1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 40, Optatiu: 20.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42047 Anàlisi avançada del consumidor i la competència en el pla de màrqueting 5 Obligatori Veure fitxa
42049 Decisions estratègiques en màrqueting 4 Obligatori Veure fitxa
40100 Disseny del màrqueting operatiu en el llançament d'un nou producte 10 Obligatori Veure fitxa
40099 Habilitats directives i de direcció d'equips 5 Obligatori Veure fitxa
42048 Simulació i noves tecnologies 5 Obligatori Veure fitxa
40101 Tècniques multivariants d'investigació de mercats 5 Obligatori Veure fitxa
40112 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 20 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42052 Branding en mercats internacionals 5 Optatiu Veure fitxa
40102 Comunicació corporativa 5 Optatiu Veure fitxa
40103 Comunicació promocional 5 Optatiu Veure fitxa
42050 Direcció d'empreses internacionals 5 Optatiu Veure fitxa
40109 Direcció de vendes 5 Optatiu Veure fitxa
40104 Direcció publicitària 5 Optatiu Veure fitxa
40114 Dissenys d'investigació causal 5 Optatiu Veure fitxa
40111 Estadística avançada 5 Optatiu Veure fitxa
42053 Estratègies de fidelització de clients 5 Optatiu Veure fitxa
40106 Gestió de les relacions en el canal 5 Optatiu Veure fitxa
40110 Gestió de projectes d'investigació comercial 5 Optatiu Veure fitxa
40108 Logística i distribució física 5 Optatiu Veure fitxa
42054 Màrqueting de serveis 5 Optatiu Veure fitxa
40107 Màrqueting en el punt de venda 5 Optatiu Veure fitxa
42051 Màrqueting internacional 5 Optatiu Veure fitxa
42056 Màrqueting polític i electoral 5 Optatiu Veure fitxa
42055 Màrqueting turístic 5 Optatiu Veure fitxa
40105 Missatge i planificació de mitjans 5 Optatiu Veure fitxa
42057 Psicologia i màrqueting social 5 Optatiu Veure fitxa
40113 Tècniques d'investigació comercial 5 Optatiu Veure fitxa
 

El Màster oferix quatre especialitats: Comunicació, Distribució, Investigació de Mercats (estes tres es cursen en la Universitat de València) o Màrqueting Internacional (es cursa en la Universitat Jaume I de Castelló).

L'especialitat de Màrqueting sectorial no està activa (no s'oferix en este curs acadèmic).