/ Blasco Ibáñez, 32. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. (1a. planta).
 • C/ de Serpis, 29. Edifici Beatriu Civera, Instituts d'investigació. (1a. planta)

E-Mail: instituto.confucio@uv.es

Web: www.uv.es/confucio