UVlibrariesUniversitat de València Logo del portal

- Per a suggerir qualsevol compra a la Biblioteca de Ciències Socials pot utilitzar el formulari general accessible des de Trobes i des del següent enllaç, triant la nostra biblioteca.

- Per a compres de llibres a càrrec de pressupostos dels Departaments de les Facultats d'Economia, Dret i Ciències Socials, o Instituts Universitaris vinculats a aquests centres, és necessari preguntar el procediment específic en cada unitat econòmica.

- Si desitja sol·licitar llibres amb càrrec a un projecte d'investigació, li preguem que llija el següent procediment:

 

Procediment previ per a sol·licitar la compra a càrrec d'un nou projecte d'investigació

 1. L'investigador principal ha de sol·licitar l'alta del projecte en Alma a través del següent formulari, informant a la biblioteca de totes les dades del nou projecte: nom, codi d'imputació específica (exemple: 2011-0086), persona responsable, telèfon de contacte, correu electrònic, direcció de la unitat de gestió econòmica que tramitarà les factures, etc., així com nom i correu institucional dels usuaris autoritzats en el projecte per a sol·licitar compres i/o prendre en préstec material amb càrrec al projecte.
 2. El formulari s'haurà de lliurar signat a la biblioteca que gestionarà les compres i/o processarà el material adquirit amb càrrec del projecte: aquest tràmit es pot realitzar presencialment, per correu intern o per email a la secció d'Adquisicions (adquibibsoc@uv.es) amb c/c a la secció de Circulació: (prestecbibsoc@uv.es)
 3. La biblioteca comunicarà a l'investigador principal el codi de fons que identifica el projecte, necessari per a agilitzar les sol·licituds de compra.

 

Formes de sol·licitar un llibre de projecte

 1. Desiderates en paper, anotant el codi de fons del projecte, el departament i el sol·licitant, així com el suport sol·licitat (versió impresa i/o versió electrònica accés en línia) al costat de la referència bibliogràfica, per correu intern o presencialment en la secció d'Adquisicions de la biblioteca.
 2. Per email, usant la versió en PDF de la desiderata en paper i enviant-la per email al correu de la secció d'Adquisicions de la biblioteca: adquibibsoc@uv.es.
 3. Utilitzant el formulari de sol·licitud de compra, disponible des de Trobes i la web, triant la biblioteca responsable de gestionar les compres i/o processament del material sol·licitat amb càrrec al projecte.

 

A tenir en compte

 • Tant l'investigador principal com les persones autoritzades poden sol·licitar compres i prestar els llibres adquirits.
 • Tots els préstecs del material adquirit per un projecte figuraran a nom de l'investigador principal, encara que se l'emporte qualsevol dels autoritzats.
 • Si es reben sol·licituds de compra o de préstec de material a càrrec d'un projecte d'algú que no haja estat autoritzat es consultarà prèviament a l'investigador principal.
 • És important que en cada sol·licitud s'indique sempre el codi de fons, que assigna la biblioteca i comunica a l'investigador principal, perquè no hi haja confusió i es carregue la despesa per error a una altra orgànica.
 • És recomanable comunicar una assignació en cada exercici econòmic per a poder controlar la despesa. En cas contrari, la biblioteca entendrà que el responsable del projecte controla la despesa i es tramitarà tot el que es demane.

 

- La Secció d'Adquisicions de la Biblioteca de Ciències Socials ofereix al PDI de la Universitat tres llistes de distribució per a mantenir-se informats de les novetats editorials i ofertes disponibles per a la compra que els nostres proveïdors ens fan arribar regularment. En cada llista es difon la informació bibliogràfica més adequada segons els àmbits d'interès dels Departaments de cada centre.

Per a subscriure's a qualselvol de les llistes és suficient amb sol·licitar-ho a través d'aquests enllaços: