Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

.
.
 

Novetats

Destacats

Processos selectius extraordinaris personal tècnic i d'administració

24-04-2024

EC2022_A1_25 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informàtica (OEP extraordinària UVEG 2022).Enviada al DOGV la resolució del Rectorat amb la llista de persones aprovades per a la seua publicació

23-04-2024

EC2022_C1_42 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, escala administrativa (OEP extraordinària UVEG 2022).Publicada la baremació provisional del concurs; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

23-04-2024

EC2022_A1_31 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala de tècnics de gestió (OEP extraordinària UVEG 2022)Enviada al DOGV la resolució del Rectorat amb la llista de persones aprovades per a la seua publicació

19-04-2024

ECO2022_A1_47 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informació, perfil periodista (OEP...Correcció de la plantilla de respostes i resultats definitius del primer exercici amb convocatòria del segon exercici.

27-03-2024

ECO2022_A1_49 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informàtica (OEP extraordinària UVEG...Publicats resultats definitius del segon excercici i resultats de la fase d'oposició. S'obri termini per a presentar documentació.

27-03-2024

ECO2022_A2_57 Proves selectives per concurs oposició, d'access al grup A, subgrupo A2, escala tècnica mitjana d'informàtica (OEP extraordinària UVEG...Publicats resultats provisionals de la fase de concurs. S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

26-03-2024

ECO2022_C1_60 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'investigació, perfil C2 (animalari) i...Publicats els resultats definitius de segon exercici i de la fase d'oposició; S'obri termini per a presentar documentació.

25-03-2024

ECO2022_A1_53 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació....Publicats resultats del segon exercici i de la fase d'oposició; S'obri termini per a presentar la documentación de la fase de concurs.

07-02-2024

ECO2022_A1_50 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil informàtica (OEP...Publicats els resultats de la fase de oposició; s'obri termini per a la presentació de documentació per a la fase de concurs, des del 08-02-2024 fins al 21-02-2024, ambdós inclosos.

08-01-2024

EC2022_A1_29 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil conservadors col·leccions...Publicada al DOGV la Resolució amb el nom de les persones aprovades i nota informativa respecte a la presentació de documentació.

20-12-2023

EC2022_A2_38 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionària de carrera.

20-12-2023

EC2022_A2_36 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionàries de carrera.

13-12-2023

EC2022_A2_32 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'assessorament lingüístic (OEP extraordinària UVEG...Publicada al DOGV la Resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera.

19-09-2023

ECO2022_A2_58 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació, perfil B2 i B1 (OEP...Publicada al DOGV la suspensió cautelar de la Resolució de 24 de novembre de 2022, de la Universitat de València.

01-09-2023

EC2022_A2_34 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala de gestió universitària (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV (10.08.2023) la Resolució amb la llista de persones excloses per impossibilitat sobrevinguda de participació en les proves selectives.

28-07-2023

ECO2022_A1_55 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala de tècnics de gestió (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV la Resolució amb la llista de persones excloses per impossibilitat sobrevinguda de participació en les proves selectives.

18-07-2023

ECO2022_A1_63 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió d'investigació (OEP...Publicada al DOGV la Resolució de suspensió cautelar de la Resolució de 17 de novembre de 2022, de la Universitat de València.

14-06-2023

EC2022_A2_33 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'enginyeria (OEP extraordinaria UVEG 2022)Enviada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionari de carrera per a la seua publiicació.

Processos selectius extraordinaris personal laboral

18-07-2023

EC2022_C1_45 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a especialista d'oficis, bufador/a de...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

EC2022_C1_46 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria oficial d'oficis, perfil publicacions (OEP...Publicada al DOGV la llista amb les persones aprovades; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

EC2022_C1_44 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a especialista d'oficis, publicacions...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

EC2022_C1_43 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a encarregat/ada d'equip, publicacions...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

Processos selectius personal tècnic i d'administració

22-04-2024

TLO23_A1_28-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni (restaurador), sector...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb la llista definitiva de persones admeses i excloses

22-04-2024

PIOC23_A1_38-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala de facultatius d'arxius i biblioteques, sector d'administració especial, per...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb la llista definitiva de persones admeses i excloses

17-04-2024

TL023_C1_33-Proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'arquitectura-delineant, sector d'administració especial, pel...Publicats els resultats provisionals del primer exercici; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

17-04-2024

TLOC23_A1_29-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala de facultatius d'arxius i biblioteques, sector d'administració especial, pel...Enviada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb la data, hora i lloc de l'exercici, per a la seua publicació

06-03-2024

TLO23_A2_36-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de gestió cultural i patrimoni, sector d'administració especial,...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

20-02-2024

PIOC23_A2_40-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus, sector d'administració especial, per...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

19-02-2024

TLOC23_A2_34-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala d'ajudants d'arxius, bilbioteques i museus, sector d'administració especial, pel...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

08-02-2024

PIO23_A1_39-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'assessorament lingüístic, sector d'administració especial, per...Publicat al DOGV la resolució del Rectorat amb la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

08-02-2024

TLO23_A1_32-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'assessorament lingüístic, sector d'administració especial, pel...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb la llista de persones admeses i excloses. S'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

25-01-2024

TL 2022_A108-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, d'administració especial. Escala tècnica superior d'informàtica, pel torn lliurePublicat al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionaris de carrera.

23-01-2024

TL 2022_A111-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, de administració especial. Escala tècnica superior de veterinària, pel torn lliurePublicada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionària de carrera.

06-11-2023

REF: TL2021_C1 38 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala tèc. bàsica d'investigació. Perfil C2 (Animalari)Publicada al DOGV la Resolució amb el nomenament de les funcionàries i funcionaris de carrera.

Processos selectius personal laboral

No n'hi ha convocatories vigents

Ampliació/creació de Borses de Treball

24-04-2024

BOL2023_C1_12 Ampliació borsa de treball del grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'investigació, perfil C1Publicats resultats provisionals de l'exercici. S'obri termini per a la presentació de possibles reclamacions

23-04-2024

BOL24_A1_01 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, ETS D'EDICIÓ I PUBLICACIONS A1Enviada la convocatòria al DOGV. S'obrirà termini de presentació de sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGV.

09-04-2024

BOL2023_A2_14 Creació de borsa de treball del grup A, subgrup A2, Tècnic/a Mitjà/ana d'Estructures Anatòmiques Humanes.Publicada Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones aprovades

09-04-2024

BOL2023_C2_11 Ampliació de borsa de treball del grup C, subgrup C2, de personal laboral, categoria de conductor o conductora.Publicada Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones aprovades

21-03-2024

BOL2023_C1_08 Creació de borsa de treball del grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'informació, perfil Unitat Web i MàrquetingPublicada Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones aprovades.

Provisió de llocs

18-04-2024

LD24_A1_01 Lliure designació, grup A, subgrup A1, lloc 2549, Cap de Servei (Servei d'Esports)Proposta d'adjudicació de la comissió avaluadora i resolució del Rectorat d'adjudicació

17-04-2024

CM2023_A1_26 Concurs de mèrits i resultes ETS formació permanentResolució del Rectorat d'adjudicació

16-04-2024

CM24_A2-A2/C1_26 Concurs de mèrits Esc gestió universitària i Esc administrativaEnviada la convocatòria al DOGV. S'obrirà termini de presentació de sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta al DOGV.

12-04-2024

CM24_A1-A1/A2_17 Concurs de mèrits Esc tècnics de gestió i Esc gestió universitàriaPublicada resolució del Rectorat per la qual es nomena la comissió avaluadora.

09-04-2024

CM24_C_02 Concurs de mèrits responsable manteniment àreaPublicada baremació provisional del concurs de mèrits. S'obri termini per a la presentació de possibles reclamacions.

15-01-2024

CM23_A1_31 Concurs de mèrits ETS veterinàriaResolució del Rectorat declarant desert el concurs.

03-11-2023

LD2023_A1_24 Lliure designació. Cap de Servei Tècnic i de Manteniment, lloc 1011Proposta d'adjudicació de la comissió avaluadora i resolució del Rectorat d'adjudicació

Convocatòries de personal d'investigació

22-04-2024

CPI-24-142. Investigador/a doctor/a Projecte: «MRR/Herramientas genéticas para la producción sostenible de insectos para alimentación. CPI-24-142». Presentació de sol·licituds del 23 d'abril al 7 de maig de 2024.

22-04-2024

CPI-24-139. Investigador/a en formació Projecte: «Pharmacology of the hepato-gastrointestinal tract: Analysis of cellular and molecular targets for the treatment of fibrosis.CPI-24-139» Presentació de sol·licituds del 23 d'abril al 7 de maig de 2024.

22-04-2024

CPI-24-129. Investigador/a doctor/a Projecte: «MRR/Emisores y procesadores cuánticos integrados en guías de onda híbridas semiconductoras/orgánicas. CPI-24-129». Presentació de sol·licituds del 23 d'abril al 7 de maig de 2024.

22-04-2024

CPI-24-128. Investigador/a doctor/a Projecte: «MRR/From exoplanets to black holes: Exploring the cosmic frontiers at the highest resolution. CPI-24-128». Presentació de sol·licituds del 23 d'abril al 7 de maig de 2024.

22-04-2024

CPI-24-155. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Perovskite solar cells with enhanced stability and applicability (VALHALLA). CPI-24-155», a cargo de la línea de investigación: «Perovskite solar cells with enhanced stability and applicability (VALHALLA)». Presentació de sol·licituds del 23 d'abril al 07 de maig de 2024

22-04-2024

CPI-24-151. Tècnic/a de suport a la investigació Projecte: «MOFs de valencia mixta con comportamiento electrónico y magnético no trivial. CPI-24-151», a cargo de la línea de investigación: «MOFs de valencia mixta con comportamiento electrónico y magnético no trivial». Presentació de sol·licituds del 23 d'abril al 07 de maig de 2024

22-04-2024

CPI-24-068. Tècnic/a especialista de suport Projecte: «Hybrid two-dimensional materials: molecular design. CPI-24-068», a cargo de la línea de investigación: «Hybrid two-dimensional materials: molecular design». Presentació de sol·licituds del 23 d'abril al 07 de maig de 2024

22-04-2024

CPI-24-152. Tècnic/a de suport a la investigació Projecte: «Improvement of insect BBMV preparations. CPI-24-152», a càrrec de la línia d'investigació: «Improvement of insect BBMV preparations» Presentació de sol·licituds del 23 d'abril al 7 de maig de 2024

12-04-2024

CPI-24-132. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Análisis cultural y traductológico de textos en inglés, chino y español. CPI-24-132», a càrrec de la línia d’investigació: «Análisis cultural y traductológico de textos en inglés, chino y español». Presentació de sol·licituds del 12 al 25 d'abril de 2024.

12-04-2024

CPI-24-131. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Análisis cultural y traductológico de textos en inglés, chino y español. CPI-24-131», a càrrec de la línia d’investigació: «Análisis cultural y traductológico de textos en inglés, chino y español». Presentació de sol·licituds del 12 al 25 d'abril de 2024.

12-04-2024

CPI-24-130. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Análisis cultural y traductológico de textos en inglés, chino y español. CPI-24-130», a càrrec de la línia d’investigació: «Análisis cultural y traductológico de textos en inglés, chino y español». Presentació de sol·licituds del 12 al 25 d'abril de 2024.

12-04-2024

CPI-24-134. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Preventing lifetime obesity by early risk-factor identification, prognosis and intervention-(EprObes). CPI-24-134». Presentació de sol·licituds del 15 d'abril al 26 d'abril de 2024.

12-04-2024

CPI-24-124. Investigador/a no doctor/a Projecte: «European lighthouse of AI for sustainability (ELIAS). CPI-24-124», a càrrec de la línia d’investigació: «European lighthouse of AI for sustainability (ELIAS)» Presentació de sol·licituds del 15 al 26 d'abril de 2024

12-04-2024

CPI-24-118. Investigador/a doctor/a Projecte: «European lighthouse of AI for sustainability (ELIAS). CPI-24-118», a càrrec de la línia d’investigació: «European lighthouse of AI for sustainability (ELIAS)» Presentació de sol·licituds del 15 al 26 d'abril de 2024

11-04-2024

CPI-24-136. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «MRR/Mejora de la infraestructura verde urbana para promocionar una biodiversidad de alta calidad: el carbonero común como especie modelo para el urbanismo.CPI-24-136» Presentació de sol·licituds del 12 al 25 d'abril de 2024.

11-04-2024

CPI-24-126. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Organic Synthesis Based on Highly Unsaturated Carbon. CIDEGENT/2021/034 CPI-24-126» Presentació de sol·licituds del 12 al 25 d'abril de 2024.

11-04-2024

CPI-24-116. Tècnic/a de suport a la investigació Projecte: «Vesículas extracelulares en orina, nueva herramienta en la detección del trastorno por consumo de alcohol y posibles diferencias de sexo. CPI-24-116» Presentació de sol·licituds del 12 al 25 d'abril de 2024.

11-04-2024

CPI-24-135. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Desarrollo de productos y algoritmos de proceso de datos para futuras misiones espaciales de observación de la Tierra. CPI-24- 135», a càrrec de la línia d’investigació: «Desarrollo de productos y algoritmos de proceso de datos... Presentació de sol·licituds del 12 al 25 d'abril de 2024

10-04-2024

CPI-24-102. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Desarrollo y evolución de sistemas avanzados de gestión de información. CPI-24-102», a càrrec de la línia d’investigació: «Desarrollo y evolución de sistemas avanzados de gestión de información» Presentació de sol·licituds del 11 al 24 d'abril de 2024.

10-04-2024

CPI-24-101. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Desarrollo y evolución de sistemas avanzados de gestión de información. CPI-24-101», a càrrec de la línia d’investigació: «Desarrollo y evolución de sistemas avanzados de gestión de información». Presentació de sol·licituds del 11 al 24 d'abril de 2024.

10-04-2024

CPI-24-127. Investigador/a doctor/a Projecte: «Sistemas de entrenamiento, simulación y realidad virtual. CPI-24-127», a càrrec de la línia d'investigació: «Sistemas de entrenamiento, simulación y realidad virtual» Presentació de sol·licituds del 11 al 24 d'abril de 2024.

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa