• Últim llibre digitalitzat en Somni

  04/04/17

  Últim llibre digitalitzat en Somni

  Valda, Juan Bautista, 1616-1669
  Solenes fiestas que celebro Valencia, a la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria por el supremo Decreto de N.SS. Pontifice Alexandro VII ... / escrivelas de orden de la misma ciudad Iuan Bautista de Valda. En Valencia : por Geronimo Vilagresa ..., 1663 (Signatura: BH Y-28/048)

 • Últim document digitalitzat en Somni

  03/04/17

  Últim document digitalitzat en Somni

  Cascajares y Azora, Antonio María, Cardenal
  En justa defensa. Valladolid : [s.n.], 1898 (Imp. y Lib. Católica de José Manuel de la Cuesta) (Signatura: BH F-0013/30) 

 • Últim document digitalitzat en Somni

  03/04/17

  Últim document digitalitzat en Somni

  València (Regne). Virrei (1606-1615 : Luis Carrillo de Toledo)
  Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S. C. R. Magestat, E per aquella De part del Illustrissimo ... Don Luys Carrillo de Toledo, Marque de Carazena ... Loctinent y Capita general en la present Ciutat y Regne de Valencia. Que jat sia ab Real Crida publicada a huit de Iuliol Mil siscents y sis, fonchs prouehit y manat que ninguna persona pogues cambiar, ni donar moneda de contants, de qualseuol especie que fos, per moneda menuda, y de altra especie, ni rebent pagament fet per taula, per interes ni ganancia alguna ... [València? : s.n., 1609?] (Signatura: BH Var. 009(72)

 • Últim document digitalitzat en Somni

  31/03/17

  Últim document digitalitzat en Somni

  València (Regne). Virrei (1606-1615 : Luis Carrillo de Toledo)
  Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat, E per aquella De part del ... señor dō Luys Carrillo de Toledo Marques de Carazena ... Loctinent y Capita general en la present ciutat y Regne de Valencia. Que per quant los Moriscos del present Regne, que en execucio del orde y manament de sa Magestat se han de embarcar, encara que es just ques valguen de alguna cosa de sos bens pera passar son viatge ... perque los dits Moriscos sapiē quins bens y coses poden vendre, y quins, o quals no ... se mana fer y publicar la present publica y Real crida ... [Valencia? : s.n.], [1609?] (Signatura: BH Var. 009(71)

 • Últim document digitalitzat en Somni

  31/03/17

  Últim document digitalitzat en Somni

  València (Regne). Virrei (1606-1615 : Luis Carrillo de Toledo)
  El Rey, Y por su Magestad Don Luis Carrillo de Toledo Marques de Carazena ... Virrey Lugartiniente y Capitan general en esta ciudad y Reyno de Valencia ... Su Magestad en vna su Real carta de quatro de Agosto passado deste presente año ... nos escriue lo siguiente ... he resuelto que se saquen todos los Moriscos desse Reyno, y que se echen een Berberia. Y para que se execute ... hemos mandado publicar el vando siguiente ... [Valencia : s.n.], [1609?] (Signatura: BH Var. 009(70)

 • Últim document digitalitzat en Somni

  31/03/17

  Últim document digitalitzat en Somni

  València (Comunitat Valenciana). Justícia i Jurats
  Ara ojats, queus fan a saber de part dels Iusticia y Iurats de aquesta Ciutat de Valencia. Com per obuiar als grans abusos e fraus ques fan y acostumen fer en prejuhi del auituallament de la dita Ciutat, venent los forments, farines, ordis, ciuades, y altres grans, per les cases particulars de la dita ciutat, hostals, camins, heretats, alqueries, eres, e altres lochs de dita ciutat, terme y contribucio de aquella, lo que es prohibit per stabliments y ordinacions del insigne Consell de dita ciutat ... [Valencia?] : s.n., [1609?] (Signatura: BH Var. 009(68)

 • Últim document digitalitzat en Somni

  31/03/17

  Últim document digitalitzat en Somni

  València (Regne). Virrei (1606-1615 : Luis Carrillo de Toledo)
  Crida, y Edicte sobre la prohibicio dels punyals de Chelua, o de tall de Chelua, o de tall de ganiuets, y que ningu puga portar sino daga portant espasa / Feta per ... Don Luys Carrillo de Toledo, Marques de Carazena ... Lloctinent y Capita general en la present Ciutat y Regne de Valencia. Estampada en Valencia : en casa de Pere Patricio Mey ..., 1609 (Signatura: BH Var. 009(67)

 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies