Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

II Jornades a la Universitat de València

L'elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere és una ferramenta imprescindible per a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes. Imprescindible perquè permet visibilitzar les desigualtats existents alhora que es comprometen els recursos necessaris per a la seua eliminació.

L'estratègia adoptada per la Unió Europea en matèria de polítiques d'igualtat entre dones i homes, es la coneguda com mainstreaming o transversalitat de gènere, seguint el que estableix la Quarta Conferència Mundial sobre Dones de Nacions Unides celebrada a Pequín l'any 1995. En ella es va acordar requerir als governs i altres actors la promoció d'una política activa i visible de transversalització de la perspectiva de gènere en totes les polítiques i programes, analitzant els efectes que produeixen en dones i homes abans d'adoptar qualsevol decisió.

Seguint eixa línia d'actuació, en la Universitat de València el pressupost amb perspectiva de gènere es converteix en el lloc on es prioritzen les distintes accions en matèria d'igualtat entre dones i homes.

Els objectius que persegueixen les II Jornades de Pressupostos amb Perspectiva de Gènere són:

  • Oferir la informació i la formació necessàries perquè els òrgans de govern i gestió puguen elaborar els seus pressupostos amb perspectiva de gènere.
  • Presentar l'informe d'avaluació d'impacte de gènere.
  • Identificar les necessitats vinculades al seguiment pressupostari des d'una perspectiva de gènere.

PROGRAMA

SESSIÓ DE MATI

9:30 - INSCRIPCIÓ

10:00 - INAUGURACIÓ DE LA JORNADA

¬ Esteban Morcillo Sánchez, rector de la Universitat de València

¬ Antonio Ariño Villarroya, vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València

¬ Juan Luis Gandía Cabedo, vicerector d'Economia i Infraestructures

10:30 - ELS PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE, UNA APOSTA DE FUTUR Conferència de Capitolina Díaz, professora titular del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València (presenta Mónica Gil Junquero, professora del Màster universitari en gènere i polítiques d’igualtat de la Universitat de València)

11:30 - PAUSA CAFÈ

12:00 - MONEY TALKS: GENDER BUDGETING IN THE UNIVERSITY OF ICELAND Conferència de Thamar M. Heijstra, professora de la Universitat d’Islàndia (presenta Capitolina Díaz, professora de la Universitat de València).

13:00 - PREGUNTES I DEBAT

SESSIÓ DE VESPRADA (dirigit als òrgans de govern i gestió de les universitats del SPUV)

15:30 - COM ELABORAR PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE? Taller formatiu de 3 hores de duració a càrrec del personal directiu de la Junta d’Andalusia:

¬ María José Gualda Romero, secretària general d’Hisenda ¬ Buenaventura Aguilera Díaz, conseller tècnic de la Secretaria General d’Hisenda

¬ Taller: Alicia del Olmo Garrudo, cap de projecte del Instituto de Estudios para la Hacienda Pública L'objectiu del taller és apropar aquesta eina de treball al col·lectiu de les persones que intervenen i tenen responsabilitats en la planificació i l’execució del pressupost. A partir d'aquesta aproximació i del coneixement de diferents estratègies d'anàlisis i transformació, es tracta de construir la metodologia de treball més adequada per a respondre a les necessitats i les possibilitats concretes del sistema universitari.

18:30 - CLAUSURA DE L’ACTE Amparo Mañés Barbé, directora de la Unitat d’Igualtat