La Facultat de Farmàcia reelegeix Juan Carlos Moltó per al deganat

  • Press Office
  • March 10th, 2018
 
Juan Carlos Moltó.
Juan Carlos Moltó.

La Junta de Centre de la Facultat de Farmàcia ha reelegit aquest divendres Juan Carlos Moltó per al deganat. Moltó ha obtingut 30 vots a favor i tres en blanc. L’equip estarà integrat per Mª Luisa Ferrándiz (vicedegana d’Estudis de Farmàcia), Hortensia Rico (Estudis de NHiD i CiTA), M. Teresa Garrigues (Programes d’Intercanvi), Javier Pereda (Qüalitat i Comunicació), i José María Centeno, secretari.

Juan Carlos Moltó Cortés (Alcoi, 1961) va realitzar els estudis de Llicenciatura en la Universitat de València, on va obtindre el doctorat en Farmàcia l’any 1989. Durant 26 anys de servei actiu, ha sigut docent en les titulacions de Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica, i Ciència i Tecnologia dels Aliments, a més de donar classe en cursos de doctorat i màsters oficials. Així mateix, participa en diversos cursos de postgrau i dirigeix el Màster de Dietètica i Dietoteràpia.

El degà reelegit ha dirigit set tesis doctorals i ha publicat més de 80 articles científics en revistes indexades en ‘Journal Citation Reports’, la majoria amb un alt índex d’impacte. Ha estat premi a la recerca per l’Institut d’Estudis de l’Ou en 2004. Ha participat en 23 projectes d’investigació, en tres dels quals com a investigador principal. Actualment, la seua recerca es dirigeix a l’estimació del risc que presenten les micotoxines que es troben en els aliments. També compta amb el Certificat d’Acreditació Nacional per al cos de Catedràtics d’Universitat del Consell d’Universitats.

Juan Carlos Moltó ha participat com a expert en el grup de treball que ha elaborat el Reglament de Pràctiques Externes de la Universitat de València, i compta amb l’Esment de Qualitat en la Tutela de Pràctiques Externes. Ha coordinat el curs ‘Nutrició i vida’ de la Universitat d’Estiu de Gandia (2011) i ha participat en el desenvolupament del programa AUDIT per a la gestió de qualitat.

També va representar com a vicedegà, durant huit anys, la Facultat de Farmàcia en les Conferències de Degans de Centres que imparteixen Ciència i Tecnologia dels Aliments, i Nutrició Humana i Dietètica. Al llarg d’aquest període, ha participat en la implantació dels nous graus, la seua coexistència amb les anteriors titulacions i l’extinció dels plans d’estudi anteriors (Diplomatura i Llicenciatura), així com en la implantació del Doble Grau en Farmàcia-Nutrició Humana i Dietètica.

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy