Tots els detalls del consum energètic de la Universitat, ara en línia

  • 4 octubre de 2017
 
Gràfica consum electricitat
Gràfica consum electricitat

Anna Boluda

Quanta electricitat consumeix anualment el Campus dels Tarongers? I quanta aigua es gasta a la Clínica Odontològica o a l’Aulari del Campus d’Ontinyent? Quan usen més gas natural els laboratoris de Burjassot-Paterna? Ara es pot accedir a tota aquesta informació, mes a mes i edifici a edifici, gràcies a la publicació online de consums a càrrec del Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de València. Els gràfics estan disponibles en la web i permeten triar entre els tres grans campus i la resta d’instal·lacions, els edificis concrets –facultats, aules, biblioteques, etc.– i conéixer tant el consum total com la seua equivalència en euros des de l’any 2013 i fins a només uns dies abans.

Consum estacional
Tant el consum d’aigua com el de gas i electricitat presenten gran diferències en funció de l’època de l’any. “En el cas del consum d’electricitat, a més de la informació global, oferim també la gràfica d’un edifici exemple amb les dades més detallades segons corresponga a l’equipament informàtic, els ascensors, la il·luminació, els laboratoris, etc. I el que veiem és que la part amb un major canvi estacional és la climatització dels edificis: a l’estiu el consum associat a l’aire condicionat pot arribar a representar quasi la meitat del total de l'electricitat, gasta tant com tota la resta de conceptes sumats”, explica Alberto de la Guardia, tècnic superior de medi ambient del Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de València.

Gràfica consums desglossats
Gràfica consums desglossats

 

A la Universitat de València el gas s’utilitza sobretot per a la calefacció dels edificis els mesos d’hivern, per la qual cosa el seu consum també presenta diferències importants en funció del moment de l’any. Però té, a més, altres aplicacions: “L’usem per a calfar aigua als vestuaris de les instal·lacions esportives, tot i que és un consum molt baix, i sobretot a l’estació de cogeneració del Campus dels Tarongers, que consumeix gas natural per a generar electricitat, calefacció i part de la refrigeració”, explica de la Guardia. 

Gràfica consum de gas
Gràfica consum de gas

 

En el cas de l’aigua, als edificis de la Universitat, en termes generals, se’n consumeix molt poca. “A diferència dels domicilis particulars, on la major part de l’ús correspon a dutxes i rentadores, en el nostre cas l’ús principal és el dels lavabos. Sí que se s’empra també en el reg de zones enjardinades i arbres, i és per això que el consum és més elevat en els mesos d’estiu, quan els requeriments hídrics de les plantes augmenten”, aclareix el tècnic de medi ambient.

Gràfica consum aigua

 

Pel que fa a la valoració econòmica de l’ús d’aigua, gas i electricitat recollits en aquestes gràfiques, cal tindre en compte que les diverses cafeteries de la Universitat paguen directament el consum que realitzen. 

Pistes per a millorar l’eficiència energètica
Més enllà de l’exercici de transparència que suposa la publicació d’aquestes dades, l’objectiu és detectar possibles millores en les mesures d’estalvi i eficiència energètica. Segons indica Alberto de la Guardia, el més important és controlar la temperatura dels edificis: “Una correcta climatització és un dels factors clau per a estalviar energia. I per a això cal mantindre tancades portes i finestres sempre que estiga encesa, tant la calefacció a l’hivern com l’aire condicionat a l’estiu. En algunes setmanes de la tardor i la primavera, quan no tenim cap climatització en marxa, no hi ha cap problema en obrir les finestres, però la resta del temps l’únic que fem és perdre energia i diners si les obrim”. 

Si en algun moment es detecta que les temperatures són massa altes o massa baixes, es pot contactar amb l’administració de l’edifici corresponent perquè es prenguen les mesures més adients en cada cas. El mateix procediment és aconsellable si es detecten aixetes o cisternes que no tanquen bé, per a evitar el malbaratament d’aigua. 

Dades d’ocupació dels edificis
El Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de València també ofereix dades de les hores d’ocupació dels edificis. En aquest cas, com que no hi ha comptadors de consum, s’han emprat com a font les dades IP connectades a la xarxa informàtica de la Universitat. “Aquesta informació és molt útil sobretot per a l’administració de cada centre, per a saber, per exemple, en quins horaris programar la climatització de cada edifici”, diu Alberto de la Guardia. 

Gràfica ocupació edificis
Gràfica ocupació edificis

 


 

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de contenidos en redes sociales a petición del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información consulte nuestrapolítica de cookies