Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-20-506
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Integración de ómicas para el análisis de las interacciones gen-dieta en enfermedades cardiometabólicas: incorporación de la perspectiva de género en la nutrición de precisión. CPI-20-506»
  • Responsable del projecte d'investigació: M. Dolores Corella Piquer

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 11 al 24 de febrer de 2021
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU