Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-21-273
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Convenio de colaboración entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital y la Universitat de València para la realización de doctorados industriales. CPI-21-273»
  • Responsable del projecte d'investigació: José Vicente Bagán Sebastián

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS