Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

.
.
 

Novetats

Solicitud Certificados
29/09/22

Solicitud de certificados mediante el Registro electrónico de la Universitat de València

Destacats

Processos selectius personal tècnic i d'administració

01-10-2022

REF: TL2021_A217 Proves selectives d'accés al grup A, Subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació pel torn lliure.Nota informativa respecte a la data, lloc i ordre de lectura del segon exercici.

29-09-2022

REF: TL2021_C1 43 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala administrativa pel torn lliure, sector d'administració general.Publicada nota informativa corresponent als resultats de la fase d'oposició amb la correcció de números de DNI

26-09-2022

PI2022_ A1 13 Proves selectives, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil prot radiològica, per promoció...Publicada al DOGV la llista provisional; s'obri termini per a presentar possibles reclamacions

26-09-2022

REF: PI2021_A2 24 Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala d'ajudants d'arxius i biblioteques, per promoció internaPublicada al DOGV la llista de persones aprovades; s'obri termini per a presentar la documentació

23-09-2022

REF: TL2021_C1 38 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala tèc. bàsica d'investigació. Perfil C2 (Animalari)Resultats de la fase d'oposició; s'obri termini per a la fase de concurs

20-09-2022

REF: PI C1-30/2021 Proves Selectives per Promocio Interna, GRUP C, SUBGRUP C1, Escala Administrativa 2021Publicat al DOGV el nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera

14-09-2022

REF: PI A2-45/2021 Proves Selectives pel Promoció Interna, Grup A, Subgrup A2, Escala de Gestió UniversitàriaResultats definitius del primer exercici i convocatòria del segon exercici

12-09-2022

REF: TL A2-10/2021 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala Tècnica Mitjana d'Informàtica, pel torn lliurePublicada al DOGV la llista de les persones aprovades; s'obri termini per a presentar documentació

01-09-2022

Ref: PI2022_ A1 10 Proves selectives, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil espectroscòpia, atòmica i...Publicada al DOGV la llista provisional, s'obri termini per a presentar possibles reclamacions

01-09-2022

TL 2022_A111-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, de administració especial. Escala tècnica superior de veterinària, pel torn lliurePublicada al DOGV la llista provisional, s'obri termini per a presentar possibles reclamacions

29-07-2022

REF: TL2021_A244 Proves selectives del Grup A (Subgrup A2) de l'escala gestió universitària, d'administració general, pel torn lliureNota informativa respecte a la realització del segon exercici, per canvi de dia, hora i lloc de l'exercici

29-07-2022

REF: PI A1-40/2021 Proves Selectives per Promocio Interna, Grup A, Subgrup A1, Escala Tècnics GestióNota informativa respecte a la realització del segon exercici

26-07-2022

TL 2022_A108-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, d'administració especial. Escala tècnica superior d'informàtica, pel torn lliurePublicada al DOGV la llista provisional, s'obri termini per a presentar possibles reclamacions

25-07-2022

TL 2022_A116-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, d'administració especial. escala tècnica superior de prevenció, esp Medicina del...Publicada al DOGV la llista provisional; s'obri termini per a presentar possibles reclamacions

20-07-2022

REF: TL A1-11/2021 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala Tècnica Superior d'Informació, Perfil Igualtat, pel torn lliurePublicada al DOGV la llista de les persones aprovades. S'obri termini per a la presentació de documents.

20-07-2022

REF: TL A1-29/2021 Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació. perfil valorització, pel torn lliurePublicada al DOGV la llista amb les persones aprovades, s'obri termini per a la presentació de documents.

19-07-2022

REF: PI2021_A1 32 Proves selectives del grup A, subgrup A1, escala de Facultatius, arxius i biblioteques (Torn especial)Publicat al DOGV el nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera

04-07-2022

REF: TL2021_C216 PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL GRUP C, SUBGRUP C2, ESCALA AUXILIAR BÀSICA D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES PEL TORN LLIURENota informativa referent a la documentació a aportar per les persones aprovades

06-05-2022

REF: TL2021_C2 26 Proves selectives del grup C, subgrup C2, escala auxiliar bàsica de suport administratiu pel torn lliure, sector d'administració...Resultats definitiius de l'exercici i apertura termini presentació mèrits fase de concurs.

22-04-2022

REF: TL C1-03/2022 -Proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, d'administració especial. escala tècnica bàsica d'arquitectura delineant, pel...Publicada al DOGV la llista provisional; s'obri termini per a presentar possibles reclamacions

Ampliació/creació de Borses de Treball

28-09-2022

BOL2021_A102 Creació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'arquitecturaNota informativa que modifica la llista definitiva de les persones aprovades

11-07-2022

BOL2022_A102 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de Prevenció; Medicina del treballLlista defintiiva amb el nom de les persones aprovades en el procés selectiu

09-06-2022

BOL2021_A201 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'enginyeriaModificació llista definitiva persones aprovades en el procés selectiu

Provisió de llocs

26-09-2022

Concurs de trasllats grup C, subgrup C2, EAB d'arxius i bibliotequesBaremació provisional; s'obri termini per a presentar possibles reclamacions

26-09-2022

CM2022_C118 C1 Escala tècnica bàsica d'informàtica; cap d'operació d'informàticaBaremació definitiva i convocatòria d'entrevista

23-09-2022

REF: CT2022_C124 Concurs de trasllats de l'escala tècnica bàsica d'informàticaPublicada la convocatòria al DOGV; s'obri termini per a presentar sol·licituds

16-09-2022

REF: CM2022_A107 Concurs de mèrits, grup A - subgrup A1, escala tècnica superior de prevencióBaremació provisional i nota informativa amb els criteris de baremació

12-09-2022

CT2022_C2/23 CONCURS DE TRASLLATS, EAB SUPORT ADMINISTRATIU, per a llocs d'aux. serveisPublicada convocatòria en el DOGV, s'obri termini

Convocatòries de personal d'investigació

30-09-2022

CPI-22-459. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Hetero-structures for efficient luminescent devices (HELD). CPI-22-459». Presentació de sol·licituds del 3 al 17 d'octubre de 2022

29-09-2022

CPI-22-460. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Astrofísica relativista, cosmología computacional y astronomía de ondas gravitatorias. CPI-22-460». Presentació de sol·licituds del 30 de setembre al 14 d'octubre de 2022

29-09-2022

CPI-22-424. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «DA: Higgs boson and top quark physics with the atlas experiment at the LHC. CPI-22-424». Presentació de sol·licituds del 30 de setembre al 14 d'octubre de 2022

29-09-2022

CPI-22-473. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Análisis de datos del experimento ATLAS del acelerador de partículas LHC del CERN y desarrollo de detectores de partículas.CPI-22-473». Presentació de sol·licituds del 30 de setembre al 14 d'octubre de 2022

29-09-2022

CPI-22-471. Investigador/a doctor/a Projecte: «Unidad de Excelencia María de Maeztu 2020-2023.CPI-22-471» Presentació de sol·licituds del 30 de setembre al 14 d'octubre de 2022

29-09-2022

CPI-22-425. Investigador/a doctor/a Projecte: «Violència de gènere i identitats: edició i estudi de documentació valenciana per a la construcció de biografies marginals II (SS. XVI-XVII). CPI-22-425». Presentació de sol·licituds del 30 de setembre al 14 d'octubre de 2022

29-09-2022

CPI-22-486. Oficial de laboratori Projecte: «Fagos contra mycobacterium abscessus multirresistentes como terapia alternativa a los antibióticos. CPI-22-486». Presentació de sol·licituds del 30 de setembre al 14 d'octubre de 2022

29-09-2022

CPI-22-474. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Análisis de datos del experimento ATLAS del acelerador de partículas LHC del CERN y desarrollo de detectores de partículas.CPI-22-474» Presentació de sol·licituds del 30 de setembre al 14 d'octubre de 2022

29-09-2022

CPI-22-487. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Fagos contra mycobacterium abscessus multirresistentes como terapia alternativa a los antibióticos. CPI-22-487». Presentació de sol·licituds del 30 de setembre al 14 d'octubre de2022

29-09-2022

CPI-22-500. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Convenio para la creación de la Cátedra Economía Colaborativa y Trasformación Digital. CPI-22-500». Presentació de sol·licituds del 30 de setembre al 14 d'octubre de 2022

29-09-2022

CPI-22-508. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Contrato de servicios de análisis de datos Sedipualba.CPI-22-508». Presentació de sol·licituds del 30 de setembre al 14 d'octubre de 2022

29-09-2022

CPI-22-509. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Colaboración IFIC-Experimento moEDAL en acelerador LHC del CERN – Anualidad 2022. CPI-22-509». Presentació de sol·licituds del 30 de setembre al 14 d'octubre de 2022

28-09-2022

CPI-22-468. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Contrato abierto para el asesoramiento sobre el control de calidad de productos cosméticos entre Derex, SA, y la Universitat de València. CPI-22-468» Presentació de sol·licituds del 29 de setembre al 13 d'octubre de 2022

28-09-2022

CPI-22-495. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Convenio de colaboración entre la Generalitat, a tra- vés de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Universitat de Valencia -Estudi General– per a la creació i funcionament de la Cáte- dra Dona i Esport. CPI-22-495» Presentació de sol·licituds del 29 de setembre al 13 d'octubre de 2022

28-09-2022

CPI-22-492. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Nuevas técnicas de teledetección y modelización para la mejora de la predicción de fenómenos extremos asociados al cambio climático en la cuenca mediterránea ibérica. CPI-22-492» Presentació de sol·licituds del 29 de setembre al 13 d'octubre de 2022

28-09-2022

CPI-22-490. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Desarrollo de herramientas digitales para la detección temprana de plagas clave en Citricultura-SENSOPLAG. CPI-22-490» Presentació de sol·licituds del 29 de setembre al 13 d'octubre de 2022

28-09-2022

CPI-22-344. Investigador/a en formació Projecte: «Clean energy based on low dimensional Pb-Free perovskite for optoelectronic applications (CIDEGENT/2021/044). CPI-22-344» Presentació de sol·licituds del 29 de setembre al 13 d'octubre de 2022

28-09-2022

CPI-22-440. Oficial de laboratori Projecte: «MRR-GVA programa INVESTIGO2022 (ajudes per a la contractació de joves demandants d’ocupació). CPI-22-440». Presentació de sol·licituds del 29 de setembre al 8 d'octubre de 2022

28-09-2022

CPI-22-421. Oficial de laboratori Projecte: MRR-GVA programa INVESTIGO2022 (ajudes per a la contractació de joves demandants d’ocupació). CPI-22-421» Presentació de sol·licituds del 29 de setembre al 8 d'octubre de 2022

26-09-2022

CPI-22-488. Oficial de laboratori Projecte: «Estudio del papel de probióticos en el comportamiento social y depresivo en un modelo de ratón del síndrome de Prader-Willi. CPI-22-488» Presentació de sol·licituds del 27 de setembre al 10 d'octubre de 2022

26-09-2022

CPI-22-472. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Bici-LOCK. CPI-22-472» Presentació de sol·licituds del 27 de setembre al 10 d'octubre de 2022

26-09-2022

CPI-22-482. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Desarrollo de técnicas moleculares para la identificación de diatomeas bentónicas en las aguas continentales europeas. CPI-22-482» Presentació de sol·licituds del 27 de setembre al 10 d'octubre de 2022

26-09-2022

CPI-22-493. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Proyecto de innovación y transferencia de síntesis química con microondas. CPI-22-493» Presentació de sol·licituds del 27 de setembre al 10 d'octubre de 2022

23-09-2022

CPI-22-274. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Magnons in magnetic 2D materials for a novel electronics (2DMAGNONICS). CPI-22-274» Presentació de sol·licituds del 26 de setembre al 7 d'octubre de 2022

23-09-2022

CPI-22-505. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Monitorización avanzada de procesos industriales mediante inteligencia artificial, MAPI-IA. CPI-22-505» Presentació de sol·licituds del 26 de setembre al 7 d'octubre de 2022

23-09-2022

CPI-22-475. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Nuevos análisis de las interacciones del quark top para desentrañar posibles anomalías en la universalidad leptónica. CPI-22-475». Presentació de sol·licituds del 26 de setembre al 7 d'octubre de 2022

23-09-2022

CPI-22-484. Investigador/a doctor/a Projecte: «Unidad de Excelencia María de Maeztu 2020-2023. CPI-22-484» Presentació de sol·licituds del 26 de setembre al 7 d'octubre de 2022

23-09-2022

CPI-22-414. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Convenio de colaboración para el análisis estadístico de datos y modelización. CPI-22-414». Presentació de sol·licituds del 26 de setembre al 7d'octubre de 2022

23-09-2022

CPI-22-504. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Ayuda en los Proyectos de consultoría de IDAL. CPI-22-504» Presentació de sol·licituds del 26 de setembre al 7 d'octubre de 2022

20-09-2022

CPI-22-403. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Measuring the social dimension of culture (MESOC). CPI-22-403» Presentació de sol·licituds del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2022

20-09-2022

CPI-22-402. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Measuring the social dimension of culture (MESOC). CPI22-402» Presentació de sol·licituds del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2022

20-09-2022

CPI-22-398. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Resilient water innovation for smart economy-Rewaise. CPI-22-398» Presentació de sol·licituds del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2022

20-09-2022

CPI-22-410. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Montaje de una batería LFP-Grafito con ensamblaje tipo celda prismática. CPI-22-410» Presentació de sol·licituds del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2022

20-09-2022

CPI-22-392. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Desarrollo de formulaciones adyuvantes para tratamientos agroquímicos. CPI-22-392» Presentació de sol·licituds del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2022

20-09-2022

CPI-22-389. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Proyecto nanoapply I+D de velos de nanofibras para aplicaciones médicas e higiénicas. Núm. de pedido: pc.22-2790 p CPI22-389» Presentació de sol·licituds del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2022

20-09-2022

CPI-22-388. Investigador/a no doctor/a Projecte: «To deploy a machine learning modeling framework to forecast national level yield using asap data (earth Observation and meteorological variables) and faostat data for 80 selected asap countries. CPI-22-388» Presentació de sol·lictuds del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2022

20-09-2022

CPI-22-382. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Efecto de los murciélagos pipistrellus SPP. en el control biológico de la polilla del racimo. CPI-22-382» Presentació de sol·licituds del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2022

20-09-2022

CPI-22-510. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «La necesaria actualización de los sistemas tributarios ante los retos del s. XXI (XXITAX), CPI-22-510» Presentació de sol·licituds del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2022

20-09-2022

CPI-22-356. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Interacciones tritróficas planta-insecto-entomopatógeno. CPI-22-356» Presentació de sol·licituds del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2022

20-09-2022

CPI-22-355. Investigador/a doctor/a Projecte: «Vesículas COPII, autofagia y respuestas a estrés en plantas. CPI-22-355» Presentació de sol·licituds del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2022

20-09-2022

CPI-22-348. Investigador/a doctor/a Projecte: «Contrato de servicios: Improvement of insect BBMV preparations. CPI-22-348». Presentació de sol·licituds del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2022

19-09-2022

CPI-22-387. Investigador/a doctor/a Projecte: «Unidad de Excelencia María de Maeztu 2020-2023.CPI-22-387». Presentació de sol·licituds del 20 de setembre al 3 d'octubre de 2022

19-09-2022

CPI-22-496. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Risk stratification for cardiac arrhythmia based on fibrosis and scar-specific simulations (SCARISK). CPI-22-496» Presentació de sol·licituds del 20 de setembre al 3 d'octubre de 2022

19-09-2022

CPI-22-370. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Servicio de diseño, desarrollo y mantenimiento del nuevo sitio web del Centro Nacional De Dosimetría. CPI-22-370». Presentació de sol·licituds del 20 de setembre al 3 d'octubre de 2022

16-09-2022

CPI-22-363. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Global assessment of plant photosynthesis optimization for climate change versus enhanced plant productivity (PHOTOFLUX).CPI-22-363». Presentació de sol·licituds del 19 al 30 de setembre de 2022

16-09-2022

CPI-22-353. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Next generation city climate services using advanced weather models and emerging data sources (CITYCLIM). CPI-22-353» Presentació de sol·licituds del 19 al 30 de setembre de 2022

16-09-2022

CPI-22-349. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Convenio entre la Universitat de València-Estudi General y la autoridad portuaria de València para la creación y el desarrollo de la cátedra Valenciaport de Economía portuaria. CPI-22-349». Presentació de sol·licituds del 19 al 30 de setembre de 2022

16-09-2022

CPI-22-347. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Global assessment of plant photosynthesis optimization for climate change versus enhanced plant productivity (PHOTOFLUX).CPI-22-347». Presentació de sol·licituds del 19 al 30 de setembre de 2022

16-09-2022

CPI-22-343. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Valorización de residuos lácteos mediante el desarrollo de envase bioactivo. CPI-22-343» Presentació de sol·licituds del 19 al 30 de setembre de 2022

16-09-2022

CPI-22-333. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Parasitología marina. CPI-22-333». (AICO/2021/279)». Presentació de sol·licituds del 19 al 30 de setembre de 2022

16-09-2022

CPI-22-332. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «IA para el diagnóstico y tratamiento temprano de enfermedades con gran prevalencia en envejecimiento. CPI-22-332». Presentació de sol·licituds del 19 al 30 de setembre de 2022

16-09-2022

CPI-22-345. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Design and evaluation of technological support tools to empower stakeholders in digital education (EMPOWER). CPI-22-345» Presentació de sol·licituds del 19 al 30 de setembre de 2022

16-09-2022

CPI-22-334. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Servicio de mantenimiento evolutivo de los sistemas administrados por el área de telemática para la movilidad de la subdirección general de gestión de la movilidad y tecnología de la DGT. CPI-22-334». Presentació de sol·licituds del 19 al 30 de setembre de 2022

16-09-2022

CPI-22-335. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Desigualdad económica y movilidad social en la Europa mediterránea (siglos XIII-XVI). CPI-22-335» Presentació de sol·licituds del 19 al 30 de setembre de 2022

15-09-2022

CPI-22-330. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Desarrollos IRTIC para la instalación multiexperiencial IFEMALAB FITUR2022. CPI-22-330» Presentació de sol·licituds del 16 de setembre al 29 de setembre de 2022

15-09-2022

CPI-22-321. Investigador/a doctor/a Projecte: «Arxiu valencià del disseny: shaping the future, designing the present, rescuing the past. CPI-22-321». Presentació de sol·licituds del 16 de setembre al 29 de setembre de 2022

15-09-2022

CPI-22-491. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Towards explainable AI: application to trustworthy super-resolution ESA contract number 4000137833/22/I-NS. CPI-22-491» Presentació de sol·licituds del 16 de setembre al 29 de setembre de 2022

15-09-2022

CPI-22-381. Investigador/a doctor/a Projecte: «Colaboración en la investigación de las plataformas digitales - Anualidad 2022. CPI-22-381 Presentació de sol·licituds del 16 de setembre al 29 de setembre de 2022

15-09-2022

CPI-22-324. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Estudio del perfil del cliente y sus gustos gastronómicos para los turistas hospedados en hoteles en el municipio de Cullera. CPI-22-324». Presentació de sol·licituds del 16 de setembre al 29 de setembre de 2022

15-09-2022

CPI-22-309. Investigador/a en formació Projecte: «Open questions on the fundamental interactions of matter at the LHC and intensity frontiers. CPI-22-309» Presentació de sol·licituds del 16 de setembre al 29 de setembre de 2022

15-09-2022

CPI-22-350. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «3D printed functional elements for the flexible electronic devices (MYP PRINTFLEX). CPI-22-350» Presentació de sol·licituds del 16 de setembre al 29 de setembre de 2022

15-09-2022

CPI-22-326. Investigador/a en formació Projecte: «Óxidos avanzados para la plasmónica: aplicaciones en fotodetección en el infrarrojo medio.CPI-22-326» Presentació de sol·licituds del 16 de setembre al 29 de setembre de 2022

15-09-2022

CPI-22-329. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Desarrollos IRTIC para la instalación multiexperiencial IFEMALAB FITUR2022 CPI-22-329» Presentació de sol·licituds del 16 de setembre al 29 de setembre de 2022

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre et desplaces per apropar o allunyar el mapa