La rectora M. Vicenta Mestre presideix el ple constitutiu de Crue–Professorat

  • Office of the Principal
  • July 25th, 2019
 
Presidència del ple constitutiu de la comissió sectorial de Crue-Professorat
Presidència del ple constitutiu de la comissió sectorial de Crue-Professorat

Crue Universitats Espanyoles constitueix el seu sectorial Crue-Professorat en un ple constitutiu presidit per la rectora M. Vicenta Mestre i que, entre altres decisions, ha nomenat secretari executiu al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat Ernest Cano.

La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre, ha presidit avui, dijous 25 de juliol, el primer ple de Crue–Professorat, la nova comissió sectorial de Crue Universitats Espanyoles que naix amb l'objectiu d'assessorar, facilitar l'acompliment de les funcions i recolzar la presa de decisions relacionades amb el professorat universitari.

Durant la reunió, s'ha constituït el Comité Executiu de Crue-Professorat, en el qual el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, Ernest Cano, ha sigut nomenat secretari executiu de la comissió sectorial. A més, han sigut creats dos grups de treball, un que abordarà els criteris d'Avaluació del professorat i un altre que abordarà temes d'inclusió, igualtat i diversitat en el personal docent i investigador.

S'abordarà,  com a tema prioritari, la situació de la plantilla en  el sistema de salut pública amb especial èmfasi en les facultats de medicina donat l'alt percentatge de professorat vinculat amb més de 60-65 anys. També es treballarà a estudiar la problemàtica de les figures de contractació temporal, donada la diversitat existent, en paral·lel amb la proposta del nou Estatut del PDI. 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy