Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-21-128
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Miniaturas en peligro: mejora del conocimiento de los briófitos protegidos y de los catálogos de protección (BRYOS). CPI-21-128»
  • Responsable del projecte d'investigació: Belén Albertos Bofarull

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: De l'11 al 24 de maig de 2021
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU