Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

.
.
 

Novetats

ETB IFORMATICA
27/01/23

PUBLICACIÓ BORSA ESCALA TÈCNICA BÀSICA D'INFORMÀTICA

Destacats

Processos selectius extraordinaris personal tècnic i d'administració

31-01-2023

EC2022_C1_40 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'informàtica (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses, s'obri termini de presentació de reclamacions.

07-12-2022

EC2022_C1_41 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'investigació, perfil C2 (OEP extraordinària UVEG...Publicada la convocatòria al BOE, s'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

07-12-2022

EC2022_A2_34 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala de gestió universitària (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada la convocatòria al BOE, s'obri termini de presentació de sol·licituds de participació

02-12-2022

ECO2022_A1_63 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió d'investigació (OEP...Publicada la convocatòria al BOE i DOGV. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació

29-11-2022

ECO2022_A1_54 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de prevenció, perfil medi ambient (OEP...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

24-11-2022

ECO2022_A1_52 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala técnica superior d'investigació, perfil proteòmica (OEP...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

24-11-2022

EC2022_A1_31 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala de tècnics de gestió (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

10-11-2022

ECO2022_A2_59 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació,...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació

10-11-2022

EC2022_A1_28 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió de la investigació (OEP extraordinària...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació

08-11-2022

EC2022_A1_29 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil conservadors col·leccions...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

08-11-2022

EC2022_A1_30 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació (cultius cel·lulars i citometria de...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

28-10-2022

EC2022_A2_37 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil de...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

28-10-2022

EC2022_A2_36 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil...Publicada la convocatoria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

27-10-2022

EC2022_A2_38 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

27-10-2022

EC2022_A2_32 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'assessorament lingüístic (OEP extraordinària UVEG...Publicada la convocatoria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

27-10-2022

EC2022_A1_26 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de formació permanent (OEP extraordinària UVEG...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

Processos selectius extraordinaris personal laboral

10-11-2022

EC2022_C1_44 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a especialista d'oficis, publicacions...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

10-11-2022

EC2022_C1_46 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria oficial d'oficis, perfil publicacions (OEP...Publicada la convocatòria al BOE. S'obri termini de presentació de sol·licituds de participació

02-11-2022

EC2022_C1_45 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a especialista d'oficis, bufador/a de...Publicada la convocatòria al BOE, s'obri termini de presentació de sol·licitudsPublicada la convocatòria al BOE, s'obri termini de presentació de sol·licituds

Processos selectius personal tècnic i d'administració

31-01-2023

REF: PI A1-40/2021 Proves Selectives per Promocio Interna, Grup A, Subgrup A1, Escala Tècnics GestióEnviada al DOGV per a la seva publicació, la Resolució del Rectorat amb la llista de persones aprovades.

25-01-2023

REF: PI2021_A2 25 Proves selectives del grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació, per promoció interna, sector d'administració...Enviada al DOGV per a la seva publicació, la Resolució del Rectorat amb la llista de persones aprovades.

25-01-2023

REF: TL A1-39/2021 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de Gestió Cultural i Patrimoni, Perfil Restaurador/a,...PUBLICADA AL DOGV LA LLISTA D'APROVATS, s'obri termini per a presentar documentació segons la base vuitena de la convocatòria.

24-01-2023

REF: TL2021_C1 33 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala tèc. bàsica d'investigació. Perfil C1-C2-C3Resultats provisionals del segon exercici. S'obri termini de reclamacions.

24-01-2023

REF: TL2021_A236 Proves selectives del grup A (Subgrup A2) de l'escala d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus, d'administració especial, pel torn...Resolució de nomenament com a funcionaris i funcionàries, enviada al DOGV per a la seva publicació.

19-01-2023

REF: TL A1-46/2021 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala de Tècnics de Gestió pel torn lliureResultats definitius del tercer exercici i resultats fase oposició; s'obri termini per a presentar documentació de la fase de concurs

19-01-2023

REF: TL2021_A217 Proves selectives d'accés al grup A, Subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació pel torn lliure.Resultats definitius del tercer exercici i de la fase d'oposició. S'obri termini per a presentar documentació per a la fase de concurs.

11-01-2023

Ref: PI2022_ A1 10 Proves selectives, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil espectroscòpia, atòmica i...Resultats definitius del primer exercici i nota informativa sobre la realització del segon exercici.

28-12-2022

REF: PI2021_A2 24 Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala d'ajudants d'arxius i biblioteques, per promoció internaPublicada al DOGV resolució del Rectorat de Nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera

16-12-2022

REF: PI A2-45/2021 Proves Selectives pel Promoció Interna, Grup A, Subgrup A2, Escala de Gestió UniversitàriaResultats provisionals del segon exercici; s'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

09-11-2022

REF: TL2021_C2 26 Proves selectives del grup C, subgrup C2, escala auxiliar bàsica de suport administratiu pel torn lliure, sector d'administració...Resultats provisionals de la FASE DE CONCURS i nota informativa respecte de la baremació realitzada..

23-09-2022

REF: TL2021_C1 38 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala tèc. bàsica d'investigació. Perfil C2 (Animalari)Resultats de la fase d'oposició; s'obri termini per a la fase de concurs

20-09-2022

REF: PI C1-30/2021 Proves Selectives per Promocio Interna, GRUP C, SUBGRUP C1, Escala Administrativa 2021Publicat al DOGV el nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera

19-07-2022

REF: PI2021_A1 32 Proves selectives del grup A, subgrup A1, escala de Facultatius, arxius i biblioteques (Torn especial)Publicat al DOGV el nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera

Ampliació/creació de Borses de Treball

Provisió de llocs

31-01-2023

LD2023_C1_9 Lliure designació secretari/a degà/na, lloc 918, F. FisioteràpiaResolució de nomenament de la comissió avaluadora.

31-01-2023

LD2023_C1_5 Lliure designació secretari/a degà/na, lloc 822, F. MagisteriResolució de nomenament de la comissió avaluadora.

31-01-2023

LD2023_C1_4 Lliure designació secretari/a degà/na, lloc 588, F. CC BiològiquesResolució de nomenament de la comissió avaluadora.

27-01-2023

LD2023_A1_6 Lliure designació. Cap de Servei-Director/a de la Unitat d'Igualtat, lloc 2278Enviada la convocatòria al DOGV per a la seva publicació.

24-01-2023

LD2023_A1_7 Lliure designació Cap de Servei de Prevenció i Medi Ambient, lloc 2516Enviada la convocatòria al DOGV per a la seva publicació.

09-01-2023

REF: CM2022_A169 Concurs de mèrits, grup A - subgrup A1, cap de secció de l'escala tècnica superior d'arquitecturaPublicada la convocàtoria al DOGV, s'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

09-01-2023

REF: CM2022_A168 Concurs de mèrits, grup A - subgrup A1, escala tècnics de gestió.Publicada la convocatòria al DOGV, s'obri termini de presentació de sol·licituds de participació.

21-12-2022

LD2022_A1_65 Lliure designació Cap de Servei Assessoria Jurídica, lloc 1472Resolució rectorat adjudicació lloc de treball

27-10-2022

Concurs de trasllats grup C, subgrup C2, EAB d'arxius i bibliotequesPublicada la resolució del Rectorat adjudicant destinacions

06-10-2022

CM2022_C118 C1 Escala tècnica bàsica d'informàtica; cap d'operació d'informàticaPublicada la resolució del Rectorat adjudicant destinació

Convocatòries de personal d'investigació

01-02-2023

CPI-23-014. Tècnic/a de suport a la investigació Projecte: «Temperature and antibiotics stress: effects on phage bacteria interactions in the gut microbiota of Blatella germanica. CPI-23-014» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-813. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Mejora de la infraestructura verde urbana para promocionar una biodiversidad de alta calidad: el carbonero común como especie modelo para el urbanismo. CPI-22-813» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-818. Tècnic/a de suport a la investigació Projecte: «Modelización matemática de procesos biológicos e industriales: simulación numérica y tratamiento de señales. CPI-22-818» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-787. Tècnic/a especialista de suport Projecte: «MRR/unimoodle-ampliación de funciones del campus virtual moodle. Personal. CPI-22-787» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-819. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Cambios en la misión institucional y las bases de la implicación en el tercer sector de acción social. Formación para el empleo: la participación cívica en transformación. CPI-22-819» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-824. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Crustacean responses to environmental stressors. CPI22-824» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-823. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Arxiu valencià del disseny: shaping the future, designing the present, rescuing the past. CPI-22-823» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-22-822. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Desarrollo de supercapacitores, baterías alcalinas y baterías de litio basados en nanomateriales de grafeno y su optimización. CPI-22-822» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer del 2023

01-02-2023

CPI-23-010. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Galaxias reales y virtuales: simulaciones. CPI-23-010». Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer de 2023

01-02-2023

CPI-23-008. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural precolombino. Arte y arquitectura maya. CPI-23-008» Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer de 2023

01-02-2023

CPI-23-002. Tècnic/a especialista de suport Projecte: «MRR-Plan complementario materiales avanzados. CPI-23-002». Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer de 2023

01-02-2023

CPI-23-001. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe-COALESCE. CPI-23-001». Presentació de sol·licituds del 2 al 15 de febrer de 2023

31-01-2023

CPI-23-007. Investigador/a doctor/a Projecte: «Alianzas digitales en la era del turismo cultural inteligente: salvaguarda y narración multisensorial inmersiva en el patrimonio cultural (in) material de Hygeia-Roma Hispana. CPI-23-007» Presentació de sol·licituds de l'1 al 14 de febrer del 2023

31-01-2023

CPI-23-006. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Alianzas digitales en la era del turismo cultural inteligente: salvaguarda y narración multisensorial inmersiva en el patrimonio cultural (in) material de Hygeia-Roma Hispana. CPI-23-006» Presentació de sol·licituds de l'1 al 14 de febrer del 2023

31-01-2023

CPI-23-005. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Alianzas digitales en la era del turismo cultural inteligente: salvaguarda y narración multisensorial inmersiva en el patrimonio cultural (in) material de Hygeia-Roma Hispana. CPI-23-005» Presentació de sol·licituds de l'1 al 14 de febrer del 2023

31-01-2023

CPI-23-004. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Alianzas digitales en la era del turismo cultural inteligente: salvaguarda y narración multisensorial inmersiva en el patrimonio cultural (in) material de Hygeia-Roma Hispana. CPI-23-004» Presentació de sol·licituds de l'1 al 14 de febrer del 2023

31-01-2023

CPI-22-809. Investigador/a doctor/a Projecte: «Análisis y puesta en funcionamiento de los laboratorios LegalTech Lab y Labcrim. CPI-22-809» Presentació de sol·licituds de l'1 al 14 de febrer del 2023

30-01-2023

CPI-22-812. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Preparación de nuevos haptenos y bioconjugados de las micotoxinas deoxinivalenol y citrinina. CPI-22-812» Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

30-01-2023

CPI-22-789. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Bases para la gestión sostenible del mosquito verde de la vid. CPI-22-789» Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

30-01-2023

CPI-22-821. Investigador/a en formació Projecte: «Unconventional semiconductors and devices (CLOUD). CPI-22-821» Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

30-01-2023

CPI-22-820. Investigador/a en formació Projecte: «Clean energy based on low dimensional Pb-Free perovskite for optoelectronic applications (CIDEGENT/2021/044). CPI-22-820» Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

30-01-2023

CPI-22-816. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Mrr/obtención de aditivos funcionales y agro nutrientes a partir de residuos de la molienda del arroz. CPI-22-816» Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

30-01-2023

CPI-22-814. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Efectos sinérgicos e impacto de energías renovables solar y eólica sobre la ecología espacial de grandes vertebrados mediante telemetría gps/gsm de alta resolución. CPI-22-814». Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

30-01-2023

CPI-22-811. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Plataforma tecnológica inteligente para desarrollo sociemocional y promoción de la salud: Implementación y validación de un Serious Game en adolescentes con DM1. CPI-22-811» Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 13 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-817. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Contribución del IPL a la explotación científica de la misión LSTM: experimentos, análisis de datos y modelización. CPI-22-817» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-815. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Aprende, entrena, lee: una aproximación multidimensional al procesamiento ortográfico. CPI-22-815». Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-806. Investigador/a doctor/a Projecte: «Técnicas de acceso radio para la mejora de la movilidad urbana en redes más allá de la 5G. CPI-22-806» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-804. Tècnic/a especialista de suport Projecte: «Modelos innovadores de células hepáticas humanas en 3D para la predicción mecanística del daño hepático inducido por fármacos. CPI-22-804». Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-802. Investigador/a doctor/a Projecte: «Proteínas de membrana: de los principios básicos al SARS-CoV-2. CPI-22-802» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-788. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «MRR/UNINVES-CONCIENCIACION SEGURIDAD-PERSONAL. CPI-22-788». Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-786. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «MRR/UNIMOODLE-AMPLIACION DE FUNCIONES DEL CAMPUS VIRTUAL MOODLE. PERSONAL. CPI-22-786». Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-785. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «MRR/SMARTUNI-SMART UNIVERSITY-PERSONAL. CPI-22-785». Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-784. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «MRR/RPA-INTERUNIVERSITARIO. PERSONAL. CPI-22-784». Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-803. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Land use and management modelling for sustainable governance (LAMASUS). CPI-22-803» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-750. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Red de varamientos de especies marinas de la Comunidad Valenciana. CPI-22-750» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-749. Tècnic/a mitjà/na d'investigació Projecte: «Red de varamientos de especies marinas de la Comunidad Valenciana. CPI-22-749» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-810. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Hacia una tecnología fotovoltaica sostenible basada en perovskitas de haluros metálicos. CPI-22-810» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-808. Investigador/a doctor/a Projecte: «From exoplanets to black holes: exploring the cosmic frontiers at the highest resolution. CPI-22-808» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-793. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Distribución de contenido multimedia inmersivo en instraestructuras cloud-edge basada en QOE. CPI-22-793» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-801. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Telescopios de neutrinos para física fundamental y astronomía multimensajero en el IFIC. CPI-22-801» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-805. Investigador/a doctor/a Projecte: «Artificial Intelligence for complex systems: brain, earth, climate, society. CPI-22-805» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-776. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Astrofísica relativista computacional y análisis de datos en la era de la astronomía de ondas gravitacionales. CPI-22-776» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-777. Investigador/a doctor/a Projecte: «Astrofísica relativista computacional y análisis de datos en la era de la astronomía de ondas gravitacionales. CPI-22-777» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-775. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Astrofísica relativista computacional y análisis de datos en la era de la astronomía de ondas gravitacionales. CPI-22-775» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

25-01-2023

CPI-22-766. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Una estrategia de teledetección desde la superficie para explorar la interacción entre aerosoles y nubes, y su forzamiento radiativo. CPI-22-766» Presentació de sol·licituds del 26 de gener al 8 de febrer de 2023

23-01-2023

CPI-22-767. Tècnic/a de suport a la investigació Projecte: «Optimizando los bioinsecticidas basados en Bacillus thuringiensis para el control de especies europeas de spodoptera y combatir la amenaza de Spodoptera frugiperda en España. CPI-22-767» Presentació de sol·licituds del 24 de gener al 6 de febrer de 2023

23-01-2023

CPI-22-773. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «Machine learning for enhanced quantum computing and quantum advantage. CPI-22-773». Presentació de sol·licituds del 24 de gener al 6 de febrer de 2023

23-01-2023

CPI-22-771. Investigador/a doctor/a Projecte: «Mecanismo de daño en el ADN por excitación química. CPI-22-771» Presentació de sol·licituds del 24 de gener al 6 de febrer de 2023

23-01-2023

CPI-22-768. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Desarrollo de nuevos formulados. Por unos nuevos limpiadores sostenibles. Estudio de mercado. CPI-22-768». Presentació de sol·licituds del 24 de gener al 6 de febrer de 2023

23-01-2023

CPI-22-755. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Baterías de ion-sodio de alto rendimiento basadas en nanomateriales de bismuto. CPI-22-755». Presentació de sol·licituds del 24 de gener al 6 de febrer de 2023

23-01-2023

CPI-22-758. Investigador/a no doctor/a Projecte: «Escalado y estudios preclínicos de nuevos compuestos poliamínicos con actividad leishmanicida. CPI-22-758». Presentació de sol·licituds del 24 de gener al 6 de febrer de 2023

20-01-2023

CPI-22-719. Investigador/a doctor/a Projecte: «The great deglaciation: climate change and social dynamics in the late Palaeolithic and Mesolithic period in the Iberian Mediterranean region. CPI-22-719». Presentació de sol·licituds del 23 de gener al 3 de febrer de 2023

20-01-2023

CPI-22-718. Investigador/a doctor/a Projecte: «The great deglaciation: climate change and social dynamics in the late Palaeolithic and Mesolithic period in the Iberian Mediterranean region. CPI-22-718» Presentació de sol·licituds del 23 de gener al 3 de febrer de 2023

20-01-2023

CPI-22-717. Tècnic/a superior d'investigació Projecte: «The great deglaciation: climate change and social dynamics in the late Palaeolithic and Mesolithic period in the Iberian Mediterranean region. CPI-22-717» Presentació de sol·licituds del 23 de gener al 3 de febrer de 2023

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa