Professorat d’educació física elabora vídeos que assessoren sobre la realització de treballs acadèmics

 
Cartell dels vídeos
Cartell dels vídeos

Professorat de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, coordinat pel vicedegà d’Ordenació Acadèmica Pedro Pérez Soriano, ha elaborat una sèrie recursos didàctics en format de vídeo que serviran de suport per a l’elaboració de treballs acadèmics per a l’alumnat de la institució acadèmica. Per a facilitar el seu coneixement, la facultat ha organitzat per a aquest dimarts dia 17 una activitat ludico-recreativa amb el títol ‘Gincana Elaboració de treballs acadèmics’. Serà a les 12 hores en la Sala Multiusos del centre.

En aquesta activitat podrà participar tot l’estudiantat matriculat en qualsevol dels cursos de la facultat, així com la resta de membres de la comunitat universitària del centre: professorat i personal d’administració i serveis. Aquesta activitat tindrà format de gincana, en la qual les persones participants recorreran diverses postes ubicades en l’edifici en un temps no superior a una hora i s’han de resoldre un total de sis preguntes. Finalitzada la gincana es lliuraran diversos regals.

Per a poder participar en la gincana s’ha d’omplir aquest formulari. https://forms.gle/Afut6cFLbmzr1Qpn6),

Com elaborar treballs acadèmics

Els vídeos que ha elaborat el professorat de FCAFE poden ser interessants per estudiantat de qualsevol titulació.

Es tracta d´aportar a l’estudiantat del Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport habilitats i coneixements transversals a l'hora de dur a terme treballs acadèmics i presentacions. Des de la facultat apunten que com que les matèries se centren en determinades competències i objectius d'aprenentatge, l’alumnat sol tindre una falta d'assessorament i formació durant el desenvolupament de les matèries, i en moltes ocasions aquests dèficits són solucionats per aprenentatge entre companys i companyes i mitjançant tutories individuals amb el professorat. En aquest context, l'objectiu d'aquest projecte d'innovació educativa és oferir a l'alumnat un suport visual formatiu que siga útil com a guia en l'elaboració de treballs acadèmics universitaris, i la seua posterior presentació en públic.

En aquest sentit, s'han creat vídeos curts en què es presenten una sèrie de funcions pròpies dels programes més utilitzats en l'actualitat per a aquest tipus de treballs (Microsoft Office Word i Microsoft Office Powerpoint), així com indicacions generals que els guie en una millor qualitat dels seus treballs. A més, aquestes ‘píndoles’ tenen també una gran transferència a la resta de graus de la Universitat de València, ja que l'elaboració de treballs escrits i la seua posterior exposició pública és comú en tots ells, especialment en els Treballs Final de Grau (TFG).

Els vídeos s'han produït en el marc del Pla d'Innovació Educativa de Centre (Convocatòria d'Innovació) en col·laboració amb la Unitat d'Innovació Educativa (UDIE) del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE). El SFPIE assigna recursos tècnics i humans als projectes que així ho sol·liciten per a la realització de material didàctic en format de vídeo. El SFPIE realitza les gravacions i el muntatge dels vídeos en estreta col·laboració i sota la direcció del professorat.(Altres exemples de vídeos docents)

Els vídeos estan disponibles per  tant en el repositori MMedia de la Universitat de València com en el canal de YouTube UV-SFPIE en la llista de reproducció Píndoles de coneixement per a la creació de treballs acadèmics.

 

More information:

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy